Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

POĽOVNÍCTVO

Aktuálne cenníky pre lov jednotlivých druhov zveri v revíroch alebo zverniciach platné od 16. mája 2016.

CENNÍKY

RYBÁRSTVO

Aktuálne cenníky rybolovu, násadových vajec a káčat v sústavach rybníkov platné do odvolania.

CENNÍKY

PREDAJ DREVA

Aktuálne cenníky predaja dreva, prepravy dreva a poľnohospodárskej výroby platné od 1. októbra 2016.

CENNÍKY

NOVINKY & AKCIE

Spomienka na tých, ktorí zahynuli v lesov

Na Symbolickom lesníckom cintoríne vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa vo štvrtok koná pietny akt venovaný pamiatke obetí lesov. V tomto roku pribudlo 26 tabuliek s menami ľudí. Symbolický lesnícky cintorín pripomína už 355 ľudí, ktorí zahynuli pri práci v lesoch na Slovensku.

© 2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry.

Výstava hendikepovaných umelcov

Drevorezba, maľby, či fotografie hendikepovaných umelcov. Ich diela si v týchto dňoch môžu nadšenci umenia pozrieť na Zámockej 7, 901 01 Malacky do konca októbra.

Informácia o strate pečiatky

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce týmto oznamujú zánik platnosti podlhovastej pečiatky s textom:

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
štátny podnik   -1-
962 63 PLIEŠOVCE

Na základe tejto skutočnosti všetky dokumenty potvrdené touto pečiatkou od 13.10.2016 sú považované za neplatné.

POĽOVNÍK/LESNÍK - nože a chladné zbrane

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme pozvať už na 13. ročník kontraktačno - predajnej výstavy POĽOVNÍK/LESNÍK - nože a chladné zbrane, ktorá sa uskutoční v dňoch od 24. do 26. novembra 2016 v hoteli Centrum v Košiciach.

Vstupné ZDARMA.

Poľovnícky deň v Malackách (2016)

Výstava Ján Boroškay - Zvolenský lesmajster 2016

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme pozvať na výstavu Ján Boroškay Zvolenský lesmajster - prírodovedec - zberateľ, ktorá bude sprístupnená od 8. septembra vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod..

Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod..

Pozemný postrek proti listožravému hmyzu

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Malacky, ako obhospodarovateľ lesných pozemkov, vykoná v dňoch od 27. augusta 2016 do 2. septembra 2016 v čase od 7:00 do 17:00 hod. pozemný chemický postrek lesných pozemkov na LC Riadok - Leváre, v katastrálnych územiach Červený kríž a Nivky vo Vojenskom obvode Záhorie, na zabránenie rozšírenia listožravého hmyzu.

Výstava poľovníctvo a príroda 2016 (2016)

Lesná pedagogika v Krupine 2016 (2016)

Prvá vážna skúška poldrov

Po výdatných dažďoch v dňoch od 16. do 17. júla 2016 je vidieť výsledok správnej protipovodňovej ochrany realizovanej Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p.. Poldre zachytávajú prívalovú vodu a postupne ju prepúšťajú do koryta riek. V dotknutých obciach nebolo nutné vyhlasovať žiaden stupeň protipovodňovej ochrany.

Pozemný postrek proti listožravému hmyzu

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, že Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Malacky, ako obhospodarovateľ lesných pozemkov, vykoná v dňoch od 18. augusta 2016 do 27. augusta 2016 v čase od 7:00 do 17:00 hod. pozemný chemický postrek na lesných pozemkov na LC Riadok, v katastrálnych územiach Riadok, Obora, Červený kríž a Nivky vo Vojenskom obvode Záhorie, na zabránenie rozšírenia listožravého hmyzu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

O.Z. Malacky
Zámocká 7, 90 118 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

O.Z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.