Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

PPo-Plies1800083

Objednávka č. 1800083
Abnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

SVLaM Plies18060610370

Objednávka č. 1800060
Abnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

Zverejnenie zmlúv v zmysle Nariadenia vlady 498/2011 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy Vláda Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z.z..

Zmluvy 2019 - Militärwälder und -vermögen der SR, s.u.
Číslo záznamu Zmluvná strana / Predmet IEČZ Označenie Dátum uzatvorenia
351 Hanečák Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
352 Hanečák Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
352 Hanečák Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
324 ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
352 Hanečák Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
324 ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 ZoDLC 14"03"TP"2019 15.03.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D1 ZoDLC 14"03"TP"2019 15.03.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D2 ZoDLC 14"03"TP"2019 19.04.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D3 ZoDLC 14"03"TP"2019 13.05.2019
269 Advokátska kancelária
Právne služby v súdnom spore EX3 s.r.o. Senica, OS Malacky sp. zn: 10Cb/313/2008
- - - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 02.06.2019
230 AF-CAR,s.r.o.
KZ Dendromasa
- - - KZ 14/I.-IV./03-D/2019-2020 01.01.2019
156 AGROFERT HOLDING, a.s.
Prípravky na ochranu rastlín
- - - Rámcová dohoda OV/05/91/014/2019 18.03.2019
157 AGROFERT HOLDING, a.s.
Prípravky na ochranu rastlín
- - - Rámcová dohoda OV/05/91/015/2019 18.03.2019
99 Agroservis - Stred, s.r.o.
Servisné, poradenské a iné služby, dodávka ND a SW na techniku John Deer
97 Dodatok č. 1 k č. SZ2018010/PS/PM 10.01.2019
302 AGROTRADE GROUP, s.r.o.
Prenájom stroja Zhrňovač POTTINGER972C
- - - Zmluva o nájme č. 029/032/2019 01.05.2019
422 A-GROUP plus, s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - A-Group plus
- - - - - - 12.09.2019
221 ALBA Forrest s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 5/I./03/2019 25.03.2019
1986 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
1986 Dodatok č. 26 k PZ č. 411 010 915 28.03.2019
261 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu
- - - Poistná zmluva č. 411 026 716 13.05.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
- - - Dodatok č. 27 k PZ č. 411 010 915 20.05.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
246 Dodatok č. 28 k PZ č. 411 010 915 03.07.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
246 Dodatok č. 29 k PZ č. 411 010 915 22.07.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
52 14/SL/2019 01.01.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/01/19 01.01.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/08/19 01.08.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/07/19 01.07.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/05/19 01.05.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/06/19 01.06.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/04/19 01.04.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/02/19 01.02.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/03/19 01.03.2019
60 Antol Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
51 13/SL/2019 01.01.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/02/19 01.02.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/03/19 01.03.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/04/19 01.04.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/05/19 01.05.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/06/19 01.06.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/07/19 01.07.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/08/19 01.08.2019
16 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - ANVELAS
- - - - - - 01.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 31.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 02.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.02.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.03.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.04.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.04.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
953 Augustín Stískal
Dodatok 1 č. 01-OV-La/8-2/2019 k Zmluve o užívaní vodného zdroja - studne a zriadení vecného bremena č. 01-OV-La/8-16/2011
953 50191 23.01.2019
55 Babinský Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 8/SL/2019 01.01.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/01/19 01.01.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/02/19 01.02.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/03/19 01.03.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/04/19 01.04.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/05/19 01.05.2019
50 Baláž Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 3/SL/2019 01.01.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/01/19 01.01.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/02/19 01.02.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/03/19 01.03.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D2 ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D3 ZoDLC 2"03"TP"2019 01.03.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D4 ZoDLC 2"03"TP"2019 10.05.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D5 ZoDLC 2"03"TP"2019 20.06.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D1 ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
163 Bc. Martin Brezáni
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 25.03.2019
611 BEKRA, s.r.o.
Zmluva o vykonaní prác v poľnohospodárstve č. 01-OV-Ha/30-23/2018.
594 01-OV-Ha/30-23/2018 30.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D1 ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D2 ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D3 ZoDLC 4"03"TP"2019 24.05.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D4 ZoDLC 4"03"TP"2019 01.07.2019
353 Bizub Michal
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
353 Bizub Michal
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
325 ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
44 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla Toyota Hilux
- - - Leasingová zmluva LZC/18/00426 15.01.2019
45 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla Toyota Hilux
- - - Leasingová zmluva LZC/18/00427 15.01.2019
92 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00006 25.01.2019
93 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva č. LZC/19/00005 25.01.2019
94 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva č. LZC/19/00007 25.01.2019
106 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZ č. LZC/14/20018 08.02.2019
689 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k Leasingovej zmluve č. LZC/14/20043
689 Dodatok k LZ č. LZC/14/20043 16.04.2019
697 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k Leasingovej zmluve č. 13/20058
697 Dodatok k LZC/13/20058 16.04.2019
197 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k LZC/14/20042 (Zmluva pôvodne OZ Kežmarok)
- - - Dodatok k LZC/14/20042 16.04.2019
232 BKS Leasing s.r.o.
Leasing Harvestora
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00114 25.04.2019
243 BKS Leasing s.r.o.
Leasing - postúpenie predmetu z LZC/14/20044 (pôvodne OZ Kamenica n. C.)
- - - Dodatok k LZC/14/20044 10.05.2019
318 BKS Leasing s.r.o.
Leasing stroja
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00187 09.07.2019
107 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok LZ č. LZC/14/2018 08.02.2019
108 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k leasingovejzmluve č. LZC/14/20 08.02.2019
136 BKS Leasing s.r.o.
Odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20026 01.03.2019
142 BKS Leasing s.r.o.
Postúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20024 01.03.2019
143 BKS Leasing s.r.o.
Postúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20025 01.03.2019
149 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00051 07.03.2019
64 Blažeňák Oto
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
55 17/SL/2019 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 020/21/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/02/19 01.02.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/02/19 01.02.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/08/19 01.08.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/03/19 01.03.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/03/19 01.03.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/05/19 01.05.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/06/19 01.06.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/06/19 01.06.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D1 ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D2 ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D3 ZoDLC 11"03"TP"2019 01.06.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
88 Bončík Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
101 Bončík Jozef
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
507 Bončík Lukáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
477 - - - 01.06.2019
507 Bončík Lukáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
477 - - - 01.07.2019
132 Boris Suchovský
Ukončenie zmluvy č.01-OR-45-35/2015 o poskytovaní vozidla zam. na používanie pre služobné a súkromné účely
- - - 01_OR_45_4_2019 04.03.2019
285 Bratislavský samosprávný kraj
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-5/2019
- - - 01-OV-Ha/31-5/2019 03.06.2019
224 Brejka Jaroslav Stolárstvo
KZ Drevo
- - - KZ 8/I.-IV./03/2019 01.01.2019
214 BUČINA DDD, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - Objednávka dreva č. 12733 11.03.2019
419 BUČINA DDD, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - Objednávka dreva č. 13330 08.07.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 31.01.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 31.01.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.02.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.02.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.06.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.08.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.08.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 02.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.06.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.04.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.04.2019
309 BUKÓZA ENERGO, a.s.
Dodávka elektriny
- - - Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávk 15.03.2019
13 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo I.Q. 2019 - Bukóza
- - - - - - 10.01.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 15 RKZ č. 2017/EXIM/001 02.01.2019
165 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo II.Q.2019 - BUKÓZA
- - - - - - 25.03.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 21k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.07.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 19 k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.07.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 18 k RKZč. 2017/EXIM/001 01.04.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 16 k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.04.2019
300 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo III.Q. 2019 - Bukóza
- - - - - - 01.07.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01-OO-Bi/25-10/2019
577 01-OO-Bi/25-10/2019 01.03.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
577 1/13/2019 01.01.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 2/13/2019
577 2/13/2019 08.07.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 3/13/2019
577 3/13/2019 15.02.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 4/13/2019
