Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Začiatkom prázdnin, boli zamestnanci OZ Kamenica nad Cirochou oslovení starostkou z Jovsy o spoluprácu pri organizovaní Dňa rodiny. Deň rodiny sa konal v priestoroch Základnej školy v Jovse, 30. júna 2019 . Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť - mládež, deti, rodičov i starých rodičov. Deti sa mali možnosť zabaviť rôznymi spoločenskými hrami, súťažami a inými atrakciami.

My sme mali taktiež svoje stanovište, orientované na Lesnú pedagogiku. Deti, ale aj dospelí sa mohli dozvedieť o činnosti a poslaní Vojenských lesoch a o pôsobení nášho odštepného závodu.

Pre záujemcov sme mali pripravené rôzne súťaže a hry. Najväčší úspech malo puzzle s lesnou tematikou. Deti však zaujali aj ukážky trofeje ulovenej zveri či vzorky drevín, sprevádzané vhodným výkladom zamestnancov OZ a LS Jovsa.

Deň rodiny JOVSA (2019) (2019)

Všetci sme prežili krásny deň a odniesli si domov množstvo zážitkov s pocitom dobre vykonanej práce. Opäť sme sa presvedčili že akcie takého zamerania majú význam v rámci prezentácie našej činnosti a získavania pozitívneho obrazu o Vojenských lesoch.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.