Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

POĽOVNÍCTVO

Aktuálne cenníky pre lov jednotlivých druhov zveri v revíroch alebo zverniciach platné od 16. mája 2015.

CENNÍKY

RYBÁRSTVO

Aktuálne cenníky rybolovu, násadových vajec a káčat v sústavach rybníkov platné do odvolania.

CENNÍKY

PREDAJ DREVA

Aktuálne cenníky dreva, prepravy dreva a poľnohospodárskej výroby platné od 1. apríla 2016.

CENNÍKY

NOVINKY & AKCIE

Poľovnícky deň v Malackách (2016)

Výstava Ján Boroškay - Zvolenský lesmajster 2016

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme pozvať na výstavu Ján Boroškay Zvolenský lesmajster - prírodovedec - zberateľ, ktorá bude sprístupnená od 8. septembra vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod..

Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod..

Pozemný postrek proti listožravému hmyzu

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Malacky, ako obhospodarovateľ lesných pozemkov, vykoná v dňoch od 27. augusta 2016 do 2. septembra 2016 v čase od 7:00 do 17:00 hod. pozemný chemický postrek lesných pozemkov na LC Riadok - Leváre, v katastrálnych územiach Červený kríž a Nivky vo Vojenskom obvode Záhorie, na zabránenie rozšírenia listožravého hmyzu.

Výstava poľovníctvo a príroda 2016 (2016)

Lesná pedagogika v Krupine 2016 (2016)

Prvá vážna skúška poldrov

Po výdatných dažďoch v dňoch od 16. do 17. júla 2016 je vidieť výsledok správnej protipovodňovej ochrany realizovanej Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p.. Poldre zachytávajú prívalovú vodu a postupne ju prepúšťajú do koryta riek. V dotknutých obciach nebolo nutné vyhlasovať žiaden stupeň protipovodňovej ochrany.

Pozemný postrek proti listožravému hmyzu

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Malacky, ako obhospodarovateľ lesných pozemkov, vykoná v dňoch od 18. augusta 2016 do 27. augusta 2016 v čase od 7:00 do 17:00 hod. pozemný chemický postrek na lesných pozemkov na LC Riadok, v katastrálnych územiach Riadok, Obora, Červený kríž a Nivky vo Vojenskom obvode Záhorie, na zabránenie rozšírenia listožravého hmyzu.

Koráliky nielen z Klokoča

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen Vás srdečne pozývajú na výstavu Slovenského národného múzea Prírodovedného múzea Koráliky nielen z Klokoča - Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov.

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod do 17.00 hod.. Viac informácií: http://www.ldmzvolen.sk

Detské dni Sv. Huberta

Srdečne Vás pozývame na Detské dní sv. Huberta, ktoré sa uskutočnia 15. a 16. júna 2016 vo Svätom Antone. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Výstava poľovníctvo a príroda 2016

Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účastou, ktorá sa uskutoční od 9. do 12. júna 2016 vo výstavisku Agrokomplex Nitra. V mene nášho partnera Vás srdečne pozývame.

Naj horár 2016

Na Donovaloch sa v piatok 27. mája 2016 opäť stretli najlepší slovenskí lesníci, ktorí už po dvanástykrát bojovali o víťazstvo v súťaži Naj horár... Súťažilo spolu 27 trojčlenných družstiev v piatich disciplínach. Pre návštevníkov bolo pripravených päť mimosúťažných disciplín vrátane streľby z luku, pitia piva na čas a pre najmenších hry s lesnými pedagógmi. (zdroj: lesy.sk)

Ukončenie lesníckych dní

Lesnícke dni sa skončili. Sviatok, všetkých lesníkov a milovníkov lesa, ktorý bol slávnostne otvorený v meste lesníctva vo Zvolene, sa oficiálne ukončil 1. mája 2016 vo Vydrovskej doline. Desiatym ročníkom celoslovenského podujatia si lesníci pripomenuli svoj prvotný krok začať komunikovať s verejnosťou a šíriť dobré meno lesníctva.

Videoreportáž s Ing. Tiborom Lebockým, PhD.

Prinášame Vám videoreportáž s Ing. Tiborom Lebockým, PhD. – prezidentom Slovenskej poľovníckej komory. V čase konania výročných členských schôdzí a chovateľských prehliadok trofejí odporúčame využiť príhovor, ktorý predniesol prezident SPK na porade vedúcich kancelárií OPK v Žiline dňa 5.2.2016 ako zdroj najaktuálnejších informácií a námetov na diskusiu o prioritách poľovníckej samosprávy v nadchádzajúcom období. (Kancelária SPK)

Konferencia Financovanie Lesy Drevo (2016)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

O.Z. Malacky
Zámocká 7, 90 118 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

O.Z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.