577 4/13/2019 20.02.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 5/13/2019
577 5/13/2019 05.03.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 15/13/2019
577 15/13/2019 24.06.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 6/13/2019
577 6/13/2019 15.04.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 7/13/2019
577 7/13/2019 17.04.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 8/13/2019
577 8/13/2019 09.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 9/13/2019
577 9/13/2019 10.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 10/13/2019
577 10/13/2019 17.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 11/13/2019
577 11/13/2019 14.06.2019
114 Centrum výcviku Lešť
Vykonávanie hospodárskych, lesoochranárskych a protipožiarnych opatrení
- - - Dohoda o poskytntuí služby CV-38/2019 12.02.2019
286 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne činnosti
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-30/2019 12.06.2019
303 Centrum výcviku Lešť
Vykonávanie hospodárskych, lesoochranárskych a protipožiarnych opatreení
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-42/2019 08.07.2019
189 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-9/2019 04.04.2019
448 Centrum výcviku Lešť
Odstránenie drevín
419 Dodatok č. 1 k Dohode CV-169-71/2018 26.03.2019
216 Centrum výcviku Lešť
Dodávka pitnej vody
- - - Zmluva o dod.pitnej vody CV-38-15/2019 29.04.2019
252 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-21/2019 03.05.2019
220 CO-ARCH, s.r.o. Hontianske Nemce
Zmluva o dodávke stravy zo dňa 16.2.2015
220 Výpoveď Zmluvy o dodávke stravy 29.03.2019
1 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Conti Plus
- - - - - - 07.01.2019
187 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Conti Plus
- - - - - - 01.04.2019
291 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo III.Q. 2019 - Conti Plus
- - - - - - 01.07.2019
344 Čupka Ján
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 08.01.2019
620 Čupka Ján
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
597 D5_12_03_L_2018 25.07.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 09.01.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 06.02.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 23.04.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 22.05.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 27.06.2019
250 Dawid GWÓŹDŹ
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-4/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-4/2019 22.05.2019
155 Di Mihálik s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 14/I.polrok./02/2019 22.02.2019
155 Di Mihálik s r.o.
Predaj dreva
134 Doplnok č. 1 kKZ č. 14/I.polrok./02/2019 06.03.2019
17 DOP-rava KnC s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - DOP-rava KnC s.r.o.
- - - - - - 01.01.2019
30 DREPAL, spol. s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 1/I./03/2019 17.01.2019
423 DREPAL, spol. s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 1/II./03/2019 27.03.2019
393 DREVO TRANS s.r.o.
RZoPV
- - - RZoPV 401/I.-IV./03/2019 01.01.2019
229 DREVOIMPORT, s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 13/I.-IV./03/2019 08.01.2019
223 DREVOKOM-Miroslav Pilát
KZ Drevo
- - - KZ 7/I./03/2019 01.01.2019
356 Duda Ondrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_42_03_L_2019 01.03.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.03.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.05.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.06.2019
349 Duračinský Adrián
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.02.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.04.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.05.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.06.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 - - -
119 Dušan Petráš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
102 28/SL/2019 01.02.2019
120 Dušan Petráš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 28/SL/2019 - - -
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/02/19 01.02.2019
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/03/19 01.03.2019
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/04/19 01.04.2019
126 DYAS Slovakia s.r.o.
Predaj dreva
- - - OBJEDNáVKA 20190043 24.01.2019
2 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo I.Q. 2019 - Dziaba
- - - - - - 07.01.2019
185 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo II.Q.2019 - Dziaba
- - - - - - 01.04.2019
292 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo III.Q.2019 - Dziaba
- - - - - - 01.07.2019
259 Elesko Forest s.r.o.
Dodávky zveriny
- - - KZ č. 9/rok/02/2019 09.05.2019
369 Elesko Forest s.r.o.
Predj zveriny
- - - Rámcová KZ č. 1/058/2019/poľ./ 15.07.2019
259 Elesko Forest s.r.o.
Dodávky zveriny
234 Doplnok č. 1 ku KZ č. 9/rok/02/2019 29.07.2019
40 Emília Fedorčáková
Rámcová zmluva č.1/13/2019
- - - 01-OO-Bi/25-21/2019 15.01.2019
35 Emília Fedorčáková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č.2/13/2018
33 2/13/2018 13.06.2019
40 Emília Fedorčáková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
32 1/13/2019 12.04.2019
833 Emília Kastlová
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu a o zriadení záložného práva č. 01-OV-Ha/31-11/2016
833 50191 26.03.2019
33 ENERGOMER , spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 4/I./03/2019 01.01.2019
33 ENERGOMER , spol. s r.o.
KZ Drevo
30 Dodatok 1 - - -
306 ENVIGEO, a.s.
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia v oblasti Levočských vrchov
- - - Zmluva o dielo OV/05/91/031/ 19.06.2019
4 EPOZ s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - EPOZ
- - - - - - 07.01.2019
184 EPOZ s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Epoz
- - - - - - 01.04.2019
293 EPOZ s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Epoz
- - - - - - 01.07.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43770 05.04.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43771 05.04.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43772 27.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43770 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43771 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43772 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43773 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43774 16.01.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43770 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 40/11 07.08.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43779 21.08.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43780 21.08.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 34/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 35/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 36/11 11.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 37/11 11.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 38/11 22.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 39/11 07.08.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43798 06.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43799 06.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 31/11 12.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 32/11 12.06.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43778 17.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 33/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43793 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43794 21.05.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43777 21.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43795 22.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43796 22.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43797 27.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43789 15.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43775 15.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43776 16.04.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43790 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43791 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43792 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43784 07.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43785 14.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43786 14.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43787 25.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43788 05.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43774 05.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43772 29.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43780 08.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43781 15.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43782 19.02.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43773 15.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43783 04.03.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43771 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43775 25.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43776 25.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43777 28.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43778 28.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43779 30.01.2019
166 Exner Jozef
Rámcová zmluva o vykananí prác v lesníckych činnostiach č.05/11/2019
- - - 43774 19.03.2019
166 Exner Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
145 43770 22.03.2019
166 Exner Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
145 43771 21.05.2019
335 Fecupral-Forest s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 12"03"TP"2019 09.01.2019
335 Fecupral-Forest s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
308 D1 ZoDLC 12"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 6"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D1 ZoDLC 6"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D2 ZoDLC 6"03"TP"2019 17.04.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D3 ZoDLC 6"03"TP"2019 15.05.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D4 ZoDLC 6"03"TP"2019 25.06.2019
78 FORESTLINE spol. s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 12/I.-II./02/2019 15.01.2019
405 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 7/III./02/2019 01.08.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.1 TP 09.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.2 TP 09.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.3 TP 22.02.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.4 TP 11.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 TP 01.07.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.6 11.03.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.6 01.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.7 01.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.8 01.05.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.9 01.06.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.10 01.06.2019
362 Forestra s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
334 ZoDLC_13_03_L_2019 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.1 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.2 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.3 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 18.02.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 01.03.2019
260 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - JZ č. 7/rok/02/2019 02.05.2019
