Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

PPo-Plies1800083

Objednávka č. 1800083
Abnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

SVLaM Plies18060610370

Objednávka č. 1800060
Abnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

Veröffentlichung von Verträgen im Sinne des Beschlusses der Regierung der Slowakischen Republik Nr. 491/2010 und Nr. 603/2010. Nach dem 1. Januar 2011 geschlossene Verträge werden im Zentralen Vertragsregister der Regierungskanzlei der Slowakischen Republik veröffentlicht .

S00580_2018

Zmluva o splátkovom úvere
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-3

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-2

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-1

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Teilnehmer: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

VUP_2008_po dodatku_4_uplne_znenie

Všeobecné úverové podmienky k úverovým zmluvám č. S00723/2017 a č. S00730/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSU_S00730_2017

Zmluva o splátkovom úvere č. S00730/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSPU_S00723_2017

Zmluva o splátkovom preklenovavacom úvere č. S00723/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

SKMBT_C28017030811430

Rámcová dohoda č. OV/05/91/006/2017
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: LOM a SLUŽBY s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_043ZA010034

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043ZA010034
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Pôdohospodárska platobná agentúra
PDF

SKMBT_C28016032906430

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
PDF

ZoPS_01_2015

ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: EUREDing s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoD_4_OLV_03_2011

Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o., Poprad
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 13_2009

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Vlčie jamy
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
PDF

ZoD c. 681_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Lieskovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 682_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia hrádze PPN Tančibok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 001500_059101_2010

Projektová dokumentácia poldrov
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesel s.r.o., Rozhanovce
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.9_03_TP_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.12_03_L_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.30_03_P_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoVCJ_2009

Výučba cudzích jazykov
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Akadémia vzdelávania, Zvolen
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_12_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_20_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_21_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_22_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_13_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_14_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_15_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c.01_OV_LA_9_11_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.15_03_TP_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.18_03_L_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Polvis s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.34_03_P_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Ondrej Pavlák, Podolínec
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007dodatok

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Teilnehmer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Auftragnehmer: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

Veröffentlichung von Rechnungen im Sinne des Gesetzes Nr. 382/2011, zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 211/2000 GBl. über den freien Zugang zu Informationen und die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Vorschriften.

Im ausgewählten Zeitraum sind keine veröffentlichten Rechnungen des gewählten Typs erfasst.

Die Jahresberichte und Jahresabschlüsse werden im Register der Buchungsabschlüsse des Ministeriums für Finanzen der SR veröffentlicht..


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB