Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Odštepný závod Kežmarok
Oddelenie Reštitúcií

marker Komenského 39/A, 040 01 Košice

IČO: 31577920
DIČ: 2020475479
IČ-DPH: SK2020475479

Tel.: +421 55 7968 643
Fax: +421 55 7968 643
Email: ore@vlm.sk

GPS súradnice:
48°43'59.88"N | 21°14'54.8"E

ŠTRUKTÚRA ODDELENIA

JUDr. Helene Walentínová

JUDr. Helene Walentínová

VEDÚCA ODDELENIA

Tel./Fax: +421 55 796 86 31
Email: walentinova@vlm.sk

JUDr. Vieta Čarnokyová

JUDr. Vieta Čarnokyová

K.Ú. TVAROŽNÁ, HRADISKO, DVORCE, RUSKINOVCE, ŠAMBRON

Tel./Fax: +421 55 796 86 33
Email: carnokyova@vlm.sk

JUDr. Beáta Stašková

JUDr. Beáta Stašková

K.Ú. ĽUBICA, ĽUBICKÉ KÚPEĽE

Tel./Fax: +421 55 796 86 41
Email: jozefova@vlm.sk

JUDr. Monika Kunayová

JUDr. Monika Kunayová

K.Ú. JAKUBANY

Tel./Fax: +421 55 796 86 36
Email: kunayova@vlm.sk

JUDr. Katarína Petríková

JUDr. Katarína Petríková

K.Ú. BLAŽOV, TORYSKY, LEVOČA

Tel./Fax: +421 55 796 86 38
Email: petrikova@vlm.sk

JUDr. Drahoslav Grejtovský

JUDr. Drahoslav Grejtovský

K.Ú. BAJEROVCE, KRÁSNA LÚKA, TICHÝ POTOK, VYŠNÉ REPAŠE, KOLAČKOV, LOMNIČKA

Tel./Fax: +421 55 796 86 34
Email: grejtovsky@vlm.sk

JUDr. Lýdia Somogyiová

JUDr. Lýdia Somogyiová

K.Ú. NIŽNÉ REPÁŠE, JURSKÉ, ZÁVADA, HOLUMNICA, PODOLÍNEC, MAJERKA, POLOMA, ĽUBICA, ĽUBICKÉ KÚPELE

Tel./Fax: +421 55 796 86 40
Email: somogyiova@vlm.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.