In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

  Follow Forest Pedagogics in our online magazine! :)

Listy lesnej pedagogiky - JAR 2017

Stačí iba trocha viac slnka a zem začne vydávaťsvoje tajomstvá. Pomaly sa z nej dvíhajú sklonené hlávkyprvých kvetov: snežienky, bledule, fialky, prvosienky,chochlačky, veterníky. Ani do neba týčiace stromy sa všaknedajú zahanbiť – puky na svojich vetvičkách rozvíjajú dosviežej zelenej. K tomu sa pridáva koncert vtáčích spevovi postupné rodenie mláďat. Že o čom je reč? Jar prišla!Lesníci hovoria o jarnom aspekte a okrem iných činnostípodobne ako netrpezliví záhradkári realizujú siatiesemien lesných drevín v lesných škôlkach.

Slovenské, ukrajinské a nórske deti z Lesného tábora sa po 7 mesiacoch opäť stretnú – tentokrát v Nórsku

Projekt Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013) sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Cieľom je zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Ukončenie lesníckych dní

Lesnícke dni sa skončili. Sviatok všetkých lesníkov a milovníkov lesa, ktorý bol slávnostne otvorený v meste lesníctva vo Zvolene, sa oficiálne ukončil 1. mája 2016 vo Vydrovskej doline. Desiatym ročníkom celoslovenského podujatia si lesníci pripomenuli svoj prvotný krok začať komunikovať s verejnosťou a šíriť dobré meno lesníctva.

Lesnícke dni

Na zvolenskom námestí sa v piatok 22. apríla 2016 už po desiaty krát stretnú zástupcovia lesníckych inštitúcií z celého Slovenska so širokou verejnosťou, aby spoločne oslávili svoj veľký lesnícky deň! Patronát nad podujatím prevzala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

JAR 2016 - Newsletter o lesnej pedagogike

V apríli mesiaci lesov sme pre Vás pripravili prvé tohtoročné vydanie newslettera o lesnej pedagogike venované najmä X. ročníku podujatia Lesnícke dni.

Súťaž o naj lesnú knihu

Národné lesnícke centrum v rámci 6. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž: vytvorenie knihy RECEPTY Z LESA s najchutnejšími receptami z lesných ingrediencií.

Termín uzávierky súťaže: 16. máj 2016

ZIMA 2015 - Newsletter o lesnej pedagogike

Rok 2015 bol pre lesnú pedagogiku na Slovensku určite významný, veď Slovensko bolo hostiteľskou krajinou 10. Európskeho kongresu LP. Taktiež sa nám podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých projektov, pripraviť nové metodické materiály, vyškoliť nových lesných pedagógov. Veľmi intenzívne sme prinášali nové informácie cez webové stránky www.lesnapedagogika.sk alebo cez FANPAGE, aby sme aj verejnosť informovali o rôznorodosti aktivít. Mnoho z nich ste zrealizovali vy sami, za čo Vám patrí veľké poďakovanie!

Aj naďalej Vám chceme prinášať nové informácie a nápady, vytvárať priestor pre vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja Lesnej pedagogiky na Slovensku!

Ing. Loyová Dana
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania

ACTUAL INFORMATION

Subscribe to our newsletter mailing list and always receive updates on our organization in advance.

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014