177 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 16/I.-II./02/2019 14.03.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 21/SL/2019 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/02/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/04/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 179/05/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 179/06/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/02/08/19 01.08.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/02/19 01.02.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/03/19 01.03.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/05/19 01.05.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/06/19 01.06.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/03/08/19 01.08.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/08/19 01.08.2019
258 Futbalový klub Kamenica nad Cirochou
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 12/GR/2019 15.05.2019
200 G+G Company,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
593 43770 26.04.2019
355 Gabler Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 01.03.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 01.06.2019
226 GenWood s.r.o. 082 74 Brezovica 86 Ing.Genčúr
KZ Drevo
- - - KZ 10/I.IV./03/2019 01.01.2019
305 GEOFOS s.r.o.
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice
- - - Zmluva o dielo OV/05/91/030/2019 27.06.2019
5 GLIGANIČ Ľudovít
Drevo I.Q.2019 - Gliganič
- - - - - - 07.01.2019
386 GORAL FORST, s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 17/I./03/2019 11.01.2019
161 Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 6/GR/2019 18.03.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 3"03"TP"2019 09.01.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D1 ZoDLC 3"03"TP"2019 09.01.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D2 ZoDLC 3"03"TP"2019 10.02.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D3 ZoDLC 3"03"TP"2019 25.03.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D4 ZoDLC 3"03"TP"2019 05.05.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D5 ZoDLC 3"03"TP"2019 05.05.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D6 ZoDLC 3"03"TP"2019 01.06.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D7 ZoDLC 3"03"TP"2019 01.07.2019
509 Gunč Peter
komplexná výroba dreva LO4
479 - - - 01.01.2019
509 Gunč Peter
KVD LO4
479 - - - 27.02.2019
509 Gunč Peter
KVD LO4
479 - - - 01.04.2019
509 Gunč Peter
KVD LO5
479 - - - 01.05.2019
265 H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Hydraulický model a služby pre protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice
- - - ZoD OV/05/91/028/2019 18.04.2019
267 H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Hydraulické modelovanie a zhotovenie hydraulického modelu vrátane služieb pre protipovodňové opatrenia v oblasti Levočských vrchov
- - - ZoD č. OV/05/91/029/2019 18.04.2019
32 Herstek Milan, spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 3/I./03/2019 01.01.2019
75 Hojdan Marek, Ing.
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
130 Hojdan Marek, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 07.03.2019
102 Hojdan Marián, Ing.
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
360 Hojdan Marián, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 26.07.2019
372 Hojdan Marián, Ing.
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
- - - - - - 31.07.2019
160 Humenská zberateľská spoločnosť, o.z.
Reklama
- - - Zmluv o reklame č. 5/GR/2019 13.03.2019
203 Chemko, a.s. Slovakia
Kúpna zmluva na EKOREZOL
- - - - - - 08.03.2019
365 Chovanec František
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_25_03_L-2019 14.01.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 14.01.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.2 13.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.3 25.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.4 25.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.5 12.04.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.6 06.06.2019
6 ICF WOOD
Drevo I.Q.2019 - ICF WOOD
- - - - - - 07.01.2019
201 Ing. Janka Kuricová Cziráková - JKC
Spracovanie žiadosti o NFP
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/020/2019 28.03.2019
202 Ing. Janka Kuricová Cziráková - JKC
Spracovanie žiadosti o NFP
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/021/2019 28.03.2019
359 Ing. Jozef Benej
dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 26.07.2019
294 Ing. Jozef Bittara
Dodatok 2 č. 01-OV-La/8-1/2019 k NZ č.01-OV-La/8-4/2014
294 50191 02.01.2019
109 Ing. Juraj Laco
Zmluva o poskytovaní motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
- - - 01_OR_45_3_2019 08.02.2019
147 Ing. Lukáš Vataha
Zmluva o poskytnutí MV zamestnacovi na služobné účely
- - - - - - 14.03.2019
275 Ing. Lukáš Vataha
DOHODA o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 10.05.2019
373 Ing. Lukáš Vataha
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
- - - - - - 31.07.2019
188 Ing. Marianna Karafová
Zmluva o zriadení vecného bremena
- - - - - - 08.04.2019
379 Ing. Martin Kováč
Ukončenie zmluvy č.01-OR/45-43/2017 o poskyt.MV zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely č.01-OR-45-8-2019
- - - 01_OR_45_8_2019 31.07.2019
383 Ing. Martin Kováč
Zmluva o poskytovaní MV...
- - - 01_OR_45_10_2019 01.08.2019
382 Ing. Matuš Fekete
Zmluva o poskytovaní vozidla..,
- - - 01_OR_45_9_2019 01.08.2019
25 Ing. Štefan Pavelka
Poľovnícky pes
- - - Kúpna zmluva č. OV-05/91/078/2018 07.01.2019
25 Ing. Štefan Pavelka
Poľovnícky pes
25 Kúpna zmluva č. OV-05/91/078/2018 07.01.2019
124 Ing. Zuzana Pavelková Miháliková
Používanie poľovne upotrebiteľného psa
- - - Zmluva č. OV/05/91/002/2019 o používaní 01.01.2019
364 Inštitút Krista Veľkňaza
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_14_03_L-2019 14.03.2019
364 Inštitút Krista Veľkňaza
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 01.03.2019
231 Inštitút Krista Veľkňaza, občianske združenie
KZ Dendromasa
- - - KZ 15/I./03-D/2019 01.01.2019
228 ITALZVER, s.r.o.
KZ Zverina
- - - KZ 12/I.Q/03-Zv./2019 01.01.2019
248 ITALZVER, s.r.o.
Kúpna zmluva - predaj zveriny
- - - - - - 27.05.2019
134 Ivan Tadian - DREVINKA
Predaj dreva
- - - KZ č. 15/I.-IV./02/2019 28.02.2019
56 Jágerský Dušan
Rámcová zmluva o preprave veci
47 9/SL/2019 01.01.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/01/19 01.01.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/02/19 01.02.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/03/19 01.03.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/04/19 01.04.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/05/19 01.05.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/06/19 01.06.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/07/19 01.07.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/08/19 01.08.2019
358 Jakub Pastorek
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_8_03_L_2019 07.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.1 17.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.2 22.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.3 31.05.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.4 24.05.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.5 24.06.2019
73 Ján Backa
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 26/SL/2019 01.01.2019
73 Ján Backa
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
64 018/21/01/19 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 23/SL/2019 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
61 045/21/01/19 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
61 045/21/02/19 01.02.2019
42 Ján Gostík
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43771 21.01.2019
42 Ján Gostík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
33 43770 23.01.2019
42 Ján Gostík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
33 43771 30.01.2019
20 Ján Hamarič - CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA
Rámcová zmluva o preprave veci - Hamarič
- - - - - - 01.01.2019
65 Ján Hatala
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
56 18/SL/2019 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/01/19 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/01/19 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/03/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/07/19 01.07.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/08/19 01.08.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/05/19 01.05.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/03/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/07/19 01.07.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 006/21/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/04/19 01.04.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/04/19 01.04.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/05/19 01.05.2019
387 Ján Chlpáň
KZ Drevo
- - - KZ 18/I.-IV./03/2019 18.01.2019
205 Ján Komarc
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.04.2019
222 Ján Meľuch - Pongrácovce 28
KZ Drevo
- - - KZ 6/I./03/2019 01.01.2019
222 Ján Meľuch - Pongrácovce 28
KZ Drevo
196 Dodatok 1 - - -
361 Ján Ochlan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_10_03_L_2019 07.01.2019
361 Ján Ochlan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
333 Dodatok č.1 23.01.2019
76 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 14/./02/2019 21.01.2019
169 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/II./02/2019 18.03.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 2/III./02/2019/b 01.07.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
342 Doplnok č. 1 ku KZ č. 2/III./02/2019/b 10.07.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
342 Doplnok č. 2 ku KZ č. 2/III./02/2019/b 18.07.2019
213 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/II./02/2019/b 18.03.2019
213 Ján Segeč
Predaj dreva
188 Doplnok č. 1 ku KZ č. 3/II./02/2019/6 09.05.2019
399 Jana Svetlíková- JSC
Zmluva o spoločnom chov kačíc
- - - 01_OR-45_13_2019 12.07.2019
381 Jaromír Kravčuk
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-7/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-7/2019 15.07.2019
367 Jaroslav Lesňak
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_44_03_L_2019 13.06.2019
367 Jaroslav Lesňak
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
339 Dodatok č.1 13.06.2019
323 Jaroslav Urban GOFEX
Zmluva o poskytovaní služieb poľnohospodárskymi strojmi
- - - 43800 01.06.2019
168 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/II./02/2019 18.03.2019
192 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/II./02/2019/a 18.03.2019
192 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
168 Doplnok č. 1 ku KZ č. 1/II./02/2019/a 09.05.2019
371 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/III./02/2019/a 28.06.2019
371 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
343 Doplnok č. 1 ku KZ č. 1/III./02/2019/a 10.07.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
350 34/SL/2019 01.07.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/02/08/19 01.08.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/03/08/19 01.08.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/01/08/19 01.08.2019
348 Jasečko Robert
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.02.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.03.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.04.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.05.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Komplexná výroba dreva LO4
468 - - - 01.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
122 JM CROPS s.r.o.
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
- - - - - - 28.02.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Škôlkárske činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Škôlkárske činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Lesnícke činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Práce v škôlke, údržba budov, údržba ciest
482 - - - 01.08.2019
21 JMJ Transles, s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - JMJ TRANSLES
- - - - - - 01.01.2019
137 Jolana Borovská
Zmluva o kúpe nehnuteľností
- - - - - - 12.03.2019
