In accordance with Act no. 307/2014 Online camera

MILITARY FORESTS
AND ESTATES OF THE SR, SOE

PPo-Plies1800083

Objednávka č. 1800083
Customer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

SVLaM Plies18060610370

Objednávka č. 1800060
Customer: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

Contract disclosures in accordance with resolution of the Government of the Slovak Republic no. 491/2010 and no. 603/2010. Contracts concluded on 1st January 2011 and later are available in Central Register of Contracts of Government Office of the Slovak Republic .

S00580_2018

Zmluva o splátkovom úvere
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-3

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Purchaser: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-2

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Purchaser: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-1

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Purchaser: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

VUP_2008_po dodatku_4_uplne_znenie

Všeobecné úverové podmienky k úverovým zmluvám č. S00723/2017 a č. S00730/2017
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSU_S00730_2017

Zmluva o splátkovom úvere č. S00730/2017
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSPU_S00723_2017

Zmluva o splátkovom preklenovavacom úvere č. S00723/2017
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

SKMBT_C28017030811430

Rámcová dohoda č. OV/05/91/006/2017
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: LOM a SLUŽBY s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_043ZA010034

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043ZA010034
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Pôdohospodárska platobná agentúra
PDF

SKMBT_C28016032906430

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
PDF

ZoPS_01_2015

ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: EUREDing s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoD_4_OLV_03_2011

Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o., Poprad
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 13_2009

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Vlčie jamy
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
PDF

ZoD c. 681_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Lieskovská
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 682_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia hrádze PPN Tančibok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 001500_059101_2010

Projektová dokumentácia poldrov
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesel s.r.o., Rozhanovce
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.9_03_TP_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.12_03_L_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.30_03_P_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoVCJ_2009

Výučba cudzích jazykov
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Akadémia vzdelávania, Zvolen
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_12_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_20_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_21_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_22_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_13_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_14_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_15_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c.01_OV_LA_9_11_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.15_03_TP_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.18_03_L_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Polvis s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.34_03_P_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Ondrej Pavlák, Podolínec
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007dodatok

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Purchaser: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Supplier: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

Invoice disclosures in accordance with the Act no. 382/2011 as amended and supplemented by the Act no. 211/2000 Coll. on free access to information and on change and amendments of certain acts, as amended.

No disclosed invoices to match your search criteria in the selected period.

Annual reports and financial statements are available in the Register of Financial Statements of the Ministry of Finance of the Slovak Republic .


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

MILITARY FORESTS AND ESTATES OF THE SLOVAK REPUBLIC, SOE

The state-owned enterprise (SOE) with the seat in Pliešovce was founded after the splitting of Czechoslovakia in 1993. The company was established to saturate the needs for the effective and ecological forest and farmland management on the military training areas of Slovakia. The company manages the area of 65 431 ha of forest land with an annual timber extraction of about 300,000 m3. State-owned enterprise (SOE) consists of Directorate General and three branch offices based in Malacky, Kezmarok and Kamenica nad Cirochou.

G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

B.O. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Read more In accordance with Act no. 307/2014