Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

  Sledujte lesnú pedagogiku aj v našom online časopise. :)

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. (ďalej len VLM SR, š. p.) sa aktívne zaoberajú komunikáciou, výchovou a lesníckou osvetou širokej verejnosti v koordinácii s Národným lesníckym centrom – Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. Práve pod jeho odborným vedením po absolvovaní špeciálnych tréningových programov vzišiel z radov zamestnancov tím lesných pedagógov - zamestnancov s lesníckym vzdelaním a praktickými skúsenosťami, ktorí odborne poskytujú informácie všetkým vekovým skupinám.

Listy lesnej pedagogiky (leto 2018)

Milí lesní pedagógovia, je tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Ak sa obzrieme namnožstvo aktivít lesných pedagógov, ktoré sa už v tomtoroku realizovali, trochu oddychu sa určite zíde každémuz nás. Známe podujatia ako Lesnícke dni, Stromy poznania,Deň Zeme, Plavenie dreva v Rakytove, S lesníkom do lesa, ...

Výkresy od tých najmenších (2015)

Špeciálnu pozornosť v rámci osvety venujeme práci s deťmi. Prostredníctvom edukačných hier a zážitkového učenia sa deti dozvedia čo najviac o lesníctve priamo v lese na lesných vychádzkach a besiedkach.

Lesná pedagogika | Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Strom na Záhorí napadnutý škodcami | Autor: Stanislav Skokánek, ZŠ Malé Leváre, 2. ročník

Lesní pedagógovia VLM SR, š. p. sú absolventmi špeciálneho kurzu Lesnej pedagogiky. Odborné informácie o význame lesa, lesnom hospodárstve a o práci lesníkov, dokážu zrozumiteľným spôsobom podať formou zážitkového učenia a hier. Takto je možné naučiť deti alebo seniorov mnohým vedomostiam a zručnostiam bez toho, aby si to uvedomovali.

Detský deň Sv. Huberta vo Sv. Antone (2015)

Naši lesní pedagógovia v Malackách, Pliešovciach, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou v spolupráci so samotnými pedagógmi každoročne organizujú nie len pre deti a mládež rôzne besiedky, vychádzky a aktivity – pozri fotografie. Lesná pedagogika je určená všetkým vekovým kategóriám, komukoľvek, kto má rád les, prírodu a všetko čo stým súvisí.

Nebránime sa ani novej spolupráci a priateľským vzťahom. Napíšte nám na huljakova@vlm.sk


Množstvo zaujímavých informácií nájdete na http://www.lesnapedagogika.sk .

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.