Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Okrem poviedok nám bolo doručených množstvo rozpráv, úvah, rozprávok, ale aj básní o lese. Keďže žánrové spracovanie bolo úlohou učiteľov, my sme sa rozhodli hodnotiť obsahovú časť. Rozhodovanie bolo opäť veľmi ťažké. Všetky práce mali niečo „do seba“! No po náročnom uvažovaní sa nám predsa podarilo vybrať troch najlepších pisateľov a rozhodli sme sa udeliť aj mimoriadne ocenenie.

Výsledky:

  1. miesto - Poviedka o lese
    Katarína Winklerová | ZŠ Lakšárska Nová Ves

  2. miesto - Vedecky, aj s citom o lese *
    Nela Gloríková | ZŠ Svit

  3. miesto - Sila lesa
    Kristián Šár | ZŠ s MŠ Modrý Kameň

Mimoriadne ocenenie sme sa rozhodli udeliť Kristínke Ondriskovej, žiačke len 4. ročníka Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach, za jej dielko s názvom „Medveď, jeleň a líška“. Napokon, posúďte sami, akí dokážu byť štvrtáci šikovní.

Výhercov budeme kontaktovať, aby sme ich mohli odmeniť. Tešíme sa na stretnutie s vami.


* Keďže autorka nedala svojej práci názov, dovolili sme si ho pre jej prácu vymyslieť my.

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.