152 Jozef Bednár s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Bednár
- - - - - - 21.03.2019
290 Jozef Bednár s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Bednár
- - - - - - 01.07.2019
87 Jozef Burik
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 31.01.2019
87 Jozef Burik
KVD LO1
71 - - - 01.02.2019
24 Jozef DAŇO
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 16.01.2019
24 Jozef DAŇO
Komplexná výroba dreva LO5
24 - - - 17.01.2019
24 Jozef DAŇO
KVD LO5
24 - - - 01.02.2019
98 Jozef Ligenza - LIGE
Drevo I.Q. 2019 - LIGENZA
- - - - - - 05.02.2019
354 Jozefík Milan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 07.02.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.04.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.05.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.05.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.06.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.06.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.07.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 31.01.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.03.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.03.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.04.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.04.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.05.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.06.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.08.2019
511 JPJ, s.r.o.
Komplexná výroba dreva LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.02.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO3
481 - - - 01.02.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO2
481 - - - 01.05.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.07.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.09.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO2
481 - - - 01.03.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.03.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.04.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.05.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 02.05.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D1 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D2 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D3 ZoDLC 9"03"TP"2019 11.02.2019
626 KA-LUX, s.r.o.
zo dňa 22.12.2009
626 50491 27.02.2019
347 Karol Mazurek
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_6_03_L_2019 07.01.2019
347 Karol Mazurek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
319 Dodatok č.1 14.01.2019
347 Karol Mazurek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
319 Dodatok č.2 12.04.2019
29 Katarína Hyžová
Zmluva o poskytovaní MV...
- - - ZO_01_OR_45_1_2019 04.01.2019
8 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - KB Kapital
- - - - - - 07.01.2019
337 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo RKZ KB Kapital 2019-2024
- - - - - - 24.07.2019
295 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - KB Kapital
- - - - - - 01.07.2019
182 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - KB Kapital
- - - - - - 01.04.2019
398 Kelcom International, spol. s r.o.
Dod.č.1 k rámcovej zmluve o servise a pravidelných odborných kontrolách EZS ..k Zmluve č.01-OR-45-3-2010
- - - 01_OR_45_2019 01.08.2019
319 Kolcun Ladislav
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
291 ZoDLC_1_03_L_2019 07.01.2019
319 Kolcun Ladislav
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
291 D1_ZoDLC_1_03_L_2019 07.01.2019
368 Komarc Erik
Predaj osobného motorového vozidla
- - - - - - 31.07.2019
54 Korčok Emil
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 7/SL/2019 01.01.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/01/19 01.01.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/02/19 01.02.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/03/19 01.03.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/04/19 01.04.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/05/19 01.05.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/06/19 01.06.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/07/19 01.07.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/08/19 01.08.2019
397 Kosit - Remko Sirník, s.r.o.; Skládka odpadov Myslina
Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním
- - - - - - 30.07.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
306 D1 ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
306 D2 ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
694 KREATOR ATELIER, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01-OV-Ha/30-25/2016
694 50191 22.05.2019
341 Krempaský Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
313 ZoDLC_5_03_2019 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.1 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.2 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.3 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.3 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.4 05.04.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.5 14.05.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.6 08.07.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.7 15.07.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D1 ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D2 ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D3 ZoDLC"1"03TP"2019 12.02.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D4 ZoDLC"1"03TP"2019 01.07.2019
19 KRZYSZTOF GRZYBEK
Rámcová zmluva o preprave veci - KRZYSZTOF GRZYBEK
- - - - - - 01.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
123 1/13/2019 03.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 2/13/2019
123 2/13/2019 14.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 3/13/2019
123 3/13/2019 02.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 4/13/2019
123 4/13/2019 18.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 5/13/2019
123 5/13/2019 21.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 12/13/2019
123 12/13/2019 02.05.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 13/13/2019
123 13/13/2019 13.05.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 6/13/2019
123 6/13/2019 04.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 7/13/2019
123 7/13/2019 11.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 8/13/2019
123 8/13/2019 20.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 9/13/2019
123 9/13/2019 21.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 10/13/2019
123 10/13/2019 04.04.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 11/13/2019
123 11/13/2019 23.04.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 31.01.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 31.01.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.07.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.08.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.05.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.05.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.04.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
162 LECA, občianske združenie
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 9/GR/2019 11.03.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43772 21.01.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43770 23.01.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43771 23.03.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43772 23.03.2019
612 LESEL plus, s.r.o.
Stavebné práce LC Vihorlatská-rekonštrukcia
595 Dodatok č. 1 k ZoD OV/05/91/031/2018 07.05.2019
612 LESEL plus, s.r.o.
Stavebné práce LC Vihorlatská-rekonštrukcia
595 Dodatok č. 2 k ZoD OV/05/91/031/2018 06.08.2019
388 Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce
KZ Výkup
- - - KZ 19/I./03-V/2019 22.01.2019
227 Lesné a pozemkové družstvo Blažov
KZ Výkup
- - - KZ 11/I./03-V/2019 01.01.2019
408 Lesnická práce, s.r.o.
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 24/GR/2019 20.08.2019
196 LESOR,s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
172 43775 09.04.2019
196 LESOR,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
172 43770 10.04.2019
234 Libor Piňos - Školkařské středisko Osina - Krumsín
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 01_OV_LA_99_2_2019 15.05.2019
320 Linde Gas k.s.
Doručovanie daňových dokadov - faktúr elektronickým spôsobom
- - - Dohoda o elektronickej fakturácii 15.07.2019
9 Lišanik Štefan
Drevo I.Q.2019 - Lišanik
- - - - - - 07.01.2019
181 Lišanik Štefan
Drevo II.Q.2019 - Lišaník
- - - - - - 01.04.2019
296 Lišanik Štefan
Drevo III.Q.2019 - Lišanik
- - - - - - 01.07.2019
183 Ľudovít Gliganič
Drevo II.Q.2019 - Gliganič
- - - - - - 01.04.2019
294 Ľudovít Gliganič
Drevo III.Q. 2019 - Gliganič
- - - - - - 01.07.2019
51 Lukáš Šedro
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 4/SL/2019 01.01.2019
51 Lukáš Šedro
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42 046/21/01/19 01.01.2019
599 Lukáš Šrámek
Zmluva o poskytovaní MV zamestnancovi pre služobné a súkromné účely
- - - ZO_01_OR_45_30_2018 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
53 15/SL/2019 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/01/19 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/02/19 01.02.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/03/19 01.03.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/07/19 01.07.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/08/19 01.08.2019
18 Luteran Ladislav
Rámcová zmluva o preprave veci - Luteran
- - - - - - 01.01.2019
208 LUTEUS s.r.o.
Predaj zveriny
- - - KZ č. 5/sez./02/2019 15.04.2019
418 LUTEUS SK s.r.o.
Predaj zveriny
- - - KZ č. 5/sez./02/2019 13.08.2019
247 M&J Business, s.r.o.
Poplatkový lov zveri
- - - Dohoda o poplatk.love 05/91/025/2019 01.04.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 02.01.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 02.01.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.02.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.02.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.03.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.05.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.07.2019
288 Macejko Ladislav
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o poskytnutí MV
- - - - - - 28.06.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.6 25.05.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.7 25.06.2019
366 Magdaléna Skalková
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_31_03_L_2019 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.1 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.2 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.3 25.04.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.4 25.04.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.5 25.05.2019
69 Mária Schniererová
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
60 22/SL/2019 01.01.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/02/19 01.02.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/03/19 01.03.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/04/19 01.04.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/05/19 01.05.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/06/19 01.06.2019
374 Marián Beľančin
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 01.07.2019
403 Marián Beľančin
DOHODA o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 20.08.2019
148 Marián Naščák
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o používaní MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 18.03.2019
357 Marián Zboja
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_7_03_L_2019 14.01.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.1 18.02.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.2 25.03.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.3 12.04.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.4 19.06.2019
