Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Mníška veľkohlavá je škodcom dubových lesov, ale aj viniča a ovocných stromov. Približne raz za sedem rokov sa premnoží a oslabuje dubové porasty. Vojenské aj štátne lesy plánovali postrek biologickou látkou Biobit XL. Inšpekcia životného prostredia však postreky nepovolila.


Zdroj: SITA

Zatiaľ došlo k uhynutiu 86 dubov cerových vo veku 100 a viac rokov. Tým vznikla škoda 190-tisíc eur. Samozrejme, škodu si budeme nárokovať u Inšpekcie životného prostredia, alebo priamo na ministerstve,“ hovorí generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR Ján Jurica.

Podľa biológa Milana Zubríka z Národného lesníckeho centra mali lesy tento rok šťastie. Dostatok vlahy zapríčinil dobré množenie prirodzeného nepriateľa mníšky veľkohlavej, huby, ktorá je pre húsenice toxická. Ďalší rok tak zrejme k premnoženiu nedôjde.

Navýšenie počtu jedincov závisí aj od počasia a iných faktorov. Môže sa opakovať každých desať rokov, inokedy príde už po siedmich. Tento rok spôsobil vlhký máj to, že došlo k rozmnoženiu huby, ktorá je toxická práve pre larvy mníšky,“ vysvetľuje Zubrík.

Ochranári pred postrekom varovali, že môže usmrtiť aj iné chránené živočíchy. Lesníci to však odmietajú. Postrek má ochrániť duby pred húsenicami mníšky, ktoré na jar spôsobujú holožer, teda zlikvidujú všetky listy. Strom musí vynaložiť veľa energie na vytvorenie nových listov, čo mu oslabuje imunitu. Slabé stromy schnú, alebo podliehajú škodcom, ktorým by sa zdravý a silný strom ubránil.

Aj na pozemkoch vojenských lesov došlo k holožeru až do sto percent. Inak povedané, húsenice zožrali úplne všetky listy. Duby však vyhnali listy opäť, no ich imunitný systém to oslabilo. Niektoré v dôsledku horúčav a sucha odumreli po tom, čo znova vyhnali listy.

Riaditeľ vojenských lesov preto upozorňuje, že ak chceme zachovať dubové lesy v časoch klimatických zmien, musíme používať aj metódy, ktoré v minulosti neboli potrebné.


Zdroj: SITA, 05.09.2019
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/video-dubove-lesy-bez-postreku-proti-mniske-odumieraju-aj-ked-navonok-su-v-poriadku/

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.