Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PPo-Plies1800083

Objednávka č. 1800083
Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

SVLaM Plies18060610370

Objednávka č. 1800060
Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

Zverejnenie zmlúv v zmysle Nariadenia vlady 498/2011 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy Vláda Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z.z..

Zmluvy 2019 - Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Číslo záznamu Zmluvná strana / Predmet IEČZ Označenie Dátum uzatvorenia
351 Hanečák Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
352 Hanečák Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
352 Hanečák Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
324 ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
352 Hanečák Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
324 ZoDLC_30_03_L_2019 08.01.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 ZoDLC 14"03"TP"2019 15.03.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D1 ZoDLC 14"03"TP"2019 15.03.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D2 ZoDLC 14"03"TP"2019 19.04.2019
336 Abie-S s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
309 D3 ZoDLC 14"03"TP"2019 13.05.2019
269 Advokátska kancelária
Právne služby v súdnom spore EX3 s.r.o. Senica, OS Malacky sp. zn: 10Cb/313/2008
- - - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 02.06.2019
230 AF-CAR,s.r.o.
KZ Dendromasa
- - - KZ 14/I.-IV./03-D/2019-2020 01.01.2019
156 AGROFERT HOLDING, a.s.
Prípravky na ochranu rastlín
- - - Rámcová dohoda OV/05/91/014/2019 18.03.2019
157 AGROFERT HOLDING, a.s.
Prípravky na ochranu rastlín
- - - Rámcová dohoda OV/05/91/015/2019 18.03.2019
99 Agroservis - Stred, s.r.o.
Servisné, poradenské a iné služby, dodávka ND a SW na techniku John Deer
97 Dodatok č. 1 k č. SZ2018010/PS/PM 10.01.2019
302 AGROTRADE GROUP, s.r.o.
Prenájom stroja Zhrňovač POTTINGER972C
- - - Zmluva o nájme č. 029/032/2019 01.05.2019
422 A-GROUP plus, s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - A-Group plus
- - - - - - 12.09.2019
221 ALBA Forrest s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 5/I./03/2019 25.03.2019
1986 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
1986 Dodatok č. 26 k PZ č. 411 010 915 28.03.2019
261 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu
- - - Poistná zmluva č. 411 026 716 13.05.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
- - - Dodatok č. 27 k PZ č. 411 010 915 20.05.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
246 Dodatok č. 28 k PZ č. 411 010 915 03.07.2019
272 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistenie strojov a elektroniky
246 Dodatok č. 29 k PZ č. 411 010 915 22.07.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
52 14/SL/2019 01.01.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/01/19 01.01.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/08/19 01.08.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/07/19 01.07.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/05/19 01.05.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/06/19 01.06.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/04/19 01.04.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/02/19 01.02.2019
61 ANT FOREST, s.r.o
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
52 022/21/03/19 01.03.2019
60 Antol Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
51 13/SL/2019 01.01.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/02/19 01.02.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/03/19 01.03.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/04/19 01.04.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/05/19 01.05.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/06/19 01.06.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/07/19 01.07.2019
60 Antol Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
51 028/21/08/19 01.08.2019
16 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - ANVELAS
- - - - - - 01.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 31.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 02.01.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.02.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.03.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.04.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.04.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.05.2019
506 ANVELAS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
476 - - - 01.07.2019
953 Augustín Stískal
Dodatok 1 č. 01-OV-La/8-2/2019 k Zmluve o užívaní vodného zdroja - studne a zriadení vecného bremena č. 01-OV-La/8-16/2011
953 50191 23.01.2019
55 Babinský Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 8/SL/2019 01.01.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/01/19 01.01.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/02/19 01.02.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/03/19 01.03.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/04/19 01.04.2019
55 Babinský Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
46 003/21/05/19 01.05.2019
50 Baláž Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 3/SL/2019 01.01.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/01/19 01.01.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/02/19 01.02.2019
50 Baláž Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
41 010/21/03/19 01.03.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D2 ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D3 ZoDLC 2"03"TP"2019 01.03.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D4 ZoDLC 2"03"TP"2019 10.05.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D5 ZoDLC 2"03"TP"2019 20.06.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
325 Baňas Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
298 D1 ZoDLC 2"03"TP"2019 09.01.2019
163 Bc. Martin Brezáni
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 25.03.2019
611 BEKRA, s.r.o.
Zmluva o vykonaní prác v poľnohospodárstve č. 01-OV-Ha/30-23/2018.
594 01-OV-Ha/30-23/2018 30.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D1 ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D2 ZoDLC 4"03"TP"2019 09.01.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D3 ZoDLC 4"03"TP"2019 24.05.2019
327 B-Forest
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
300 D4 ZoDLC 4"03"TP"2019 01.07.2019
353 Bizub Michal
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
353 Bizub Michal
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
325 ZoDLC_43_03_L_2019 24.05.2019
44 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla Toyota Hilux
- - - Leasingová zmluva LZC/18/00426 15.01.2019
45 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla Toyota Hilux
- - - Leasingová zmluva LZC/18/00427 15.01.2019
92 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00006 25.01.2019
93 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva č. LZC/19/00005 25.01.2019
94 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA 4x4 5D Komfort
- - - Leasingová zmluva č. LZC/19/00007 25.01.2019
106 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZ č. LZC/14/20018 08.02.2019
689 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k Leasingovej zmluve č. LZC/14/20043
689 Dodatok k LZ č. LZC/14/20043 16.04.2019
697 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k Leasingovej zmluve č. 13/20058
697 Dodatok k LZC/13/20058 16.04.2019
197 BKS Leasing s.r.o.
Dodatok k LZC/14/20042 (Zmluva pôvodne OZ Kežmarok)
- - - Dodatok k LZC/14/20042 16.04.2019
232 BKS Leasing s.r.o.
Leasing Harvestora
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00114 25.04.2019
243 BKS Leasing s.r.o.
Leasing - postúpenie predmetu z LZC/14/20044 (pôvodne OZ Kamenica n. C.)
- - - Dodatok k LZC/14/20044 10.05.2019
318 BKS Leasing s.r.o.
Leasing stroja
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00187 09.07.2019
107 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok LZ č. LZC/14/2018 08.02.2019
108 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla - odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k leasingovejzmluve č. LZC/14/20 08.02.2019
136 BKS Leasing s.r.o.
Odstúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20026 01.03.2019
142 BKS Leasing s.r.o.
Postúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20024 01.03.2019
143 BKS Leasing s.r.o.
Postúpenie leasingu
- - - Dodatok k LZC/13/20025 01.03.2019
149 BKS Leasing s.r.o.
Leasing vozidla LADA
- - - Leasingová zmluva LZC/19/00051 07.03.2019
64 Blažeňák Oto
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
55 17/SL/2019 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 020/21/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/01/19 01.01.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/02/19 01.02.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/02/19 01.02.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/08/19 01.08.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/03/19 01.03.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/03/19 01.03.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/05/19 01.05.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/01/06/19 01.06.2019
64 Blažeňák Oto
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
55 029/02/06/19 01.06.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D1 ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D2 ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
307 D3 ZoDLC 11"03"TP"2019 01.06.2019
334 Bojčuk Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 11"03"TP"2019 09.01.2019
88 Bončík Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
101 Bončík Jozef
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
507 Bončík Lukáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
477 - - - 01.06.2019
507 Bončík Lukáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
477 - - - 01.07.2019
132 Boris Suchovský
Ukončenie zmluvy č.01-OR-45-35/2015 o poskytovaní vozidla zam. na používanie pre služobné a súkromné účely
- - - 01_OR_45_4_2019 04.03.2019
285 Bratislavský samosprávný kraj
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-5/2019
- - - 01-OV-Ha/31-5/2019 03.06.2019
224 Brejka Jaroslav Stolárstvo
KZ Drevo
- - - KZ 8/I.-IV./03/2019 01.01.2019
214 BUČINA DDD, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - Objednávka dreva č. 12733 11.03.2019
419 BUČINA DDD, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - Objednávka dreva č. 13330 08.07.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 31.01.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 31.01.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.02.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.02.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.06.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.08.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.08.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 02.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.05.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.06.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.03.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.04.2019
508 Bučko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
478 - - - 01.04.2019
309 BUKÓZA ENERGO, a.s.
Dodávka elektriny
- - - Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávk 15.03.2019
13 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo I.Q. 2019 - Bukóza
- - - - - - 10.01.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 15 RKZ č. 2017/EXIM/001 02.01.2019
165 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo II.Q.2019 - BUKÓZA
- - - - - - 25.03.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 21k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.07.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 19 k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.07.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 18 k RKZč. 2017/EXIM/001 01.04.2019
158 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Predaj dreva
110 Dodatok č. 16 k RKZ č. 2017/EXIM/001 01.04.2019
300 BUKÓZA Export-Import, a.s.
Drevo III.Q. 2019 - Bukóza
- - - - - - 01.07.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01-OO-Bi/25-10/2019
577 01-OO-Bi/25-10/2019 01.03.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
577 1/13/2019 01.01.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 2/13/2019
577 2/13/2019 08.07.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 3/13/2019
577 3/13/2019 15.02.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 4/13/2019
577 4/13/2019 20.02.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 5/13/2019
577 5/13/2019 05.03.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 15/13/2019
577 15/13/2019 24.06.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 6/13/2019
577 6/13/2019 15.04.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 7/13/2019
577 7/13/2019 17.04.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 8/13/2019
577 8/13/2019 09.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 9/13/2019
577 9/13/2019 10.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 10/13/2019
577 10/13/2019 17.05.2019
38 CAKY-Trans,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 11/13/2019
577 11/13/2019 14.06.2019
114 Centrum výcviku Lešť
Vykonávanie hospodárskych, lesoochranárskych a protipožiarnych opatrení
- - - Dohoda o poskytntuí služby CV-38/2019 12.02.2019
286 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne činnosti
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-30/2019 12.06.2019
303 Centrum výcviku Lešť
Vykonávanie hospodárskych, lesoochranárskych a protipožiarnych opatreení
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-42/2019 08.07.2019
189 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-9/2019 04.04.2019
448 Centrum výcviku Lešť
Odstránenie drevín
419 Dodatok č. 1 k Dohode CV-169-71/2018 26.03.2019
216 Centrum výcviku Lešť
Dodávka pitnej vody
- - - Zmluva o dod.pitnej vody CV-38-15/2019 29.04.2019
252 Centrum výcviku Lešť
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskytnutí služby CV-38-21/2019 03.05.2019
220 CO-ARCH, s.r.o. Hontianske Nemce
Zmluva o dodávke stravy zo dňa 16.2.2015
220 Výpoveď Zmluvy o dodávke stravy 29.03.2019
1 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Conti Plus
- - - - - - 07.01.2019
187 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Conti Plus
- - - - - - 01.04.2019
291 CONTI-PLUS s.r.o.
Drevo III.Q. 2019 - Conti Plus
- - - - - - 01.07.2019
344 Čupka Ján
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 08.01.2019
620 Čupka Ján
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
597 D5_12_03_L_2018 25.07.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 09.01.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 06.02.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 11.03.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 23.04.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 22.05.2019
344 Čupka Ján
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
316 ZoDLC_12_03_L_2019 27.06.2019
250 Dawid GWÓŹDŹ
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-4/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-4/2019 22.05.2019
155 Di Mihálik s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 14/I.polrok./02/2019 22.02.2019
155 Di Mihálik s r.o.
Predaj dreva
134 Doplnok č. 1 kKZ č. 14/I.polrok./02/2019 06.03.2019
17 DOP-rava KnC s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - DOP-rava KnC s.r.o.
- - - - - - 01.01.2019
30 DREPAL, spol. s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 1/I./03/2019 17.01.2019
423 DREPAL, spol. s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 1/II./03/2019 27.03.2019
393 DREVO TRANS s.r.o.
RZoPV
- - - RZoPV 401/I.-IV./03/2019 01.01.2019
229 DREVOIMPORT, s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 13/I.-IV./03/2019 08.01.2019
223 DREVOKOM-Miroslav Pilát
KZ Drevo
- - - KZ 7/I./03/2019 01.01.2019
356 Duda Ondrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_42_03_L_2019 01.03.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.03.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.05.2019
356 Duda Ondrej
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
328 ZoDLC_42_03_L_2019 01.06.2019
349 Duračinský Adrián
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 11.01.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.02.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.04.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.05.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 01.06.2019
349 Duračinský Adrián
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
321 ZoDLC_23_03_L_2019 - - -
119 Dušan Petráš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
102 28/SL/2019 01.02.2019
120 Dušan Petráš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 28/SL/2019 - - -
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/02/19 01.02.2019
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/03/19 01.03.2019
119 Dušan Petráš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
102 009/21/04/19 01.04.2019
126 DYAS Slovakia s.r.o.
Predaj dreva
- - - OBJEDNáVKA 20190043 24.01.2019
2 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo I.Q. 2019 - Dziaba
- - - - - - 07.01.2019
185 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo II.Q.2019 - Dziaba
- - - - - - 01.04.2019
292 Dziaba Ján - drevovýroba
Drevo III.Q.2019 - Dziaba
- - - - - - 01.07.2019
259 Elesko Forest s.r.o.
Dodávky zveriny
- - - KZ č. 9/rok/02/2019 09.05.2019
369 Elesko Forest s.r.o.
Predj zveriny
- - - Rámcová KZ č. 1/058/2019/poľ./ 15.07.2019
259 Elesko Forest s.r.o.
Dodávky zveriny
234 Doplnok č. 1 ku KZ č. 9/rok/02/2019 29.07.2019
40 Emília Fedorčáková
Rámcová zmluva č.1/13/2019
- - - 01-OO-Bi/25-21/2019 15.01.2019
35 Emília Fedorčáková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č.2/13/2018
33 2/13/2018 13.06.2019
40 Emília Fedorčáková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
32 1/13/2019 12.04.2019
833 Emília Kastlová
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu a o zriadení záložného práva č. 01-OV-Ha/31-11/2016
833 50191 26.03.2019
33 ENERGOMER , spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 4/I./03/2019 01.01.2019
33 ENERGOMER , spol. s r.o.
KZ Drevo
30 Dodatok 1 - - -
306 ENVIGEO, a.s.
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia v oblasti Levočských vrchov
- - - Zmluva o dielo OV/05/91/031/ 19.06.2019
4 EPOZ s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - EPOZ
- - - - - - 07.01.2019
184 EPOZ s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Epoz
- - - - - - 01.04.2019
293 EPOZ s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Epoz
- - - - - - 01.07.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43770 05.04.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43771 05.04.2019
37 ER - WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
574 43772 27.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43770 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43771 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43772 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43773 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43774 16.01.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43770 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 40/11 07.08.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43779 21.08.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43780 21.08.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 34/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 35/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 36/11 11.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 37/11 11.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 38/11 22.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 39/11 07.08.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43798 06.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43799 06.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 31/11 12.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 32/11 12.06.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43778 17.06.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 33/11 08.07.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43793 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43794 21.05.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43777 21.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43795 22.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43796 22.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43797 27.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43789 15.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43775 15.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43776 16.04.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43790 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43791 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43792 09.05.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43784 07.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43785 14.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43786 14.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43787 25.03.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43788 05.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43774 05.04.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43772 29.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43780 08.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43781 15.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43782 19.02.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43773 15.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43783 04.03.2019
35 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
572 43771 11.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43775 25.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43776 25.01.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43777 28.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43778 28.02.2019
125 ER-WOOD, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
120 43779 30.01.2019
166 Exner Jozef
Rámcová zmluva o vykananí prác v lesníckych činnostiach č.05/11/2019
- - - 43774 19.03.2019
166 Exner Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
145 43770 22.03.2019
166 Exner Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
145 43771 21.05.2019
335 Fecupral-Forest s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 12"03"TP"2019 09.01.2019
335 Fecupral-Forest s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
308 D1 ZoDLC 12"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 6"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D1 ZoDLC 6"03"TP"2019 09.01.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D2 ZoDLC 6"03"TP"2019 17.04.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D3 ZoDLC 6"03"TP"2019 15.05.2019
329 Filip Tomáš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
302 D4 ZoDLC 6"03"TP"2019 25.06.2019
78 FORESTLINE spol. s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 12/I.-II./02/2019 15.01.2019
405 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 7/III./02/2019 01.08.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.1 TP 09.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.2 TP 09.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.3 TP 22.02.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.4 TP 11.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 TP 01.07.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.6 11.03.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.6 01.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.7 01.04.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.8 01.05.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.9 01.06.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.10 01.06.2019
362 Forestra s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
334 ZoDLC_13_03_L_2019 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.1 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.2 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.3 08.01.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 18.02.2019
362 Forestra s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
334 Dodatok č.5 01.03.2019
260 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - JZ č. 7/rok/02/2019 02.05.2019
177 Forestra s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 16/I.-II./02/2019 14.03.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 21/SL/2019 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/02/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/04/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 179/05/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