304 Marius Pedersen a.s.
Vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob
285 Dodatok č. 3 k 13 501/51 na vývoz odpadu 14.02.2019
251 Marius Pedersen, a.s.
Poskytovanie služieb v oblasti nakladanie s nebezpečnými odpadmi
- - - Zmluva N67/19 o poskytovaní služieb 23.05.2019
237 Maroš Kurľ
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 20.05.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/01/19 01.01.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/02/19 01.02.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/03/19 01.03.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/04/19 01.04.2019
339 Mazurek Miloš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC__3_03_L_2019 07.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 09.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.2 24.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.3 18.02.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.4 12.04.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.5 24.05.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.6 15.07.2019
515 Megela Marek
KVD LO2
485 - - - 01.01.2019
515 Megela Marek
KVD LO5
485 - - - 01.09.2019
515 Megela Marek
KVD LO2
485 - - - 01.05.2019
515 Megela Marek
KVD LO3
485 - - - 01.06.2019
515 Megela Marek
KVD LO5
485 - - - 01.07.2019
400 Mgr. Daniela Garančovská
Kúpna zmluva - pozemok
- - - KZ z 13.8.2019 13.08.2019
139 Mgr. Emília KArchová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
176 Mgr. Ján Lapin
Dodávka stravy
- - - Zmluva o dodávke stravy 20.03.2019
141 Mgr. Leo Zummer
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
140 Mgr. Miriam Roguľová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
350 Michal Hric
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_40_03_L_2019 27.03.2019
343 Michna Jozef
rámcova zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
613 Michna Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
596 D9_11_03_L_2018 01.09.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 01.02.2019
150 Ministerstvo obrany SR
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o posk.služby ASM-326/2019 14.03.2019
151 Ministerstvo obrany SR
Rekultivácia
- - - Dohoda o poskyt.služby ASM-322/2019 13.03.2019
153 Ministerstvo obrany SR
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskyt.služby ASM-325/2019 13.03.2019
198 Ministerstvo obrany SR
Dotácia
- - - Zmluva o posktnutí dotácie ÚSRK-93-15/20 15.04.2019
244 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy ASM-325-14/2019 30.04.2019
245 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy ASM-397/2019 30.04.2019
246 Ministerstvo obrany SR
Započítanie vzájomných pohľadávok v rámci prevodov správy
- - - Dohoda ASM-227/2019 30.04.2019
249 Ministerstvo obrany SR
Poskytnutie dotácie na rok 2019
- - - Zmluva o poskyt. dotácie ÚSRK-93-37/2019 17.05.2019
273 Ministerstvo obrany SR
Nájom líniovej komunikácie
- - - Z. o nájme KE84/2-78/2019/10.23.008-Nzp 07.05.2019
413 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy č. ASM-322-13/20 28.08.2019
63 Minka Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
54 16/SL/2019 01.01.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/01/19 01.01.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/02/07/19 01.07.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/07/19 01.07.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/05/19 01.05.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/06/19 01.06.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/02/06/19 01.06.2019
653 Miňo Michal
zo dňa 01.09.2015
653 50491 19.07.2019
125 Miroslav Slúka
Používanie poľovne upotrebiteľného psa
- - - Zmluva č. OV/05/91/001/2019 o používaní 01.01.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.01.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.01.2019
517 Modrák Michal
Komplexná výroba dreva LO3
487 - - - 01.02.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.03.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.04.2019
517 Modrák Michal
KVD LO4
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO2
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.06.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.08.2019
517 Modrák Michal
KVD LO1
487 - - - 01.08.2019
233 MOREAU AGRI, spol.s.r.o.
Kúpna zmluva č. MP 05/2019, č. 01-OV-Ha/31-1/2019
- - - 01-OV-Ha/31-1/2019 28.02.2019
610 MP STAVBY s.r.o.
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu a o zriadení vecného bremena č. 01-OV-Ha/31-9/2018
- - - 01-OV-Ha/31-9/2018 31.01.2019
270 MUDr. Anton Orbán, Bratislava
Predaj zveriny
- - - KZ č.12/sez/02/2019 09.05.2019
209 Nadácia TV JOJ
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 10/GR/2019 16.04.2019
171 Národné lesnícke centrum
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 9/GR/2019 /90/NLC/20 25.03.2019
268 Národné lesnícke centrum
Rekognoskácia územia v správe OZ Malacky
- - - Zmluva o spolupráci 29.05.2019
307 Národné lesnícke centrum
Rekognoskácia územia
- - - Zmluva o spolupráci OV/05/91/026/2019 29.05.2019
385 Národné lesnícke centrum
Poskytnutie štátnej pomoci formou poradenstva - rozbor vzoriek škodlivého činiteľa
- - - Z.o poskyt. štánej pomoci 232/NLC/2019 30.07.2019
412 Národné lesnícke centrum
Riešenie projektu MO SR "Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej infraštruktúry..."
- - - Zmluva o efektívnej spolupráci pri rieše 22.08.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 8"03"TP"2019 09.01.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D1 ZoDLC 8"03"TP"2019 09.01.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D2 ZoDLC 8"03"TP"2019 10.02.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D3 ZoDLC 8"03"TP"2019 08.04.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D4 ZoDLC 8"03"TP"2019 01.07.2019
375 Občianske združenie Milan Štefánik
Reklamné služby
- - - Zmluva o reklame č. 18/GR/2019 11.07.2019
376 Občianske združenie ZOLNÁ
Reklamné služby
- - - Zmluva o reklame č. 19/GR/2019 11.07.2019
284 Obec Jablonové
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-6/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-6/2019 07.06.2019
322 Obec Pliešovce
Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
- - - Zmluv 10/2019VK/PO o odvádzaní SOV 30.06.2019
262 Obec Sklené
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 16/GR/2019 29.05.2019
411 Obec Tichý Potok
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 22/GR/2019 27.08.2019
256 Obec Žakovce
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 14/GR/2019 10.05.2019
77 Obecné lesy Pliešovce s. r.o.
Kúpa dreva
- - - KZ č. 10/rok/02/2019 08.01.2019
394 Ondrej Jašňák
RZoPV
- - - RZoPV 402/I.-IV./03/2019 01.01.2019
115 OSIVO a.s.
Osivo
- - - Kúpna zmluva č. 909206/Február/2019 18.02.2019
96 P & L, spol. s r.o.
Vyvážacia súprava SAMPO FR 28
- - - Kúpna zmluva 10.01.2019
97 P & L, spol. s r.o.
Harvestor SAMPO HR 46x
- - - Kúpna zmluva 09.01.2019
7 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo I.Q.2019 - JAWOR
- - - - - - 07.01.2019
154 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo II.Q.2019 - JAWOR
- - - - - - 22.03.2019
298 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo III.Q.2019 - P.P.H.U. Jawor
- - - - - - 01.07.2019
180 PALEA - TRANS s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 01.04.2019
112 PALEKO, s.r.o.
Rámcová zmluva o vyk.prác v les.činnostiach
- - - 01_OO_Bi_/25_27_2019 05.02.2019
2 PALEKO, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01-OV-Ha/30-37/2010
40575 50191 16.01.2019
242 PALEKO, s.r.o.
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-3/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-3/2019 17.05.2019
297 PALETA-TRANS s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 01.07.2019
10 PALETA-TRANS, s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 07.01.2019
113 Paston, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - PASTON
- - - - - - 15.02.2019
173 Patrícia Swietoňová
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 30/SL/2019 01.03.2019
346 Pavláková Janka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_18_03_L_2019 11.01.2019
346 Pavláková Janka
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
318 ZoDLC_18_03_L_2019 11.01.2019
346 Pavláková Janka
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
318 ZoDLC_18_03_L_2019 01.04.2019
524 Pavol Dudej, st.
Komlexná výroba dreva LO4
494 - - - 01.01.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO4
494 - - - 01.03.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.03.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.05.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.07.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.07.2019
264 Pavol Neumann
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 33/SL/2019 01.05.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/05/19 01.05.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/06/19 01.06.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/07/19 01.07.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/08/19 01.08.2019
46 Pavol Olšovský
Ukončenie zmluvy č.01-OR/45-50/2015 o poskytovaní motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely č.01-OR/45-2/2019
- - - 01_OR_45_2_2019 02.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 20/SL/2019 01.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/01/19 01.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/02/19 01.02.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/03/19 01.03.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/04/19 01.04.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/05/19 01.05.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/06/19 01.06.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/07/19 01.07.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/08/19 01.08.2019
52 PEREJ s r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
43 5/SL/2019 01.01.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/03/19 18.03.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/05/19 01.05.2019
282 PEREJ s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 8/02/rok/2019 02.05.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/06/19 01.06.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/07/19 01.07.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/08/19 01.08.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/02/08/19 01.08.2019
117 Peter Dedinský
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckch činnostiach č.04/11/2019
- - - 43773 19.02.2019
117 Peter Dedinský
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
100 43770 20.02.2019
117 Peter Dedinský
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
100 43771 12.03.2019
57 Peter Frnka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 10/SL/2019 01.01.2019
57 Peter Frnka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/01/19 01.01.2019
57 Peter Frnka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/02/19 01.02.2019
57 Peter Frnka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/03/19 01.03.2019
380 Peter Gonos
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-9/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-9/2019 31.07.2019
12 Peter Chudják
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43770 03.01.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43770 09.01.2019
39 Peter Chudják
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01/11/2019
- - - 01-OO-Bi/25-17/2019 03.01.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43771 19.02.2019
121 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
117 43772 05.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43773 18.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckých činnostiach
43770 43778 06.08.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43779 02.09.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43772 05.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43774 23.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43775 27.05.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43776 06.06.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiatkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43777 09.07.2019
71 Peter Slúka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 24/SL/2019 01.01.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/01/19 01.01.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/02/19 01.02.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/03/19 01.03.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/04/19 01.04.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/05/19 01.05.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/06/19 01.06.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/07/19 01.07.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/08/19 01.08.2019
310 Peter Vrba SALIX
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/III./02/2019 28.06.2019
193 Peter Vrba SALIX
Predaj dreva
- - - KZ č. 4/II./02/2019 01.04.2019
207 PIKOLO s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 29.04.2019
207 PIKOLO s.r.o.
KVD LO2
182 - - - 01.05.2019
207 PIKOLO s.r.o.
KVD LO1
182 - - - 01.05.2019
158 Plavecký klub Veľký Krtíš
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 2/GR/2019 04.03.2019
135 Pľuchta Martin
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o používaní MV zamestnancom pre služobné účely
- - - - - - 11.03.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 31.01.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 31.01.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 01.05.2019
311 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
KZ - Odber povrchových vôd 2019
- - - 90/2019/KZ/DV 01.01.2019
314 Poľnohospodárske družstvo Lomnička
Spásanie TTP dobytkom a ovcami
- - - 604-03-OZKK/2019 14.05.2019
416 Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 26/R/2019 06.09.2019
219 Poľovnícky klub Ochranár
Zmluva o poplatkovom odstrele poľovnej zveri
- - - 01_OV_La_99_1_2019 25.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 02.01.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 02.01.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.03.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.06.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.06.2019
89 Povchan Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
95 Povchan Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
100 Povchan Jozef
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
272 Pôdohospodárska platobná agentúra
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
256 Dodatok č. 1 k ZoNFP č. 043PO010024 25.07.2019
235 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO podlimitnej zakázky
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/024/2019 02.04.2019
236 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO nadlimitnej zákazky
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/023/2019 02.04.2019
240 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO podlimitnej zákazky
- - - Mandátna zmluva OV05/91/022/2019 22.02.2019
175 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
- - - KZ č. 2/II./02/2019 18.03.2019
317 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
290 Doplnok č. 1 ku KZ č. 4/III./02/2019 15.08.2019
391 PYRCOM s.r.o
KZ Drevo
- - - KZ 22/I./03/2019 22.02.2019
317 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
- - - KZ č. 4/III./02/2019 18.07.2019
53 Rábotová Jana
Rámcová zmluva o preprave veci
44 6/SL/2019 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/01/19 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/01/19 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/02/19 01.02.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/02/19 01.02.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/06/19 01.06.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/06/19 01.06.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/07/19 01.07.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/07/19 01.07.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/08/19 01.08.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/08/19 01.08.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/03/19 01.03.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/03/19 01.03.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/04/19 01.04.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/05/19 01.05.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/05/19 01.05.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiatkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43771 04.07.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43772 09.07.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43773 14.08.2019
47 Rak Štefan, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
74 Rak Štefan, Ing.
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
111 REFLEXY - Neziskové združenie na podporu postihnutých detí a mládeže, Tr
Reklama
- - - Zmluve o reklame č. 3/GR/2019 05.02.2019
146 Region PRESS
Zmluva o inzercii č.16 119 0093
- - - 01_OR _45_6_2019 04.03.2019
287 Region PRESS
Zmluva o inzercii č.161190223
- - - 01_OR_45_7_2019 19.06.2019
384 regionPRESS s.r.o.
Zmluva o inzercii č.161190247
- - - 01_OR-45_11_2019 22.07.2019
22 REKMA, s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - REKMA
- - - - - - 01.01.2019
22 REKMA, s.r.o.
Dodatok - Jovsa
22 - - - 11.06.2019
22 REKMA, s.r.o.
Dodatok - Swiss Krono Kft. - Maďarsko
22 - - - 17.06.2019
225 REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 9/I.-IV./03/2019 08.01.2019
133 Richard Boďo
Zmluva o poskytovaní MV v súvislosti s plnením prac.úloh zam. v pracovnom pomere a Dohoda o hmotnej zodpovednosti...
- - - 01_OR_45_5_2019 04.03.2019
121 Róbert Botoš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 27/SL/2019 01.02.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 25.03.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 21.03.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.04.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.07.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 15.07.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.08.2019
72 Roman Ďurdík
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 25/SL/2019 01.01.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/03/19 01.03.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/04/19 01.04.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/05/19 01.05.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/07/19 01.07.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/08/19 01.08.2019
72 Roman Ďurdík
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/02/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/03/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/04/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesnickych činnostiach
63 122/02/07/19 01.07.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 118/03/07/19 01.07.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 31.01.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 31.01.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.02.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.08.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.04.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.04.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 02.05.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 02.05.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.07.2019
23 Sakáč Štefan
Drevo I.Q.2019 - Sakáč
- - - - - - 15.01.2019
15 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo I.Q. 2019 - SC SMART WOOD
- - - - - - 14.01.2019
179 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo II.Q.2019 - SC Smart Wood
- - - - - - 01.04.2019
299 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo III.Q.2019 - SC SMART WOOD ROMANIA
- - - - - - 01.07.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 7"03"TP"2019 09.01.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D1 ZoDLC 7"03"TP"2019 09.01.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D2 ZoDLC 7"03"TP"2019 08.04.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D3 ZoDLC 7"03"TP"2019 10.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 32/SL/2019 22.05.2019
280 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
- - - Rámcová KZ 13/02/2019 10.05.2019
281 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
255 KZ č. 14/02/rok/2019 13.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/06/19 01.06.2019
304 SIEKOR s.r.o.
Nájom dopravného prostriedku
- - - Zmluva o nájme dopr.pr OV/05/91/006/2019 21.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/08/19 01.08.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/07/19 01.07.2019
401 SIEKOR s.r.o.
Nájom dopravného prostriedku
- - - Zmluva o nájme OV/05/91/041/2019 12.07.2019
281 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
255 Dodatok č. 1 ku KZ č. 14/02/rok/2019 01.08.2019
321 SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o.
Doručovanie daňových dokladov - faktúr elektronickým spôsobom
- - - Dohoda(súhlas)so zasielaním elektr.faktú 15.07.2019
308 Slovak Telekom, a.s.
Nájom pozemku
- - - Nájomná zmluva 19.06.2019
217 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Vyhotovenie nového programu staroslivosti o lesy (PSL)
- - - Zmluva o dielo 24/2019 + o sprac. OÚ 02.05.2019
415 Slovenská poľovnícka komora
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 23/GR/2019 26.08.2019
159 Slovenský skauting, 69.zbor M.R. Štefánika Malacky
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 4/GR/2019 07.03.2019
128 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu LZC/14/20017
- - - Zmluva OV/05/91/009/2019 04.02.2019
129 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu z LZC/14/20019
- - - Zmluva č. OV/05/91/008/2019 05.02.2019
145 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu z LZC/14/20018
- - - Zmluva č. OV/05/91/007/2019 o vysporiada 04.02.2019
210 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy č. LZC/13/20024
- - - Zmluva OV/05/91/018/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
211 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy č. LZC/13/20025
- - - Zmluva č. OV/05/91/017/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
212 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy LZC/13/20026
- - - Zmluva č. OV/05/91/019/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
91 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
74 Kontrakt č. 4700006600 01.01.2019
91 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
74 Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 4700006600 22.01.2019
103 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006599 01.01.2019
104 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006607 01.01.2019
105 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006703 01.01.2019
104 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
87 Dodatok ku Kontraktu č. 4700006607 22.01.2019
191 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
167 Dodatok č. 1 ku Kontrakt č. 4700006795 09.05.2019
316 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
296 Dodatok č. 1 k RZ č. 124637/2018 29.04.2019
195 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
171 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006822 28.05.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
170 Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 4700006749 10.06.2019
406 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č.NO000134 na dodávku dreva 01.07.2019
407 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. NO000135 na dodávku dreva 01.07.2019
