Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB Online kamera

MILITÄRWÄLDER
UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Deň svätého Mikuláša je každoročne v znamení rozdávania darčekov. Nezvyčajný darček tento rok dostali žiaci ZŠ s MŠ v Pliešovciach. Boli ním zaujímavé príspevky, ktoré si mohli vypočuť a zhliadnuť na 2. žiackej vedeckej konferencii HEURÉKA. Aktívne na nej vystúpilo spolu 34 rečníkov - žiakov domácej ZŠ a hostí. Prezentovali pestrú paletu tém, medzi ktorými si mohol každý poslucháč nájsť niečo zaujímavé. Úvod patril Patrikovi Rumanovi z IX. A triedy a jeho rozprávaniu o Archimedovi. Práve jeho slávne slová nás inšpirovali k názvu konferencie.

Aj na tejto konferencii sa prezentovali žiaci III. B triedy Katarína Tsirakmanisová, Viktor Krupa, Boris Fiľo a Martin Suchár. Keďže sú odvážni cestovatelia, rozprávali o histórii letectva. Záujem o fyziku prezentoval Juraj Lipták zo VII. triedy rozprávaním o atmosfére. Pridal aj jednoduchý experiment potvrdzujúci existenciu plynného vzduchu.

Väčšina žiakov našej školy býva v Pliešovciach alebo v Sáse. O histórii a súčasnosti týchto obcí boli príspevky Beáty Šályovej, Viktórii Mozoľovej a Richarda Sopku zo VI. B triedy. So Sásou je spojený aj život a dielo Andreja Trúchleho – Sytnianskeho. Viac o ňom sa poslucháči dozvedeli z rozprávania Moniky Paľovovej a Petry Feriancovej zo VII. triedy. Nora Vyletelová z IX. A triedy priblížila všetkým zúčastneným myšlienku obcou chránených území. O výsledkoch našej školy v medzinárodnom projekte Zelená škola rozprávali Dáša Jaďuďová z IX. A a Július Graus zo VI. A triedy.

K nášmu každodennému životu neodmysliteľne patrí počítač. O grafike a procesoroch rozprával Andrej Frnka zo VI. B triedy. Ako naši žiaci dokážu konverzovať v anglickom jazyku predviedli Denisa Ďubeková , Miroslav Toman z IX. B a Kristína Kvasová z IX. A triedy.


Tradíciou našej Heuréky je pozývanie hostí. Prvým hosťom bola celá školička – 8 žiakov zo ZŠ v Zaježovej. Prítomným priblížili ich aktivity počas školského roka na tejto milej a zaujímavej škole. Druhým hosťom boli Lukáš Michalík a Paulína Rozjaková z Obchodnej akadémie v Krupine. Žiakov upútala ich prezentácia o živote krupinských "obchodniarov" a o ich skvelom úspechu v projekte EUROSCOLA. Tretím hosťom bol Vladimír Macko z Gymnázia Ľudovíta Štúra. Svojím príspevkom o televíznych obrazovkách poradil, ako sa zorientovať v pestrej ponuke na trhu.

Moderný a nezdravý spôsob života neraz vedie k obezite dospelých i mladých. O výsledkoch merania tuku medzi našimi žiakmi rozprávala Kristína Kyseľová z IX. A triedy. Zdravý spôsob života zameraný na šport prezentovala Mirka Šimiaková zo VI. A triedy. Priblížila nám plutvové plávanie, ktorému sa venuje a dosahuje v súťažiach krásne výsledky. Posledný príspevok od Ondreja Beneša a Róberta Dräxlera z IX. B triedy nám priblížil krásne nebeské divadlo počas polárnej žiary.

Kinderkonferenz HEUREKA (2011)

Tohtoročnú konferenciu moderovali Petra Ferjancová a Petra Mojžišková zo VII. triedy. Po odprezentovaní všetkých príspevkov vyzvali pani Darinu Sýkorovú, riaditeľku školy, aby zhodnotila priebeh konferencie.

Pani riaditeľka poďakovala všetkým za prípravu a realizáciu konferencie a všetkým aktívnym účastníkom odovzdala vecné ceny, ktoré sme mohli zabezpečiť vďaka podpore vedenia školy a sponzorom: Vojenské lesy a majetky SR, š. p.(ďalej len VLM SR, š. p.) Pliešovce a pani E. Zimanovej. Pozvaní hostia mali možnosť individuálne oceniť nimi vybrané príspevky. Urobili tak Mgr. Miriam Rašnerová – odbor školstva vo Zvolene, Ing. Teodor Derco - VLM SR, š. p. Pliešovce, Mgr. Ján Slosiarik - Gymnázium Krupina, pán Juraj Hipš - CEEV Živica, Ing. Vladimír Macko - Lom a služby s. r. o. Pliešovce.

Po skončení konferencie čakal všetkých pred kultúrnym domom Mikuláš so sladkosťami. Aktívni účastníci a hostia sa zišli na malej recepcii. Chutné, takmer už sviatočné občerstvenie pripravili kuchárky a učiteľky školy v spolupráci s Obecným lesom s.r.o. Pliešovce. Popri občerstvení prítomní neformálne diskutovali o uskutočnenej konferencii a zároveň plánovali tú ďalšiu.

Popoludní sa konferencia zopakovala pre verejnosť a rodičov
Anna Macková, učiteľka ZŠ

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITÄRWÄLDER UND -VERMÖGEN DER SR, S.U.

Die gegenwärtigen MuV SR (VLM SR) entstanden nach der Trennung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 mit dem Sitz in Pliešovce. Das Unternehmen entstand für den Bedarf der effektiven und ökologischen Bewirtschaftung des forst- und landwirtschaftlichen Bodens in den Militärübungsräumen der Armee der SR. Das Unternehmen wirtschaftet auf einer Fläche von 65 431 ha Waldboden mit einer jährlichen Förderung von ca. 300 000 m3. Das staatliche Unternehmen wird durch die Generaldirektion und drei Werke in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou gebildet.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

N.L. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Mehr Info Einreichungen im Rahmen des Gesetzes 307/2014 BGB