Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Poľovníctvu, ako súčasti ekologického obhospodarovania lesa venujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p. patričnú pozornosť. Poľovne hospodárime v revíroch ako na západe, východe, tak aj v samotnom srdci Slovenska.

Pomerne veľká časť lovu je prevádzaná vo forme poplatkového lovu s kompletnými ubytovaco–stravovacími službami vo vlastných zariadeniach.

Pomerne veľká časť lovu je prevádzaná vo forme poplatkového lovu s kompletnými ubytovaco–stravovacími službami vo vlastných zariadeniach.

Pomerne veľká časť lovu je prevádzaná vo forme poplatkového lovu s kompletnými ubytovaco–stravovacími službami vo vlastných zariadeniach.

Pomerne veľká časť lovu je prevádzaná vo forme poplatkového lovu s kompletnými ubytovaco–stravovacími službami vo vlastných zariadeniach.

Revíry disponujú značnou biodiverzitou a dostatočným počtom poľovnej zveri. Na chov danielej a muflonej zveri, ktorá trvalo dosahuje vysokú kvalitu je výrazne zamerané poľovné hospodárenie v Malackách. Optimálne podmienky pre chov jelenej a srnčej zveri sú v Pliešovciach, Kamenici nad Cirochou a Kežmarku. Chovu diviačej zveri je venovaná pozornosť vo všetkých odštepných závodoch.

Výmera poľovných revírov
Organizačná jednotka Poľovný revír Výmera v ha
Malacky Záhorie 25 598 ha
Turecký Vrch 2 009 ha
Pliešovce Javorie 14 518 ha
Sklené - Rovná dolina 2 440 ha
Kežmarok Javorina 26 900 ha
Kamenica Vyhradený poľovný revír 15 096 ha
Kamenica nad Cirochou
Spolu 86 561 ha

Bodová hodnota zveri
Druh zveri Poľovný revír Hodnotenie v bodoch CIC
Jeleň (Cervus elaphus) Javorina 234,95
Daniel (Dama dama) Uznaný zverník Hlboká Mláka 203,33
Muflón (Ovis musimon) Uznaný zverník Hlboká Mláka 229,05
Srnec (Capreolus capreolus) Javorina 138,98
Diviak (Sus scrofa) Javorie 129,10
Vlk (Canis lupus) Javorina 43,32
Základné doby lovu
Druh zveri Doba lovu
Diviak, diviačica 01.07. - 15.01.
Diviača, lanštiak celoročne
Srnec 16.05. - 30.09.
Srna, srnča 01.09. - 31.12.
Jeleň, jelienča 01.08. - 15.01.
Jelenica 01.08. - 31.12.
Daniel 01.09. - 15.01.
Danielka, danielča 01.08. - 31.12.
Daniel vo zvernici 01.09. - 31.01.
Muflón 01.08. - 15.01.
Muflónka, muflónča 01.08. - 31.12.
Muflón vo zvernici celoročne
Zvernice v jednotlivých organizačných jednotkách
Organizačná jednotka Názov zvernice Hlavný druh zveri Výmera
Malacky Kopča Danielia a muflónia zver 196 ha
Hlboká Mláka Jeleň Sika Dybowského, danielia a muflónia zver 302 ha
Pliešovce Podjavorie Jelenia, danielia a muflonia zver 318 ha
Kamenica Rezervácia jelenej zveri Kamienka Jeleň východokarpatský 908 ha
Rezervácia diviačej zveri Jovsa Diviačia zver 168 ha

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa venuje intenzívnej starostlivosti o zver v zimných mesiacoch prikrmovaním, ako aj dôslednej selekcii menej hodnotnej a na ďalší chov nevhodnej zveri.

Výstava Poľovníctvo a Príroda 2011 (2016)

Osobitný význam pre zlepšenie podmienok chovu a v neposlednom rade aj pre ozvláštnenie poľovných revírov zastáva budovanie zverníc. Zachovanie genofondu jeleňa východokarpatského a chov diviačej zveri sú podporované rezerváciami v Kamenici nad Cirochou. Zvýšenie druhovej rôznorodosti zabezpečujú zvernice pre danieliu a mufloniu zver v Pliešovciach a Malackách.


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.