59 179/06/01/19 01.01.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/02/08/19 01.08.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/02/19 01.02.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/03/19 01.03.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/05/19 01.05.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/06/19 01.06.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/03/08/19 01.08.2019
68 FORESTRA, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
59 179/01/08/19 01.08.2019
258 Futbalový klub Kamenica nad Cirochou
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 12/GR/2019 15.05.2019
200 G+G Company,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
593 43770 26.04.2019
355 Gabler Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 08.01.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 01.03.2019
355 Gabler Peter
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
327 ZoDLC_15_03_L_2019 01.06.2019
226 GenWood s.r.o. 082 74 Brezovica 86 Ing.Genčúr
KZ Drevo
- - - KZ 10/I.IV./03/2019 01.01.2019
305 GEOFOS s.r.o.
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice
- - - Zmluva o dielo OV/05/91/030/2019 27.06.2019
5 GLIGANIČ Ľudovít
Drevo I.Q.2019 - Gliganič
- - - - - - 07.01.2019
386 GORAL FORST, s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 17/I./03/2019 11.01.2019
161 Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 6/GR/2019 18.03.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 3"03"TP"2019 09.01.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D1 ZoDLC 3"03"TP"2019 09.01.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D2 ZoDLC 3"03"TP"2019 10.02.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D3 ZoDLC 3"03"TP"2019 25.03.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D4 ZoDLC 3"03"TP"2019 05.05.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D5 ZoDLC 3"03"TP"2019 05.05.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D6 ZoDLC 3"03"TP"2019 01.06.2019
326 Grič Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
299 D7 ZoDLC 3"03"TP"2019 01.07.2019
509 Gunč Peter
komplexná výroba dreva LO4
479 - - - 01.01.2019
509 Gunč Peter
KVD LO4
479 - - - 27.02.2019
509 Gunč Peter
KVD LO4
479 - - - 01.04.2019
509 Gunč Peter
KVD LO5
479 - - - 01.05.2019
265 H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Hydraulický model a služby pre protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice
- - - ZoD OV/05/91/028/2019 18.04.2019
267 H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Hydraulické modelovanie a zhotovenie hydraulického modelu vrátane služieb pre protipovodňové opatrenia v oblasti Levočských vrchov
- - - ZoD č. OV/05/91/029/2019 18.04.2019
32 Herstek Milan, spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 3/I./03/2019 01.01.2019
75 Hojdan Marek, Ing.
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
130 Hojdan Marek, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 07.03.2019
102 Hojdan Marián, Ing.
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
360 Hojdan Marián, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 26.07.2019
372 Hojdan Marián, Ing.
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
- - - - - - 31.07.2019
160 Humenská zberateľská spoločnosť, o.z.
Reklama
- - - Zmluv o reklame č. 5/GR/2019 13.03.2019
203 Chemko, a.s. Slovakia
Kúpna zmluva na EKOREZOL
- - - - - - 08.03.2019
365 Chovanec František
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_25_03_L-2019 14.01.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 14.01.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.2 13.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.3 25.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.4 25.03.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.5 12.04.2019
365 Chovanec František
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
337 Dodatok č.6 06.06.2019
6 ICF WOOD
Drevo I.Q.2019 - ICF WOOD
- - - - - - 07.01.2019
201 Ing. Janka Kuricová Cziráková - JKC
Spracovanie žiadosti o NFP
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/020/2019 28.03.2019
202 Ing. Janka Kuricová Cziráková - JKC
Spracovanie žiadosti o NFP
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/021/2019 28.03.2019
359 Ing. Jozef Benej
dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 26.07.2019
294 Ing. Jozef Bittara
Dodatok 2 č. 01-OV-La/8-1/2019 k NZ č.01-OV-La/8-4/2014
294 50191 02.01.2019
109 Ing. Juraj Laco
Zmluva o poskytovaní motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
- - - 01_OR_45_3_2019 08.02.2019
147 Ing. Lukáš Vataha
Zmluva o poskytnutí MV zamestnacovi na služobné účely
- - - - - - 14.03.2019
275 Ing. Lukáš Vataha
DOHODA o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 10.05.2019
373 Ing. Lukáš Vataha
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
- - - - - - 31.07.2019
188 Ing. Marianna Karafová
Zmluva o zriadení vecného bremena
- - - - - - 08.04.2019
379 Ing. Martin Kováč
Ukončenie zmluvy č.01-OR/45-43/2017 o poskyt.MV zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely č.01-OR-45-8-2019
- - - 01_OR_45_8_2019 31.07.2019
383 Ing. Martin Kováč
Zmluva o poskytovaní MV...
- - - 01_OR_45_10_2019 01.08.2019
382 Ing. Matuš Fekete
Zmluva o poskytovaní vozidla..,
- - - 01_OR_45_9_2019 01.08.2019
25 Ing. Štefan Pavelka
Poľovnícky pes
- - - Kúpna zmluva č. OV-05/91/078/2018 07.01.2019
25 Ing. Štefan Pavelka
Poľovnícky pes
25 Kúpna zmluva č. OV-05/91/078/2018 07.01.2019
124 Ing. Zuzana Pavelková Miháliková
Používanie poľovne upotrebiteľného psa
- - - Zmluva č. OV/05/91/002/2019 o používaní 01.01.2019
364 Inštitút Krista Veľkňaza
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_14_03_L-2019 14.03.2019
364 Inštitút Krista Veľkňaza
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 01.03.2019
231 Inštitút Krista Veľkňaza, občianske združenie
KZ Dendromasa
- - - KZ 15/I./03-D/2019 01.01.2019
228 ITALZVER, s.r.o.
KZ Zverina
- - - KZ 12/I.Q/03-Zv./2019 01.01.2019
248 ITALZVER, s.r.o.
Kúpna zmluva - predaj zveriny
- - - - - - 27.05.2019
134 Ivan Tadian - DREVINKA
Predaj dreva
- - - KZ č. 15/I.-IV./02/2019 28.02.2019
56 Jágerský Dušan
Rámcová zmluva o preprave veci
47 9/SL/2019 01.01.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/01/19 01.01.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/02/19 01.02.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/03/19 01.03.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/04/19 01.04.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/05/19 01.05.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/06/19 01.06.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/07/19 01.07.2019
56 Jágerský Dušan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
47 027/21/08/19 01.08.2019
358 Jakub Pastorek
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_8_03_L_2019 07.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.1 17.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.2 22.01.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.3 31.05.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.4 24.05.2019
358 Jakub Pastorek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
330 Dodatok č.5 24.06.2019
73 Ján Backa
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 26/SL/2019 01.01.2019
73 Ján Backa
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
64 018/21/01/19 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 23/SL/2019 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
61 045/21/01/19 01.01.2019
70 Ján Gallik GATO
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
61 045/21/02/19 01.02.2019
42 Ján Gostík
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43771 21.01.2019
42 Ján Gostík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
33 43770 23.01.2019
42 Ján Gostík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
33 43771 30.01.2019
20 Ján Hamarič - CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA
Rámcová zmluva o preprave veci - Hamarič
- - - - - - 01.01.2019
65 Ján Hatala
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
56 18/SL/2019 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/01/19 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/01/19 01.01.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/03/02/19 01.02.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/07/19 01.07.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/08/19 01.08.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/05/19 01.05.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/03/06/19 01.06.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/07/19 01.07.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 006/21/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/03/19 01.03.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/04/19 01.04.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/02/04/19 01.04.2019
65 Ján Hatala
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
56 118/01/05/19 01.05.2019
387 Ján Chlpáň
KZ Drevo
- - - KZ 18/I.-IV./03/2019 18.01.2019
205 Ján Komarc
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.04.2019
222 Ján Meľuch - Pongrácovce 28
KZ Drevo
- - - KZ 6/I./03/2019 01.01.2019
222 Ján Meľuch - Pongrácovce 28
KZ Drevo
196 Dodatok 1 - - -
361 Ján Ochlan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_10_03_L_2019 07.01.2019
361 Ján Ochlan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
333 Dodatok č.1 23.01.2019
76 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 14/./02/2019 21.01.2019
169 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/II./02/2019 18.03.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 2/III./02/2019/b 01.07.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
342 Doplnok č. 1 ku KZ č. 2/III./02/2019/b 10.07.2019
370 Ján Segeč
Predaj dreva
342 Doplnok č. 2 ku KZ č. 2/III./02/2019/b 18.07.2019
213 Ján Segeč
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/II./02/2019/b 18.03.2019
213 Ján Segeč
Predaj dreva
188 Doplnok č. 1 ku KZ č. 3/II./02/2019/6 09.05.2019
399 Jana Svetlíková- JSC
Zmluva o spoločnom chov kačíc
- - - 01_OR-45_13_2019 12.07.2019
381 Jaromír Kravčuk
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-7/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-7/2019 15.07.2019
367 Jaroslav Lesňak
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_44_03_L_2019 13.06.2019
367 Jaroslav Lesňak
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
339 Dodatok č.1 13.06.2019
323 Jaroslav Urban GOFEX
Zmluva o poskytovaní služieb poľnohospodárskymi strojmi
- - - 43800 01.06.2019
168 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/II./02/2019 18.03.2019
192 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/II./02/2019/a 18.03.2019
192 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
168 Doplnok č. 1 ku KZ č. 1/II./02/2019/a 09.05.2019
371 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 1/III./02/2019/a 28.06.2019
371 JASE, spol. s r.o.
Predaj dreva
343 Doplnok č. 1 ku KZ č. 1/III./02/2019/a 10.07.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
350 34/SL/2019 01.07.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/02/08/19 01.08.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/03/08/19 01.08.2019
378 JASE, spol. s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
350 186/01/08/19 01.08.2019
348 Jasečko Robert
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 11.01.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.02.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.03.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.04.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.05.2019
348 Jasečko Robert
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
320 ZoDLC_19_03_L_2019 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Komplexná výroba dreva LO4
468 - - - 01.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 31.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.01.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.06.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.08.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 02.05.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.02.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
498 Jenčo Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
468 - - - 01.04.2019
122 JM CROPS s.r.o.
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
- - - - - - 28.02.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Škôlkárske činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Škôlkárske činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Lesnícke činnosti LS Jovsa