103 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
86 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006599 22.01.2019
190 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006786 01.04.2019
191 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006795 01.04.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006794 01.04.2019
195 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006822 01.04.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
170 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006749 09.05.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Výkon lesnej stráže
54 Dodatok č. 17 k Zmluve o zabez.výkonu LS 01.02.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Zabezpečenie výkonu lesnej stráže
54 Dodatok č. 18 k Zmluve o zabezpečení výk 01.04.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
zmluva zo dňa 1.1.2010
54 Dodatok č. 19 k Zmluve o zabezpečení výk 01.07.2019
101 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Dodatok č. 4 01-OV-La/8-3/2019 k NZ č.01-OV-La/8-30/2010
101 50191 01.02.2019
14 SMART Group Trade, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - SMART Group Trade
- - - - - - 21.01.2019
274 SPORTMED, s.r.o.
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 17/GR/2019 31.05.2019
632 SŠS Metodika, spol. s r.o.
zo dňa 01.01.2010
632 50491 01.01.2019
632 SŠS Metodika, spol. s r.o.
zo dňa 01.01.2010
632 50491 01.05.2019
116 Stanislav Boňko
Drevo I.Q.2019 - Boňko
- - - - - - 19.02.2019
58 Stehlík Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 11/SL/2019 01.01.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/01/19 01.01.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/02/19 01.02.2019
58 Stehlík Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/03/19 01.03.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/04/19 01.04.2019
28 StonWood s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 11/I./02/2019 04.01.2019
28 StonWood s.r.o.
Predaj dreva
67 Doplnok č. 1 ku KZ č. 11/I./02/2019 10.01.2019
239 Stredná odborná škola lesnícka
Praktická príprava žiakov SOŠ Lesníckej
- - - Dohoda o poskytnutí praktickej prípravy 30.04.2019
220 Stredná odborná škola lesnícka
Pracovná dohoda o spolupráci v odbornej praxi študentov
- - - - - - 29.04.2019
420 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Prístup výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
- - - Zmluva o prístupe do distribučnej sústav 26.08.2019
421 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
- - - Zmluva o pripojení zariadania sústavy 12.09.2019
421 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
391 Dodatok k Zmluve o pripojení zariadenia 26.08.2019
199 SWISS KRONO
Drevo II.Q. 2019 - SWISS KRONO
- - - - - - 18.04.2019
241 SWISS KRONO KFT.
Drevo II.Q.
- - - - - - 21.05.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D1 ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D2 ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D3 ZoDLC 5"03"TP"2019 24.05.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D4 ZoDLC 5"03"TP"2019 13.06.2019
402 Štátna pokladnica
Vedenie bežného účtu - grantový účet VLM - výskum
- - - Zmluva o bežnom účte - grantový účet výs 08.08.2019
110 Štátne lesy Tatranského národného parku
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 1/GR/2019 18.01.2019
204 Štefan Matejka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnosiach
- - - 31/SL/2019 19.04.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/05/19 01.05.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/06/19 01.06.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/07/19 01.07.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
179 074/21/08/19 01.08.2019
316 Štefan Petriľák
Prenájom parkovacích plôch
- - - 381-03-OZKK/2019 01.02.2019
521 Štofa Tomáš
Komplexná výroba dreva LO5
491 - - - 01.01.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO4
491 - - - 01.01.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO5
491 - - - 01.03.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO3
491 - - - 01.09.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO3
491 - - - 01.06.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO5
491 - - - 01.05.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO4
491 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 31.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 02.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 02.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.03.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.06.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
296 Tatra banka, a.s.
Úver
279 Dodatok č. 1 k zmluve S00580/2018 26.04.2019
278 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnosti 12.06.2019
279 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostia 12.06.2019
276 Tatra banka, a.s.
Splátkový prekleňovací úver
- - - Zmluva o spl.prekl.úvere č.S00815/2019 12.06.2019
277 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve 12.06.2019
170 Telovýchovná Jednota Jastrabie pri Michalovciach
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 7/GR/2019 18.03.2019
255 Telovýchovná jednota Tatran Ľubica
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 8/GR/2019 03.05.2019
253 Telovýchovná jednota TATRAN VLM Pliešovce
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 11/GR/2019 22.05.2019
31 TIMBER TRADE, s.r.o.
KZ Drevo
28 KZ 2/I./03/2019 01.01.2019
31 TIMBER TRADE, s.r.o.
KZ Drevo
28 Dodatok 1 - - -
340 Tomáš Bartko
Rámcová zmluva o vykonaní lesníckych prác
312 ZoDLC_4_03_L_2019 07.01.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.1 14.01.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.2 13.02.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.3 25.04.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.4 16.07.2019
11 TRACIK s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Tracik
- - - - - - 07.01.2019
178 TRACIK s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Tracik
- - - - - - 01.04.2019
289 TRACIK s.r.o.
Drevo III.Q. 2019 - Tracik
- - - - - - 01.07.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 2/SL/2019 01.01.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/01/19 01.01.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/02/19 01.02.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/03/19 01.03.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/04/19 01.04.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/05/19 01.05.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/06/19 01.06.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/07/19 01.07.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/08/19 01.08.2019
215 UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Leasing vozidla
- - - Kúpna/leasingová zmluva 4115802023 26.04.2019
396 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Výborná
RZoPV
- - - RZoPV 404/I.-IV./03/2019 01.01.2019
392 Valtin s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 23/I./03/2019 01.03.2019
293 VEPOS - SKALICA, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 70/12/NO, 01-OV-Ha/30-2/2012
293 50191 01.02.2019
138 Veronika Kasaničová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
99 VIARD s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - VIARD
- - - - - - 05.02.2019
172 Vladimír Gažúr
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 29/SL/2019 01.03.2019
172 Vladimír Gažúr
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
150 054/20/03/19 01.03.2019
172 Vladimír Gažúr
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
150 054/21/06/19 01.06.2019
66 Vladimír Prosnan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
57 19/SL/2019 01.01.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/01/19 01.01.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/08/19 01.08.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/07/19 01.07.2019
417 Vladimír Prosnan
Predaj dreva
- - - KZ č. 6/III/02/2019 19.08.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/05/19 01.05.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/06/19 01.06.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/04/19 01.04.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/02/19 01.02.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/03/19 01.03.2019
395 Vladimír Rydzik
RZoPV
- - - RZoPV 403/I.-IV.803/2019 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 1/SL/2019 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiaskovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 053/21/01/19 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 053/21/02/19 01.02.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
39 053/21/03/19 01.03.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
39 053/21/04/19 01.04.2019
301 Vojenská polícia Trenčín
Spolupráca v boji proti environmentálnej kriminalite
- - - Dohoda VP TN-296/2-9 26.06.2019
118 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
- - - - - - 26.02.2019
144 Východoslovenská distribučná, a.s.
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny
- - - Zmluva č. ZPV/2019/0796 oprístupe do DS 01.02.2019
206 Východoslovenská distribučná, a.s.
Skončenie prístupu do regionálnej distribučnej siete VSD
- - - Dohoda o skončení Zmluvy o prístupe do 01.03.2019
271 YMS, a.s.
Poskytovanie servisných skužieb a podpory č. 4/2019
- - - Zm,luva o poskyt.serv. služieb 4/2019 08.04.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 12/SL/2019 01.01.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/01/19 01.01.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/02/19 01.02.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/03/19 01.03.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/04/19 01.04.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/05/19 01.05.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/06/19 01.06.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/07/19 01.07.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/08/19 01.08.2019
363 Zamiška Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.02.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.03.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.04.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.05.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.06.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
Komplexná výroba dreva LO3
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.03.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO1
493 - - - 01.08.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.03.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.05.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.05.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.07.2019
257 Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina, Sása
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 15/GR/2019 22.05.2019
404 Združenie Schola Silva
Reklama
- - - Zmôuva o reklame č. 21/GR/2019 13.08.2019
313 ZEMEDAR, s.r.o.
Spásanie TTP dobytkom a ovcami
- - - 606-03-OZKK/2019 14.05.2019
312 ZUPEMA s.r.o.
Spásanie TTP dobytkom, ovcami
- - - 605-03-OZKK/2019 14.05.2019
315 Zuzana Kollárová
Kosenie TTP
- - - 610-03-OZKK/2019 14.05.2019
254 Zväz vojakov Slovenskej republiky
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 13/GR/2019* 30.04.2019
345 Želonka Jakub
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_41_03_L_2019 08.01.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 09.01.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 06.02.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 07.03.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 11.03.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 23.04.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 22.05.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 27.06.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 25.07.2019

