Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

  Sledujte lesnú pedagogiku aj v našom online časopise. :)

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. (ďalej len VLM SR, š. p.) sa aktívne zaoberajú komunikáciou, výchovou a lesníckou osvetou širokej verejnosti v koordinácii s Národným lesníckym centrom – Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. Práve pod jeho odborným vedením po absolvovaní špeciálnych tréningových programov vzišiel z radov zamestnancov tím lesných pedagógov - zamestnancov s lesníckym vzdelaním a praktickými skúsenosťami, ktorí odborne poskytujú informácie všetkým vekovým skupinám.

Listy lesnej pedagogiky (jeseň 2019)

Aj tohoročné leto sa nieslo v znamení lesnej pedagogiky a možno viac ako ktorékoľvek predtým ... Prvý júlový týždeň otváral 14.Európsky týždeň lesnej pedagogiky v ...

Listy lesnej pedagogiky (jar 2019)

Čo bolo v škole? NIČ a zabudni na to aj ty!“. Pubertálny chlad, s ktorým sa stretáva mnoho našich lesných pedagógov doma, v „praxi“ rodičov svojich tínedžerov. V našej činnosti lesných pedagógov sa akoby tínedžerom ...

Listy lesnej pedagogiky (zima 2018)

... na okno už padla prvá snehová vločka a dieťa vo mne zajasalo: HURÁ! Vianoce budú pekné biele! Áno, nechce sa to veriť nikomu z nás, že tento rok opäť ubehol akosi rýchlo. No bol to rok výnimočný! Veď oslavovať sté výročie vzniku Československa ...

Listy lesnej pedagogiky (leto 2018)

Milí lesní pedagógovia, je tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Ak sa obzrieme namnožstvo aktivít lesných pedagógov, ktoré sa už v tomtoroku realizovali, trochu oddychu sa určite zíde každémuz nás. Známe podujatia ako Lesnícke dni, Stromy poznania,Deň Zeme, Plavenie dreva v Rakytove, S lesníkom do lesa, ...

Výkresy od tých najmenších (2015)

Špeciálnu pozornosť v rámci osvety venujeme práci s deťmi. Prostredníctvom edukačných hier a zážitkového učenia sa deti dozvedia čo najviac o lesníctve priamo v lese na lesných vychádzkach a besiedkach.

Lesná pedagogika | Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Strom na Záhorí napadnutý škodcami | Autor: Stanislav Skokánek, ZŠ Malé Leváre, 2. ročník

Lesní pedagógovia VLM SR, š. p. sú absolventmi špeciálneho kurzu Lesnej pedagogiky. Odborné informácie o význame lesa, lesnom hospodárstve a o práci lesníkov, dokážu zrozumiteľným spôsobom podať formou zážitkového učenia a hier. Takto je možné naučiť deti alebo seniorov mnohým vedomostiam a zručnostiam bez toho, aby si to uvedomovali.

Detský deň Sv. Huberta vo Sv. Antone (2015)

Naši lesní pedagógovia v Malackách, Pliešovciach, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou v spolupráci so samotnými pedagógmi každoročne organizujú nie len pre deti a mládež rôzne besiedky, vychádzky a aktivity – pozri fotografie. Lesná pedagogika je určená všetkým vekovým kategóriám, komukoľvek, kto má rád les, prírodu a všetko čo stým súvisí.

Nebránime sa ani novej spolupráci a priateľským vzťahom. Napíšte nám na huljakova@vlm.sk


Množstvo zaujímavých informácií nájdete na http://www.lesnapedagogika.sk .

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.