Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Začiatkom prázdnin, boli zamestnanci OZ Kamenica nad Cirochou oslovení starostkou z Jovsy o spoluprácu pri organizovaní Dňa rodiny. Deň rodiny sa konal v priestoroch Základnej školy v Jovse, 30. júna 2019 . Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť - mládež, deti, rodičov i starých rodičov. Deti sa mali možnosť zabaviť rôznymi spoločenskými hrami, súťažami a inými atrakciami.

My sme mali taktiež svoje stanovište, orientované na Lesnú pedagogiku. Deti, ale aj dospelí sa mohli dozvedieť o činnosti a poslaní Vojenských lesoch a o pôsobení nášho odštepného závodu.

Pre záujemcov sme mali pripravené rôzne súťaže a hry. Najväčší úspech malo puzzle s lesnou tematikou. Deti však zaujali aj ukážky trofeje ulovenej zveri či vzorky drevín, sprevádzané vhodným výkladom zamestnancov OZ a LS Jovsa.

Deň rodiny JOVSA (2019) (2019)

Všetci sme prežili krásny deň a odniesli si domov množstvo zážitkov s pocitom dobre vykonanej práce. Opäť sme sa presvedčili že akcie takého zamerania majú význam v rámci prezentácie našej činnosti a získavania pozitívneho obrazu o Vojenských lesoch.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB