In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

Začiatkom prázdnin, boli zamestnanci OZ Kamenica nad Cirochou oslovení starostkou z Jovsy o spoluprácu pri organizovaní Dňa rodiny. Deň rodiny sa konal v priestoroch Základnej školy v Jovse, 30. júna 2019 . Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť - mládež, deti, rodičov i starých rodičov. Deti sa mali možnosť zabaviť rôznymi spoločenskými hrami, súťažami a inými atrakciami.

My sme mali taktiež svoje stanovište, orientované na Lesnú pedagogiku. Deti, ale aj dospelí sa mohli dozvedieť o činnosti a poslaní Vojenských lesoch a o pôsobení nášho odštepného závodu.

Pre záujemcov sme mali pripravené rôzne súťaže a hry. Najväčší úspech malo puzzle s lesnou tematikou. Deti však zaujali aj ukážky trofeje ulovenej zveri či vzorky drevín, sprevádzané vhodným výkladom zamestnancov OZ a LS Jovsa.

Deň rodiny JOVSA (2019) (2019)

Všetci sme prežili krásny deň a odniesli si domov množstvo zážitkov s pocitom dobre vykonanej práce. Opäť sme sa presvedčili že akcie takého zamerania majú význam v rámci prezentácie našej činnosti a získavania pozitívneho obrazu o Vojenských lesoch.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014