Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, š.p.

POĽOVNÍCTVO

Aktuálne cenníky pre lov jednotlivých druhov zveri v revíroch alebo zverniciach platné od 16. mája 2015.

CENNÍKY

RYBÁRSTVO

Aktuálne cenníky rybolovu, násadových vajec a káčat v sústavach rybníkov platné do odvolania.

CENNÍKY

PREDAJ DREVA

Aktuálne cenníky dreva, prepravy dreva a poľnohospodárskej výroby platné od 1. apríla 2016.

CENNÍKY

NOVINKY & AKCIE

Ukončenie lesníckych dní

Lesnícke dni sa skončili. Sviatok, všetkých lesníkov a milovníkov lesa, ktorý bol slávnostne otvorený v meste lesníctva vo Zvolene, sa oficiálne ukončil 1. mája 2016 vo Vydrovskej doline. Desiatym ročníkom celoslovenského podujatia si lesníci pripomenuli svoj prvotný krok začať komunikovať s verejnosťou a šíriť dobré meno lesníctva.

Súťaž o naj lesnú knihu

Národné lesnícke centrum v rámci 6. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž: vytvorenie knihy RECEPTY Z LESA s najchutnejšími receptami z lesných ingrediencií.

Termín uzávierky súťaže: 16. máj 2016

Výstava poľovníctvo a príroda 2016

Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účastou, ktorá sa uskutoční od 9. do 12. júna 2016 vo výstavisku Agrokomplex Nitra. V mene nášho partnera Vás srdečne pozývame.

Videoreportáž s Ing. Tiborom Lebockým, PhD.

Prinášame Vám videoreportáž s Ing. Tiborom Lebockým, PhD. – prezidentom Slovenskej poľovníckej komory. V čase konania výročných členských schôdzí a chovateľských prehliadok trofejí odporúčame využiť príhovor, ktorý predniesol prezident SPK na porade vedúcich kancelárií OPK v Žiline dňa 5.2.2016 ako zdroj najaktuálnejších informácií a námetov na diskusiu o prioritách poľovníckej samosprávy v nadchádzajúcom období. (Kancelária SPK)

Konferencia Financovanie Lesy Drevo (2016)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, ŠTÁTNY PODNIK

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

O.Z. Malacky
Zámocká 7, 90 118 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

O.Z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.