Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Deň svätého Mikuláša je každoročne v znamení rozdávania darčekov. Nezvyčajný darček tento rok dostali žiaci ZŠ s MŠ v Pliešovciach. Boli ním zaujímavé príspevky, ktoré si mohli vypočuť a zhliadnuť na 2. žiackej vedeckej konferencii HEURÉKA. Aktívne na nej vystúpilo spolu 34 rečníkov - žiakov domácej ZŠ a hostí. Prezentovali pestrú paletu tém, medzi ktorými si mohol každý poslucháč nájsť niečo zaujímavé. Úvod patril Patrikovi Rumanovi z IX. A triedy a jeho rozprávaniu o Archimedovi. Práve jeho slávne slová nás inšpirovali k názvu konferencie.

Aj na tejto konferencii sa prezentovali žiaci III. B triedy Katarína Tsirakmanisová, Viktor Krupa, Boris Fiľo a Martin Suchár. Keďže sú odvážni cestovatelia, rozprávali o histórii letectva. Záujem o fyziku prezentoval Juraj Lipták zo VII. triedy rozprávaním o atmosfére. Pridal aj jednoduchý experiment potvrdzujúci existenciu plynného vzduchu.

Väčšina žiakov našej školy býva v Pliešovciach alebo v Sáse. O histórii a súčasnosti týchto obcí boli príspevky Beáty Šályovej, Viktórii Mozoľovej a Richarda Sopku zo VI. B triedy. So Sásou je spojený aj život a dielo Andreja Trúchleho – Sytnianskeho. Viac o ňom sa poslucháči dozvedeli z rozprávania Moniky Paľovovej a Petry Feriancovej zo VII. triedy. Nora Vyletelová z IX. A triedy priblížila všetkým zúčastneným myšlienku obcou chránených území. O výsledkoch našej školy v medzinárodnom projekte Zelená škola rozprávali Dáša Jaďuďová z IX. A a Július Graus zo VI. A triedy.

K nášmu každodennému životu neodmysliteľne patrí počítač. O grafike a procesoroch rozprával Andrej Frnka zo VI. B triedy. Ako naši žiaci dokážu konverzovať v anglickom jazyku predviedli Denisa Ďubeková , Miroslav Toman z IX. B a Kristína Kvasová z IX. A triedy.


Tradíciou našej Heuréky je pozývanie hostí. Prvým hosťom bola celá školička – 8 žiakov zo ZŠ v Zaježovej. Prítomným priblížili ich aktivity počas školského roka na tejto milej a zaujímavej škole. Druhým hosťom boli Lukáš Michalík a Paulína Rozjaková z Obchodnej akadémie v Krupine. Žiakov upútala ich prezentácia o živote krupinských "obchodniarov" a o ich skvelom úspechu v projekte EUROSCOLA. Tretím hosťom bol Vladimír Macko z Gymnázia Ľudovíta Štúra. Svojím príspevkom o televíznych obrazovkách poradil, ako sa zorientovať v pestrej ponuke na trhu.

Moderný a nezdravý spôsob života neraz vedie k obezite dospelých i mladých. O výsledkoch merania tuku medzi našimi žiakmi rozprávala Kristína Kyseľová z IX. A triedy. Zdravý spôsob života zameraný na šport prezentovala Mirka Šimiaková zo VI. A triedy. Priblížila nám plutvové plávanie, ktorému sa venuje a dosahuje v súťažiach krásne výsledky. Posledný príspevok od Ondreja Beneša a Róberta Dräxlera z IX. B triedy nám priblížil krásne nebeské divadlo počas polárnej žiary.

Detská konferencia HEURÉKA (2011)

Tohtoročnú konferenciu moderovali Petra Ferjancová a Petra Mojžišková zo VII. triedy. Po odprezentovaní všetkých príspevkov vyzvali pani Darinu Sýkorovú, riaditeľku školy, aby zhodnotila priebeh konferencie.

Pani riaditeľka poďakovala všetkým za prípravu a realizáciu konferencie a všetkým aktívnym účastníkom odovzdala vecné ceny, ktoré sme mohli zabezpečiť vďaka podpore vedenia školy a sponzorom: Vojenské lesy a majetky SR, š. p.(ďalej len VLM SR, š. p.) Pliešovce a pani E. Zimanovej. Pozvaní hostia mali možnosť individuálne oceniť nimi vybrané príspevky. Urobili tak Mgr. Miriam Rašnerová – odbor školstva vo Zvolene, Ing. Teodor Derco - VLM SR, š. p. Pliešovce, Mgr. Ján Slosiarik - Gymnázium Krupina, pán Juraj Hipš - CEEV Živica, Ing. Vladimír Macko - Lom a služby s. r. o. Pliešovce.

Po skončení konferencie čakal všetkých pred kultúrnym domom Mikuláš so sladkosťami. Aktívni účastníci a hostia sa zišli na malej recepcii. Chutné, takmer už sviatočné občerstvenie pripravili kuchárky a učiteľky školy v spolupráci s Obecným lesom s.r.o. Pliešovce. Popri občerstvení prítomní neformálne diskutovali o uskutočnenej konferencii a zároveň plánovali tú ďalšiu.

Popoludní sa konferencia zopakovala pre verejnosť a rodičov
Anna Macková, učiteľka ZŠ

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.