Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Prekvapilo nás množstvo vašich výkresov, poviedok a skvelých nápadov. Boli sme zaskočení počtom obálok, ktoré k nám poctivo prinášala naša pani poštárka. Listy boli malé, väčšie, ale aj také, ktoré nás svojou veľkosťou udivovali. Ich obsah sme zvedavo študovali a posudzovali. Neraz nás vaša vtipná a nápaditá tvorba rozosmiala. Vybrať tie najlepšie práce bolo naozaj veľmi ťažké a poriadne sme sa zapotili. No napokon sme rozhodli.

Chceme vám všetkým ešte raz poďakovať. Nesmierne nás teší to, že je veľa detí, ktoré majú záujem o les, prírodu a všetko s ňou súvisiace. ĎAKUJEME!

Víťazkou súťaže sa stala Tamarka Demčáková zo ZŠ na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici.

Tamarke srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie s ňou. Sme radi, že mám pomohla nájsť nášho maskota a že ju za to budeme môcť odmeniť.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.