Veröffentlichung von Verträgen im Sinne des Beschlusses der Regierung der Slowakischen Republik Nr. 491/2010 und Nr. 603/2010. Nach dem 1. Januar 2011 geschlossene Verträge werden im Zentralen Vertragsregister der Regierungskanzlei der Slowakischen Republik veröffentlicht .

S00580_2018

Zmluva o splátkovom úvere
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-3

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-2

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-1

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

VUP_2008_po dodatku_4_uplne_znenie

Všeobecné úverové podmienky k úverovým zmluvám č. S00723/2017 a č. S00730/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSU_S00730_2017

Zmluva o splátkovom úvere č. S00730/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSPU_S00723_2017

Zmluva o splátkovom preklenovavacom úvere č. S00723/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

SKMBT_C28017030811430

Rámcová dohoda č. OV/05/91/006/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: LOM a SLUŽBY s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_043ZA010034

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043ZA010034
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pôdohospodárska platobná agentúra
PDF

SKMBT_C28016032906430

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
PDF

ZoPS_01_2015

ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: EUREDing s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoD_4_OLV_03_2011

Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o., Poprad
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 13_2009

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Vlčie jamy
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
PDF

ZoD c. 681_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Lieskovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 682_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia hrádze PPN Tančibok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 001500_059101_2010

Projektová dokumentácia poldrov
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesel s.r.o., Rozhanovce
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.9_03_TP_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.12_03_L_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.30_03_P_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoVCJ_2009

Výučba cudzích jazykov
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Akadémia vzdelávania, Zvolen
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_12_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_20_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_21_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_22_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_13_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_14_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_15_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c.01_OV_LA_9_11_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.15_03_TP_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.18_03_L_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Polvis s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.34_03_P_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ondrej Pavlák, Podolínec
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007dodatok

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

Veröffentlichung von Rechnungen im Sinne des Gesetzes Nr. 382/2011, zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 211/2000 GBl. über den freien Zugang zu Informationen und die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Vorschriften.

Rechnungen ausgestellt 2019 - Militärwälder und -vermögen der SR, s.u.
Rechnungsnummer Ausgabedatum Zahlung fällig Preis Artikel
1010500281 04.01.2019 04.01.2019 2,165.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA DIVIAČIA; ZVERINA JELENIA; ZVERINA DANIELIA; ZVERINA
5010500183 04.01.2019 04.01.2019 420.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500002 14.01.2019 14.01.2019 2,150.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA;
1010500011 16.01.2019 16.01.2019 3,000.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500015 18.01.2019 18.01.2019 2,122.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA OBORA 2;
1010500025 23.01.2019 23.01.2019 4,800.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500035 05.02.2019 05.02.2019 710.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA DANIELIA; PRIJATÁ PLATBA;
4010500001 10.01.2019 10.01.2019 36.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK;
4010500002 14.01.2019 14.01.2019 576.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500008 24.01.2019 24.01.2019 120.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DIVIAČIA;
5010500009 14.01.2019 14.01.2019 1,016.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500012 18.01.2019 18.01.2019 3,609.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500014 18.01.2019 18.01.2019 11,094.00 POĽOVNÝ LÍSTOK-OBORA; POISTENIE POĽOVNÝCH HOSTÍ-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ST
5010500015 18.01.2019 18.01.2019 138.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA JELENIA;
5010500026 01.02.2019 01.02.2019 2,276.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA MUFLÓNIA /OBORA/; ZVERINA DANIELIA /OBORA/; ZVERINA JELENIA /OBORA/; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATO
5010500027 01.02.2019 01.02.2019 150.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500043 22.02.2019 22.02.2019 564.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA OBORA 1;
1010500047 07.03.2019 07.03.2019 648.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA JELENIA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500015 12.02.2019 12.02.2019 281.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS; ZVERINA JELENIA;
4010500016 12.02.2019 12.02.2019 345.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS; ZVERINA JELENIA;
4010500020 26.02.2019 26.02.2019 102.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500022 28.02.2019 28.02.2019 242.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA JELENIA;
4010500024 22.03.2019 22.03.2019 139.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
5010500046 23.04.2019 23.04.2019 6,550.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; STRAVOVANIE POĽOV.HOSTÍ; *** Súčet za MJ
4010500036 28.05.2019 28.05.2019 240.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500037 28.05.2019 28.05.2019 792.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA N.ZALOMKA;
4010500040 04.06.2019 04.06.2019 240.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA;
4010500041 05.06.2019 05.06.2019 866.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS;
4010500042 05.06.2019 05.06.2019 1,721.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKO
5010500058 21.05.2019 21.05.2019 300.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500063 31.05.2019 31.05.2019 859.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/;
5010500064 31.05.2019 31.05.2019 250.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500065 05.06.2019 05.06.2019 3,456.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY OSOB.AUTODOPR./LADA NIVA ZV901DU/;
1010500075 12.06.2019 12.06.2019 2,507.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; POĽOVNÝ LÍSTOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500051 13.06.2019 13.06.2019 255.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500052 14.06.2019 14.06.2019 110.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500054 26.06.2019 26.06.2019 575.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500070 11.06.2019 11.06.2019 685.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500071 11.06.2019 11.06.2019 784.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500074 12.06.2019 12.06.2019 1,316.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; STRAVOVANIE POĽOV.HOSTÍ;
5010500080 20.06.2019 20.06.2019 140.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500081 20.06.2019 20.06.2019 580.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA
5010500082 26.06.2019 26.06.2019 2,115.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA SRNČIA; ZVERINA DIVIAČIA; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA Z
4010500059 08.07.2019 08.07.2019 189.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DIVIAČIA;
4010500061 15.07.2019 15.07.2019 597.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500066 22.07.2019 22.07.2019 204.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500069 23.07.2019 23.07.2019 265.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500087 10.07.2019 10.07.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500092 17.07.2019 17.07.2019 120.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500096 05.08.2019 05.08.2019 120.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
3010500047 16.08.2019 16.08.2019 1,408.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; PRENÁJOM MIESTNOSTI S DPH; ZVERINA JELENIA; *** Súčet za MJ;
4010500074 14.08.2019 14.08.2019 293.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500077 28.08.2019 28.08.2019 480.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA;
4010500079 02.09.2019 02.09.2019 428.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS;
4010500081 03.09.2019 03.09.2019 254.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500082 03.09.2019 03.09.2019 4,500.00 STANOVIŠTNÝ POPLATOK-OBORA;
4010500088 04.09.2019 04.09.2019 430.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA;
5010500103 14.08.2019 14.08.2019 270.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500108 21.08.2019 21.08.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500109 21.08.2019 21.08.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500111 28.08.2019 28.08.2019 300.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500113 28.08.2019 28.08.2019 200.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
1010500095 11.09.2019 11.09.2019 2,857.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DANIELIA; ZVERINA DIVIAČIA; NÁJOM PREV
4010500093 10.09.2019 10.09.2019 4,000.00 STANOVIŠTNÝ POPLATOK-OBORA;

Die Jahresberichte und Jahresabschlüsse werden im Register der Buchungsabschlüsse des Ministeriums für Finanzen der SR veröffentlicht..


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB