Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Pre všetkých, ktorí kreslili prinášame vyhlásenie súťaže „Svet lesa“. Vybrali sme troch autorov, ktorých odmeníme. Hoci je treba povedať, že všetky maľby a kresby boli krásne. Nájdete ich na našom webe spolu s uvedením autorov.

Výsledky:

  1. miesto - Sabinka Sadrieva | ZŠ s MŠ Hontianske Moravce 18
  2. miesto - Simonka Žinčáková, Teodor Sedláček, Tamara Luksajová | ZŠ Kamenica n. Cirochou
  3. miesto - Miroslava Jaščurová, ZŠ Jovsa
Ocenené práce v súťaži Svet lesa

Tešíme sa na stretnutie s výhercami, na odovzdanie ocenenia a tiež na lesné vychádzky.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nechajte sa informovať automaticky s dostatočným predstihom o novinkách v štátnom podniku.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.