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
482 - - - 01.03.2019
512 JM CROPS s.r.o.
Práce v škôlke, údržba budov, údržba ciest
482 - - - 01.08.2019
21 JMJ Transles, s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - JMJ TRANSLES
- - - - - - 01.01.2019
137 Jolana Borovská
Zmluva o kúpe nehnuteľností
- - - - - - 12.03.2019
152 Jozef Bednár s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Bednár
- - - - - - 21.03.2019
290 Jozef Bednár s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Bednár
- - - - - - 01.07.2019
87 Jozef Burik
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 31.01.2019
87 Jozef Burik
KVD LO1
71 - - - 01.02.2019
24 Jozef DAŇO
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 16.01.2019
24 Jozef DAŇO
Komplexná výroba dreva LO5
24 - - - 17.01.2019
24 Jozef DAŇO
KVD LO5
24 - - - 01.02.2019
98 Jozef Ligenza - LIGE
Drevo I.Q. 2019 - LIGENZA
- - - - - - 05.02.2019
354 Jozefík Milan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 07.02.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 11.01.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.04.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.05.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.05.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.06.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.06.2019
354 Jozefík Milan
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
326 ZoDLC_20_03_L_2019 01.07.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 31.01.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.03.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.03.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.04.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.04.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.05.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.06.2019
513 Jozefov Andrej
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
483 - - - 01.08.2019
511 JPJ, s.r.o.
Komplexná výroba dreva LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.01.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.02.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO3
481 - - - 01.02.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO2
481 - - - 01.05.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.07.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.09.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO2
481 - - - 01.03.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 01.03.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.04.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO5
481 - - - 01.05.2019
511 JPJ, s.r.o.
KVD LO1
481 - - - 02.05.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D1 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D2 ZoDLC 9"03"TP"2019 09.01.2019
332 JPMŠ s.r.o
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
305 D3 ZoDLC 9"03"TP"2019 11.02.2019
626 KA-LUX, s.r.o.
zo dňa 22.12.2009
626 50491 27.02.2019
347 Karol Mazurek
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_6_03_L_2019 07.01.2019
347 Karol Mazurek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
319 Dodatok č.1 14.01.2019
347 Karol Mazurek
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
319 Dodatok č.2 12.04.2019
29 Katarína Hyžová
Zmluva o poskytovaní MV...
- - - ZO_01_OR_45_1_2019 04.01.2019
8 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - KB Kapital
- - - - - - 07.01.2019
337 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo RKZ KB Kapital 2019-2024
- - - - - - 24.07.2019
295 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - KB Kapital
- - - - - - 01.07.2019
182 KB KAPITAL, s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - KB Kapital
- - - - - - 01.04.2019
398 Kelcom International, spol. s r.o.
Dod.č.1 k rámcovej zmluve o servise a pravidelných odborných kontrolách EZS ..k Zmluve č.01-OR-45-3-2010
- - - 01_OR_45_2019 01.08.2019
319 Kolcun Ladislav
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
291 ZoDLC_1_03_L_2019 07.01.2019
319 Kolcun Ladislav
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
291 D1_ZoDLC_1_03_L_2019 07.01.2019
368 Komarc Erik
Predaj osobného motorového vozidla
- - - - - - 31.07.2019
54 Korčok Emil
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 7/SL/2019 01.01.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/01/19 01.01.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/02/19 01.02.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/03/19 01.03.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/04/19 01.04.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/05/19 01.05.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/06/19 01.06.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/07/19 01.07.2019
54 Korčok Emil
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
45 007/21/08/19 01.08.2019
397 Kosit - Remko Sirník, s.r.o.; Skládka odpadov Myslina
Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním
- - - - - - 30.07.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
306 D1 ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
333 Kravec Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
306 D2 ZoDLC 10"03"TP"2019 09.01.2019
694 KREATOR ATELIER, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01-OV-Ha/30-25/2016
694 50191 22.05.2019
341 Krempaský Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
313 ZoDLC_5_03_2019 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.1 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.2 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.3 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.3 07.01.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.4 05.04.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.5 14.05.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.6 08.07.2019
341 Krempaský Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
313 Dodatok č.7 15.07.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D1 ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D2 ZoDLC"1"03TP"2019 09.01.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D3 ZoDLC"1"03TP"2019 12.02.2019
324 Kriššák Peter
Rámcová zmluv o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
297 D4 ZoDLC"1"03TP"2019 01.07.2019
19 KRZYSZTOF GRZYBEK
Rámcová zmluva o preprave veci - KRZYSZTOF GRZYBEK
- - - - - - 01.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 1/13/2019
123 1/13/2019 03.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 2/13/2019
123 2/13/2019 14.01.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 3/13/2019
123 3/13/2019 02.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 4/13/2019
123 4/13/2019 18.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 5/13/2019
123 5/13/2019 21.02.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 12/13/2019
123 12/13/2019 02.05.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 13/13/2019
123 13/13/2019 13.05.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 6/13/2019
123 6/13/2019 04.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 7/13/2019
123 7/13/2019 11.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 8/13/2019
123 8/13/2019 20.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 9/13/2019
123 9/13/2019 21.03.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 10/13/2019
123 10/13/2019 04.04.2019
128 Květoslav Matys
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach č. 11/13/2019
123 11/13/2019 23.04.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 31.01.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 31.01.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.07.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.08.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.05.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.05.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.04.2019
514 Langer Zdenko
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
484 - - - 01.03.2019
162 LECA, občianske združenie
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 9/GR/2019 11.03.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43772 21.01.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43770 23.01.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43771 23.03.2019
43 Lenka Marková-DEMILEN
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
34 43772 23.03.2019
612 LESEL plus, s.r.o.
Stavebné práce LC Vihorlatská-rekonštrukcia
595 Dodatok č. 1 k ZoD OV/05/91/031/2018 07.05.2019
612 LESEL plus, s.r.o.
Stavebné práce LC Vihorlatská-rekonštrukcia
595 Dodatok č. 2 k ZoD OV/05/91/031/2018 06.08.2019
388 Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce
KZ Výkup
- - - KZ 19/I./03-V/2019 22.01.2019
227 Lesné a pozemkové družstvo Blažov
KZ Výkup
- - - KZ 11/I./03-V/2019 01.01.2019
408 Lesnická práce, s.r.o.
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 24/GR/2019 20.08.2019
196 LESOR,s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
172 43775 09.04.2019
196 LESOR,s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
172 43770 10.04.2019
234 Libor Piňos - Školkařské středisko Osina - Krumsín
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 01_OV_LA_99_2_2019 15.05.2019
320 Linde Gas k.s.
Doručovanie daňových dokadov - faktúr elektronickým spôsobom
- - - Dohoda o elektronickej fakturácii 15.07.2019
9 Lišanik Štefan
Drevo I.Q.2019 - Lišanik
- - - - - - 07.01.2019
181 Lišanik Štefan
Drevo II.Q.2019 - Lišaník
- - - - - - 01.04.2019
296 Lišanik Štefan
Drevo III.Q.2019 - Lišanik
- - - - - - 01.07.2019
183 Ľudovít Gliganič
Drevo II.Q.2019 - Gliganič
- - - - - - 01.04.2019
294 Ľudovít Gliganič
Drevo III.Q. 2019 - Gliganič
- - - - - - 01.07.2019
51 Lukáš Šedro
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 4/SL/2019 01.01.2019
51 Lukáš Šedro
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42 046/21/01/19 01.01.2019
599 Lukáš Šrámek
Zmluva o poskytovaní MV zamestnancovi pre služobné a súkromné účely
- - - ZO_01_OR_45_30_2018 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
53 15/SL/2019 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/01/19 01.01.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/02/19 01.02.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/03/19 01.03.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/07/19 01.07.2019
62 LUKRENTA s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
53 024/21/08/19 01.08.2019
18 Luteran Ladislav
Rámcová zmluva o preprave veci - Luteran
- - - - - - 01.01.2019
208 LUTEUS s.r.o.
Predaj zveriny
- - - KZ č. 5/sez./02/2019 15.04.2019
418 LUTEUS SK s.r.o.
Predaj zveriny
- - - KZ č. 5/sez./02/2019 13.08.2019
247 M&J Business, s.r.o.
Poplatkový lov zveri
- - - Dohoda o poplatk.love 05/91/025/2019 01.04.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 02.01.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 02.01.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.02.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.02.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.03.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.05.2019
516 M.L. FOREST, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
486 - - - 01.07.2019
288 Macejko Ladislav
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o poskytnutí MV
- - - - - - 28.06.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.6 25.05.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.7 25.06.2019
366 Magdaléna Skalková
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_31_03_L_2019 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.1 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.2 18.03.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.3 25.04.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.4 25.04.2019
366 Magdaléna Skalková
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
338 Dodatok č.5 25.05.2019
69 Mária Schniererová
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
60 22/SL/2019 01.01.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/02/19 01.02.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/03/19 01.03.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/04/19 01.04.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/05/19 01.05.2019
69 Mária Schniererová
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
60 131/01/06/19 01.06.2019
374 Marián Beľančin
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 01.07.2019
403 Marián Beľančin
DOHODA o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 20.08.2019
148 Marián Naščák
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o používaní MV zamestnancovi na služobné účely
- - - - - - 18.03.2019
357 Marián Zboja
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_7_03_L_2019 14.01.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.1 18.02.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.2 25.03.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.3 12.04.2019
357 Marián Zboja
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
329 Dodatok č.4 19.06.2019
304 Marius Pedersen a.s.
Vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob
285 Dodatok č. 3 k 13 501/51 na vývoz odpadu 14.02.2019
251 Marius Pedersen, a.s.
Poskytovanie služieb v oblasti nakladanie s nebezpečnými odpadmi
- - - Zmluva N67/19 o poskytovaní služieb 23.05.2019
237 Maroš Kurľ
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 20.05.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/01/19 01.01.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/02/19 01.02.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/03/19 01.03.2019
67 Matejka Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
42461 074/21/04/19 01.04.2019
339 Mazurek Miloš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC__3_03_L_2019 07.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - Dodatok č.1 09.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.2 24.01.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.3 18.02.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.4 12.04.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.5 24.05.2019
339 Mazurek Miloš
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
311 Dodatok č.6 15.07.2019
515 Megela Marek
KVD LO2
485 - - - 01.01.2019
515 Megela Marek
KVD LO5
485 - - - 01.09.2019
515 Megela Marek
KVD LO2
485 - - - 01.05.2019
515 Megela Marek
KVD LO3
485 - - - 01.06.2019
515 Megela Marek
KVD LO5
485 - - - 01.07.2019
400 Mgr. Daniela Garančovská
Kúpna zmluva - pozemok
- - - KZ z 13.8.2019 13.08.2019
139 Mgr. Emília KArchová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
176 Mgr. Ján Lapin
Dodávka stravy
- - - Zmluva o dodávke stravy 20.03.2019
141 Mgr. Leo Zummer
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
140 Mgr. Miriam Roguľová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
350 Michal Hric
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_40_03_L_2019 27.03.2019
343 Michna Jozef
rámcova zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
613 Michna Jozef
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
596 D9_11_03_L_2018 01.09.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 11.01.2019
343 Michna Jozef
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
315 ZoDLC_11_03_L_2019 01.02.2019
150 Ministerstvo obrany SR
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o posk.služby ASM-326/2019 14.03.2019
151 Ministerstvo obrany SR
Rekultivácia
- - - Dohoda o poskyt.služby ASM-322/2019 13.03.2019
153 Ministerstvo obrany SR
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
- - - Dohoda o poskyt.služby ASM-325/2019 13.03.2019
198 Ministerstvo obrany SR
Dotácia
- - - Zmluva o posktnutí dotácie ÚSRK-93-15/20 15.04.2019
244 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy ASM-325-14/2019 30.04.2019
245 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy ASM-397/2019 30.04.2019
246 Ministerstvo obrany SR
Započítanie vzájomných pohľadávok v rámci prevodov správy
- - - Dohoda ASM-227/2019 30.04.2019
249 Ministerstvo obrany SR
Poskytnutie dotácie na rok 2019
- - - Zmluva o poskyt. dotácie ÚSRK-93-37/2019 17.05.2019
273 Ministerstvo obrany SR
Nájom líniovej komunikácie
- - - Z. o nájme KE84/2-78/2019/10.23.008-Nzp 07.05.2019
413 Ministerstvo obrany SR
Prevod správy drevnej hmoty
- - - Zmluva o prevode správy č. ASM-322-13/20 28.08.2019
63 Minka Peter
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
54 16/SL/2019 01.01.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/01/19 01.01.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/02/07/19 01.07.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/07/19 01.07.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/05/19 01.05.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/01/06/19 01.06.2019
63 Minka Peter
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
54 063/02/06/19 01.06.2019
653 Miňo Michal
zo dňa 01.09.2015
653 50491 19.07.2019
125 Miroslav Slúka
Používanie poľovne upotrebiteľného psa
- - - Zmluva č. OV/05/91/001/2019 o používaní 01.01.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.01.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.01.2019
517 Modrák Michal
Komplexná výroba dreva LO3
487 - - - 01.02.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.03.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.04.2019
517 Modrák Michal
KVD LO4
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO2
487 - - - 01.05.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.06.2019
517 Modrák Michal
KVD LO3
487 - - - 01.08.2019
517 Modrák Michal
KVD LO1
487 - - - 01.08.2019
233 MOREAU AGRI, spol.s.r.o.
Kúpna zmluva č. MP 05/2019, č. 01-OV-Ha/31-1/2019
- - - 01-OV-Ha/31-1/2019 28.02.2019
610 MP STAVBY s.r.o.
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu a o zriadení vecného bremena č. 01-OV-Ha/31-9/2018
- - - 01-OV-Ha/31-9/2018 31.01.2019
270 MUDr. Anton Orbán, Bratislava
Predaj zveriny
- - - KZ č.12/sez/02/2019 09.05.2019
209 Nadácia TV JOJ
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 10/GR/2019 16.04.2019
171 Národné lesnícke centrum
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 9/GR/2019 /90/NLC/20 25.03.2019
268 Národné lesnícke centrum
Rekognoskácia územia v správe OZ Malacky
- - - Zmluva o spolupráci 29.05.2019
307 Národné lesnícke centrum
Rekognoskácia územia
- - - Zmluva o spolupráci OV/05/91/026/2019 29.05.2019
385 Národné lesnícke centrum
Poskytnutie štátnej pomoci formou poradenstva - rozbor vzoriek škodlivého činiteľa
- - - Z.o poskyt. štánej pomoci 232/NLC/2019 30.07.2019
412 Národné lesnícke centrum
Riešenie projektu MO SR "Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej infraštruktúry..."
- - - Zmluva o efektívnej spolupráci pri rieše 22.08.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 8"03"TP"2019 09.01.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D1 ZoDLC 8"03"TP"2019 09.01.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D2 ZoDLC 8"03"TP"2019 10.02.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D3 ZoDLC 8"03"TP"2019 08.04.2019
331 Novický Martin
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
304 D4 ZoDLC 8"03"TP"2019 01.07.2019
375 Občianske združenie Milan Štefánik
Reklamné služby
- - - Zmluva o reklame č. 18/GR/2019 11.07.2019
376 Občianske združenie ZOLNÁ
Reklamné služby
- - - Zmluva o reklame č. 19/GR/2019 11.07.2019
284 Obec Jablonové
Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-6/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-6/2019 07.06.2019
322 Obec Pliešovce
Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
- - - Zmluv 10/2019VK/PO o odvádzaní SOV 30.06.2019
262 Obec Sklené
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 16/GR/2019 29.05.2019
411 Obec Tichý Potok
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 22/GR/2019 27.08.2019
256 Obec Žakovce
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 14/GR/2019 10.05.2019
77 Obecné lesy Pliešovce s. r.o.
Kúpa dreva
- - - KZ č. 10/rok/02/2019 08.01.2019
394 Ondrej Jašňák
RZoPV
- - - RZoPV 402/I.-IV./03/2019 01.01.2019
115 OSIVO a.s.
Osivo
- - - Kúpna zmluva č. 909206/Február/2019 18.02.2019
96 P & L, spol. s r.o.
Vyvážacia súprava SAMPO FR 28
- - - Kúpna zmluva 10.01.2019
97 P & L, spol. s r.o.
Harvestor SAMPO HR 46x
- - - Kúpna zmluva 09.01.2019
7 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo I.Q.2019 - JAWOR
- - - - - - 07.01.2019
154 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo II.Q.2019 - JAWOR
- - - - - - 22.03.2019
298 P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE
Drevo III.Q.2019 - P.P.H.U. Jawor
- - - - - - 01.07.2019
180 PALEA - TRANS s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 01.04.2019
112 PALEKO, s.r.o.
Rámcová zmluva o vyk.prác v les.činnostiach
- - - 01_OO_Bi_/25_27_2019 05.02.2019
2 PALEKO, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01-OV-Ha/30-37/2010
40575 50191 16.01.2019
242 PALEKO, s.r.o.
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-3/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-3/2019 17.05.2019
297 PALETA-TRANS s.r.o.
Drevo III.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 01.07.2019
10 PALETA-TRANS, s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Paleta Trans
- - - - - - 07.01.2019
113 Paston, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - PASTON
- - - - - - 15.02.2019
173 Patrícia Swietoňová
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 30/SL/2019 01.03.2019
346 Pavláková Janka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_18_03_L_2019 11.01.2019
346 Pavláková Janka
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
318 ZoDLC_18_03_L_2019 11.01.2019
346 Pavláková Janka
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
318 ZoDLC_18_03_L_2019 01.04.2019
524 Pavol Dudej, st.
Komlexná výroba dreva LO4
494 - - - 01.01.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO4
494 - - - 01.03.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.03.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.05.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.07.2019
524 Pavol Dudej, st.
KVD LO1
494 - - - 01.07.2019
264 Pavol Neumann
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 33/SL/2019 01.05.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/05/19 01.05.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/06/19 01.06.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/07/19 01.07.2019
264 Pavol Neumann
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
239 185/01/08/19 01.08.2019
46 Pavol Olšovský
Ukončenie zmluvy č.01-OR/45-50/2015 o poskytovaní motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely č.01-OR/45-2/2019
- - - 01_OR_45_2_2019 02.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 20/SL/2019 01.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/01/19 01.01.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/02/19 01.02.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/03/19 01.03.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/04/19 01.04.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/05/19 01.05.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/06/19 01.06.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/07/19 01.07.2019
67 PEGEM s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
58 037/21/08/19 01.08.2019
52 PEREJ s r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
43 5/SL/2019 01.01.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/03/19 18.03.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/05/19 01.05.2019
282 PEREJ s r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 8/02/rok/2019 02.05.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/06/19 01.06.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/07/19 01.07.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/01/08/19 01.08.2019
52 PEREJ s r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43 113/02/08/19 01.08.2019
117 Peter Dedinský
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckch činnostiach č.04/11/2019
- - - 43773 19.02.2019
117 Peter Dedinský
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
100 43770 20.02.2019
117 Peter Dedinský
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
100 43771 12.03.2019
57 Peter Frnka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 10/SL/2019 01.01.2019
57 Peter Frnka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/01/19 01.01.2019
57 Peter Frnka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/02/19 01.02.2019
57 Peter Frnka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
48 049/21/03/19 01.03.2019
380 Peter Gonos
Kúpna zmluva č. 01-OV-Ha/31-9/2019.
- - - 01-OV-Ha/31-9/2019 31.07.2019
12 Peter Chudják
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 43770 03.01.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43770 09.01.2019
39 Peter Chudják
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach č.01/11/2019
- - - 01-OO-Bi/25-17/2019 03.01.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43771 19.02.2019
121 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
117 43772 05.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43773 18.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckých činnostiach
43770 43778 06.08.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43779 02.09.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43772 05.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43774 23.04.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43775 27.05.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43776 06.06.2019
12 Peter Chudják
Zmluva o čiatkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
43770 43777 09.07.2019
71 Peter Slúka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 24/SL/2019 01.01.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/01/19 01.01.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/02/19 01.02.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/03/19 01.03.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/04/19 01.04.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/05/19 01.05.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/06/19 01.06.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/07/19 01.07.2019
71 Peter Slúka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
62 051/21/08/19 01.08.2019
310 Peter Vrba SALIX
Predaj dreva
- - - KZ č. 3/III./02/2019 28.06.2019
193 Peter Vrba SALIX
Predaj dreva
- - - KZ č. 4/II./02/2019 01.04.2019
207 PIKOLO s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 29.04.2019
207 PIKOLO s.r.o.
KVD LO2
182 - - - 01.05.2019
207 PIKOLO s.r.o.
KVD LO1
182 - - - 01.05.2019
158 Plavecký klub Veľký Krtíš
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 2/GR/2019 04.03.2019
135 Pľuchta Martin
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o používaní MV zamestnancom pre služobné účely
- - - - - - 11.03.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 31.01.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 31.01.2019
518 Pľuta Anton
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
488 - - - 01.05.2019
311 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
KZ - Odber povrchových vôd 2019
- - - 90/2019/KZ/DV 01.01.2019
314 Poľnohospodárske družstvo Lomnička
Spásanie TTP dobytkom a ovcami
- - - 604-03-OZKK/2019 14.05.2019
416 Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 26/R/2019 06.09.2019
219 Poľovnícky klub Ochranár
Zmluva o poplatkovom odstrele poľovnej zveri
- - - 01_OV_La_99_1_2019 25.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 02.01.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 02.01.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.03.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.04.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.06.2019
519 Porvažnik Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
489 - - - 01.06.2019
89 Povchan Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
95 Povchan Jozef
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 04.02.2019
100 Povchan Jozef
Zmluva o poskytnutí MV zamestnancovi pre služobné účely
- - - - - - 06.02.2019
272 Pôdohospodárska platobná agentúra
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
256 Dodatok č. 1 k ZoNFP č. 043PO010024 25.07.2019
235 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO podlimitnej zakázky
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/024/2019 02.04.2019
236 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO nadlimitnej zákazky
- - - Mandátna zmluva OV/05/91/023/2019 02.04.2019
240 PP&P Co., s.r.o.
Realizácia VO podlimitnej zákazky
- - - Mandátna zmluva OV05/91/022/2019 22.02.2019
175 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
- - - KZ č. 2/II./02/2019 18.03.2019
317 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
290 Doplnok č. 1 ku KZ č. 4/III./02/2019 15.08.2019
391 PYRCOM s.r.o
KZ Drevo
- - - KZ 22/I./03/2019 22.02.2019
317 PYRCOM s.r.o
Predaj dreva
- - - KZ č. 4/III./02/2019 18.07.2019
53 Rábotová Jana
Rámcová zmluva o preprave veci
44 6/SL/2019 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/01/19 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/01/19 01.01.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/02/19 01.02.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/02/19 01.02.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/06/19 01.06.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/06/19 01.06.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/07/19 01.07.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/07/19 01.07.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/08/19 01.08.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/08/19 01.08.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/03/19 01.03.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/03/19 01.03.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/04/19 01.04.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 030/21/05/19 01.05.2019
53 Rábotová Jana
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
44 114/01/05/19 01.05.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiatkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43771 04.07.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43772 09.07.2019
132 Radovan Krchňavý
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
126 43773 14.08.2019
47 Rak Štefan, Ing.
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
74 Rak Štefan, Ing.
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
- - - - - - 29.01.2019
111 REFLEXY - Neziskové združenie na podporu postihnutých detí a mládeže, Tr
Reklama
- - - Zmluve o reklame č. 3/GR/2019 05.02.2019
146 Region PRESS
Zmluva o inzercii č.16 119 0093
- - - 01_OR _45_6_2019 04.03.2019
287 Region PRESS
Zmluva o inzercii č.161190223
- - - 01_OR_45_7_2019 19.06.2019
384 regionPRESS s.r.o.
Zmluva o inzercii č.161190247
- - - 01_OR-45_11_2019 22.07.2019
22 REKMA, s.r.o.
Rámcová zmluva o preprave veci - REKMA
- - - - - - 01.01.2019
22 REKMA, s.r.o.
Dodatok - Jovsa
22 - - - 11.06.2019
22 REKMA, s.r.o.
Dodatok - Swiss Krono Kft. - Maďarsko
22 - - - 17.06.2019
225 REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 9/I.-IV./03/2019 08.01.2019
133 Richard Boďo
Zmluva o poskytovaní MV v súvislosti s plnením prac.úloh zam. v pracovnom pomere a Dohoda o hmotnej zodpovednosti...
- - - 01_OR_45_5_2019 04.03.2019
121 Róbert Botoš
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 27/SL/2019 01.02.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - - - - 25.03.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 21.03.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.04.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.07.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 15.07.2019
164 Roman Čižmár
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
143 - - - 01.08.2019
72 Roman Ďurdík
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 25/SL/2019 01.01.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/03/19 01.03.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/04/19 01.04.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/05/19 01.05.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/07/19 01.07.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/08/19 01.08.2019
72 Roman Ďurdík
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/01/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/02/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/03/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 122/04/06/19 01.06.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesnickych činnostiach
63 122/02/07/19 01.07.2019
72 Roman Ďurdík
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
63 118/03/07/19 01.07.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 31.01.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 31.01.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.02.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.03.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.08.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.04.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.04.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 02.05.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 02.05.2019
520 RT - servis s. r. o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
490 - - - 01.07.2019
23 Sakáč Štefan
Drevo I.Q.2019 - Sakáč
- - - - - - 15.01.2019
15 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo I.Q. 2019 - SC SMART WOOD
- - - - - - 14.01.2019
179 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo II.Q.2019 - SC Smart Wood
- - - - - - 01.04.2019
299 SC SMART WOOD ROMANIA S.R.L.
Drevo III.Q.2019 - SC SMART WOOD ROMANIA
- - - - - - 01.07.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 7"03"TP"2019 09.01.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D1 ZoDLC 7"03"TP"2019 09.01.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D2 ZoDLC 7"03"TP"2019 08.04.2019
330 Semančík Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
303 D3 ZoDLC 7"03"TP"2019 10.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 32/SL/2019 22.05.2019
280 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
- - - Rámcová KZ 13/02/2019 10.05.2019
281 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
255 KZ č. 14/02/rok/2019 13.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/06/19 01.06.2019
304 SIEKOR s.r.o.
Nájom dopravného prostriedku
- - - Zmluva o nájme dopr.pr OV/05/91/006/2019 21.05.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/08/19 01.08.2019
263 SIEKOR s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
238 043/21/07/19 01.07.2019
401 SIEKOR s.r.o.
Nájom dopravného prostriedku
- - - Zmluva o nájme OV/05/91/041/2019 12.07.2019
281 SIEKOR s.r.o.
Predaj biomasy
255 Dodatok č. 1 ku KZ č. 14/02/rok/2019 01.08.2019
321 SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o.
Doručovanie daňových dokladov - faktúr elektronickým spôsobom
- - - Dohoda(súhlas)so zasielaním elektr.faktú 15.07.2019
308 Slovak Telekom, a.s.
Nájom pozemku
- - - Nájomná zmluva 19.06.2019
217 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Vyhotovenie nového programu staroslivosti o lesy (PSL)
- - - Zmluva o dielo 24/2019 + o sprac. OÚ 02.05.2019
415 Slovenská poľovnícka komora
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 23/GR/2019 26.08.2019
159 Slovenský skauting, 69.zbor M.R. Štefánika Malacky
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 4/GR/2019 07.03.2019
128 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu LZC/14/20017
- - - Zmluva OV/05/91/009/2019 04.02.2019
129 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu z LZC/14/20019
- - - Zmluva č. OV/05/91/008/2019 05.02.2019
145 SLOVLADA spol. s r.o.
Postúpenie predmetu leasingu z LZC/14/20018
- - - Zmluva č. OV/05/91/007/2019 o vysporiada 04.02.2019
210 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy č. LZC/13/20024
- - - Zmluva OV/05/91/018/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
211 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy č. LZC/13/20025
- - - Zmluva č. OV/05/91/017/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
212 SLOVLADA spol. s r.o.
Vysporiadanie práv a povinností z leasingovej zmluvy LZC/13/20026
- - - Zmluva č. OV/05/91/019/2019 o vysp. LZ 29.03.2019
91 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
74 Kontrakt č. 4700006600 01.01.2019
91 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
74 Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 4700006600 22.01.2019
103 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006599 01.01.2019
104 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006607 01.01.2019
105 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006703 01.01.2019
104 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
87 Dodatok ku Kontraktu č. 4700006607 22.01.2019
191 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
167 Dodatok č. 1 ku Kontrakt č. 4700006795 09.05.2019
316 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
296 Dodatok č. 1 k RZ č. 124637/2018 29.04.2019
195 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
171 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006822 28.05.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
170 Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 4700006749 10.06.2019
406 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č.NO000134 na dodávku dreva 01.07.2019
407 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. NO000135 na dodávku dreva 01.07.2019
103 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
86 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006599 22.01.2019
190 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006786 01.04.2019
191 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006795 01.04.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006794 01.04.2019
195 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
- - - Kontrakt č. 4700006822 01.04.2019
194 SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Predaj dreva
170 Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006749 09.05.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Výkon lesnej stráže
54 Dodatok č. 17 k Zmluve o zabez.výkonu LS 01.02.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Zabezpečenie výkonu lesnej stráže
54 Dodatok č. 18 k Zmluve o zabezpečení výk 01.04.2019
54 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
zmluva zo dňa 1.1.2010
54 Dodatok č. 19 k Zmluve o zabezpečení výk 01.07.2019
101 SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Dodatok č. 4 01-OV-La/8-3/2019 k NZ č.01-OV-La/8-30/2010
101 50191 01.02.2019
14 SMART Group Trade, s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - SMART Group Trade
- - - - - - 21.01.2019
274 SPORTMED, s.r.o.
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 17/GR/2019 31.05.2019
632 SŠS Metodika, spol. s r.o.
zo dňa 01.01.2010
632 50491 01.01.2019
632 SŠS Metodika, spol. s r.o.
zo dňa 01.01.2010
632 50491 01.05.2019
116 Stanislav Boňko
Drevo I.Q.2019 - Boňko
- - - - - - 19.02.2019
58 Stehlík Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 11/SL/2019 01.01.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/01/19 01.01.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/02/19 01.02.2019
58 Stehlík Štefan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/03/19 01.03.2019
58 Stehlík Štefan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
49 032/21/04/19 01.04.2019
28 StonWood s.r.o.
Predaj dreva
- - - KZ č. 11/I./02/2019 04.01.2019
28 StonWood s.r.o.
Predaj dreva
67 Doplnok č. 1 ku KZ č. 11/I./02/2019 10.01.2019
239 Stredná odborná škola lesnícka
Praktická príprava žiakov SOŠ Lesníckej
- - - Dohoda o poskytnutí praktickej prípravy 30.04.2019
220 Stredná odborná škola lesnícka
Pracovná dohoda o spolupráci v odbornej praxi študentov
- - - - - - 29.04.2019
420 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Prístup výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
- - - Zmluva o prístupe do distribučnej sústav 26.08.2019
421 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
- - - Zmluva o pripojení zariadania sústavy 12.09.2019
421 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
391 Dodatok k Zmluve o pripojení zariadenia 26.08.2019
199 SWISS KRONO
Drevo II.Q. 2019 - SWISS KRONO
- - - - - - 18.04.2019
241 SWISS KRONO KFT.
Drevo II.Q.
- - - - - - 21.05.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D1 ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D2 ZoDLC 5"03"TP"2019 09.01.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D3 ZoDLC 5"03"TP"2019 24.05.2019
328 Šimko Jozef
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
301 D4 ZoDLC 5"03"TP"2019 13.06.2019
402 Štátna pokladnica
Vedenie bežného účtu - grantový účet VLM - výskum
- - - Zmluva o bežnom účte - grantový účet výs 08.08.2019
110 Štátne lesy Tatranského národného parku
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 1/GR/2019 18.01.2019
204 Štefan Matejka
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnosiach
- - - 31/SL/2019 19.04.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/05/19 01.05.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/06/19 01.06.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 074/21/07/19 01.07.2019
204 Štefan Matejka
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
179 074/21/08/19 01.08.2019
316 Štefan Petriľák
Prenájom parkovacích plôch
- - - 381-03-OZKK/2019 01.02.2019
521 Štofa Tomáš
Komplexná výroba dreva LO5
491 - - - 01.01.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO4
491 - - - 01.01.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO5
491 - - - 01.03.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO3
491 - - - 01.09.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO3
491 - - - 01.06.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO5
491 - - - 01.05.2019
521 Štofa Tomáš
KVD LO4
491 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 31.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 02.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 02.01.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.03.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.05.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.06.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.07.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
522 Štofaník Radovan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
492 - - - 01.08.2019
296 Tatra banka, a.s.
Úver
279 Dodatok č. 1 k zmluve S00580/2018 26.04.2019
278 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnosti 12.06.2019
279 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostia 12.06.2019
276 Tatra banka, a.s.
Splátkový prekleňovací úver
- - - Zmluva o spl.prekl.úvere č.S00815/2019 12.06.2019
277 Tatra banka, a.s.
Záložné právo k nehnuteľnostiam
- - - Zmluva o záložnom práve 12.06.2019
170 Telovýchovná Jednota Jastrabie pri Michalovciach
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 7/GR/2019 18.03.2019
255 Telovýchovná jednota Tatran Ľubica
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 8/GR/2019 03.05.2019
253 Telovýchovná jednota TATRAN VLM Pliešovce
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 11/GR/2019 22.05.2019
31 TIMBER TRADE, s.r.o.
KZ Drevo
28 KZ 2/I./03/2019 01.01.2019
31 TIMBER TRADE, s.r.o.
KZ Drevo
28 Dodatok 1 - - -
340 Tomáš Bartko
Rámcová zmluva o vykonaní lesníckych prác
312 ZoDLC_4_03_L_2019 07.01.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.1 14.01.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.2 13.02.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.3 25.04.2019
340 Tomáš Bartko
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
312 Dodatok č.4 16.07.2019
11 TRACIK s.r.o.
Drevo I.Q.2019 - Tracik
- - - - - - 07.01.2019
178 TRACIK s.r.o.
Drevo II.Q.2019 - Tracik
- - - - - - 01.04.2019
289 TRACIK s.r.o.
Drevo III.Q. 2019 - Tracik
- - - - - - 01.07.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 2/SL/2019 01.01.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/01/19 01.01.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/02/19 01.02.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/03/19 01.03.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/04/19 01.04.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/05/19 01.05.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/06/19 01.06.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/07/19 01.07.2019
49 T-WOOD, s.ro.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
40 021/21/08/19 01.08.2019
215 UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Leasing vozidla
- - - Kúpna/leasingová zmluva 4115802023 26.04.2019
396 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Výborná
RZoPV
- - - RZoPV 404/I.-IV./03/2019 01.01.2019
392 Valtin s.r.o.
KZ Drevo
- - - KZ 23/I./03/2019 01.03.2019
293 VEPOS - SKALICA, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 70/12/NO, 01-OV-Ha/30-2/2012
293 50191 01.02.2019
138 Veronika Kasaničová
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- - - - - - 12.03.2019
99 VIARD s.r.o.
Drevo I.Q. 2019 - VIARD
- - - - - - 05.02.2019
172 Vladimír Gažúr
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 29/SL/2019 01.03.2019
172 Vladimír Gažúr
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
150 054/20/03/19 01.03.2019
172 Vladimír Gažúr
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
150 054/21/06/19 01.06.2019
66 Vladimír Prosnan
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
57 19/SL/2019 01.01.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/01/19 01.01.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/08/19 01.08.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/07/19 01.07.2019
417 Vladimír Prosnan
Predaj dreva
- - - KZ č. 6/III/02/2019 19.08.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/05/19 01.05.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/06/19 01.06.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/04/19 01.04.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/02/19 01.02.2019
66 Vladimír Prosnan
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
57 073/21/03/19 01.03.2019
395 Vladimír Rydzik
RZoPV
- - - RZoPV 403/I.-IV.803/2019 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 1/SL/2019 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiaskovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 053/21/01/19 01.01.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
- - - 053/21/02/19 01.02.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
39 053/21/03/19 01.03.2019
48 Vladimír Vida
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
39 053/21/04/19 01.04.2019
301 Vojenská polícia Trenčín
Spolupráca v boji proti environmentálnej kriminalite
- - - Dohoda VP TN-296/2-9 26.06.2019
118 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
- - - - - - 26.02.2019
144 Východoslovenská distribučná, a.s.
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny
- - - Zmluva č. ZPV/2019/0796 oprístupe do DS 01.02.2019
206 Východoslovenská distribučná, a.s.
Skončenie prístupu do regionálnej distribučnej siete VSD
- - - Dohoda o skončení Zmluvy o prístupe do 01.03.2019
271 YMS, a.s.
Poskytovanie servisných skužieb a podpory č. 4/2019
- - - Zm,luva o poskyt.serv. služieb 4/2019 08.04.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - 12/SL/2019 01.01.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/01/19 01.01.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/02/19 01.02.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/03/19 01.03.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/04/19 01.04.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/05/19 01.05.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/06/19 01.06.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/07/19 01.07.2019
59 Záchenský, s.r.o.
Zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
50 048/21/08/19 01.08.2019
363 Zamiška Pavol
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 11.01.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.02.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.03.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.04.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.05.2019
363 Zamiška Pavol
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
335 ZoDLC_36_03_L_2019 01.06.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
Komplexná výroba dreva LO3
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.01.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.03.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO1
493 - - - 01.08.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.03.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.05.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO3
493 - - - 01.05.2019
523 ZARA WOOD s.r.o.
KVD LO4
493 - - - 01.07.2019
257 Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina, Sása
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 15/GR/2019 22.05.2019
404 Združenie Schola Silva
Reklama
- - - Zmôuva o reklame č. 21/GR/2019 13.08.2019
313 ZEMEDAR, s.r.o.
Spásanie TTP dobytkom a ovcami
- - - 606-03-OZKK/2019 14.05.2019
312 ZUPEMA s.r.o.
Spásanie TTP dobytkom, ovcami
- - - 605-03-OZKK/2019 14.05.2019
315 Zuzana Kollárová
Kosenie TTP
- - - 610-03-OZKK/2019 14.05.2019
254 Zväz vojakov Slovenskej republiky
Reklama
- - - Zmluva o reklame č. 13/GR/2019* 30.04.2019
345 Želonka Jakub
Rámcová zmluva o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
- - - ZoDLC_41_03_L_2019 08.01.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 09.01.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 06.02.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 07.03.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 11.03.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 23.04.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 22.05.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 27.06.2019
345 Želonka Jakub
zmluva o čiastkovom plnení prác v lesníckych činnostiach
317 ZoDLC_41_03_L_2019 25.07.2019

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 a č. 603/2010. Zmluvy uzatvorené po 1. januári 2011 sú zverejnené v CRZ Úradu vlády Slovenskej Republiky .

S00580_2018

Zmluva o splátkovom úvere
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-3

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-2

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-1

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

VUP_2008_po dodatku_4_uplne_znenie

Všeobecné úverové podmienky k úverovým zmluvám č. S00723/2017 a č. S00730/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSU_S00730_2017

Zmluva o splátkovom úvere č. S00730/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSPU_S00723_2017

Zmluva o splátkovom preklenovavacom úvere č. S00723/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

SKMBT_C28017030811430

Rámcová dohoda č. OV/05/91/006/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: LOM a SLUŽBY s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_043ZA010034

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043ZA010034
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
PDF

SKMBT_C28016032906430

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
PDF

ZoPS_01_2015

ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: EUREDing s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoD_4_OLV_03_2011

Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o., Poprad
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 13_2009

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Vlčie jamy
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
PDF

ZoD c. 681_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Lieskovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 682_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia hrádze PPN Tančibok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 001500_059101_2010

Projektová dokumentácia poldrov
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesel s.r.o., Rozhanovce
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.9_03_TP_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.12_03_L_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.30_03_P_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoVCJ_2009

Výučba cudzích jazykov
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Akadémia vzdelávania, Zvolen
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_12_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_20_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_21_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_22_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_13_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_14_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_15_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c.01_OV_LA_9_11_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.15_03_TP_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.18_03_L_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Polvis s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.34_03_P_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ondrej Pavlák, Podolínec
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007dodatok

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vydané faktúry 2019 - Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Číslo faktúry Dátum vystavenia Dátum splatnosti Cena v € Položky
1010500281 04.01.2019 04.01.2019 2,165.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA DIVIAČIA; ZVERINA JELENIA; ZVERINA DANIELIA; ZVERINA
5010500183 04.01.2019 04.01.2019 420.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500002 14.01.2019 14.01.2019 2,150.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA;
1010500011 16.01.2019 16.01.2019 3,000.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500015 18.01.2019 18.01.2019 2,122.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA OBORA 2;
1010500025 23.01.2019 23.01.2019 4,800.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500035 05.02.2019 05.02.2019 710.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA DANIELIA; PRIJATÁ PLATBA;
4010500001 10.01.2019 10.01.2019 36.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK;
4010500002 14.01.2019 14.01.2019 576.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500008 24.01.2019 24.01.2019 120.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DIVIAČIA;
5010500009 14.01.2019 14.01.2019 1,016.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500012 18.01.2019 18.01.2019 3,609.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500014 18.01.2019 18.01.2019 11,094.00 POĽOVNÝ LÍSTOK-OBORA; POISTENIE POĽOVNÝCH HOSTÍ-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ST
5010500015 18.01.2019 18.01.2019 138.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA JELENIA;
5010500026 01.02.2019 01.02.2019 2,276.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA MUFLÓNIA /OBORA/; ZVERINA DANIELIA /OBORA/; ZVERINA JELENIA /OBORA/; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATO
5010500027 01.02.2019 01.02.2019 150.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
1010500043 22.02.2019 22.02.2019 564.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA OBORA 1;
1010500047 07.03.2019 07.03.2019 648.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ZVERINA JELENIA; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500015 12.02.2019 12.02.2019 281.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS; ZVERINA JELENIA;
4010500016 12.02.2019 12.02.2019 345.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS; ZVERINA JELENIA;
4010500020 26.02.2019 26.02.2019 102.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500022 28.02.2019 28.02.2019 242.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA JELENIA;
4010500024 22.03.2019 22.03.2019 139.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
5010500046 23.04.2019 23.04.2019 6,550.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; STRAVOVANIE POĽOV.HOSTÍ; *** Súčet za MJ
4010500036 28.05.2019 28.05.2019 240.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500037 28.05.2019 28.05.2019 792.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA N.ZALOMKA;
4010500040 04.06.2019 04.06.2019 240.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA;
4010500041 05.06.2019 05.06.2019 866.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS;
4010500042 05.06.2019 05.06.2019 1,721.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKO
5010500058 21.05.2019 21.05.2019 300.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500063 31.05.2019 31.05.2019 859.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/;
5010500064 31.05.2019 31.05.2019 250.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500065 05.06.2019 05.06.2019 3,456.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY OSOB.AUTODOPR./LADA NIVA ZV901DU/;
1010500075 12.06.2019 12.06.2019 2,507.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; POĽOVNÝ LÍSTOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
4010500051 13.06.2019 13.06.2019 255.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500052 14.06.2019 14.06.2019 110.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500054 26.06.2019 26.06.2019 575.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500070 11.06.2019 11.06.2019 685.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500071 11.06.2019 11.06.2019 784.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ;
5010500074 12.06.2019 12.06.2019 1,316.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; STRAVOVANIE POĽOV.HOSTÍ;
5010500080 20.06.2019 20.06.2019 140.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500081 20.06.2019 20.06.2019 580.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA
5010500082 26.06.2019 26.06.2019 2,115.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA ZV792DN/; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA PRE POĽOV.HOSTÍ; ZVERINA SRNČIA; ZVERINA DIVIAČIA; *** Súčet za MJ; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY NÁKL.AUTODOPR./TOYOTA Z
4010500059 08.07.2019 08.07.2019 189.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DIVIAČIA;
4010500061 15.07.2019 15.07.2019 597.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500066 22.07.2019 22.07.2019 204.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500069 23.07.2019 23.07.2019 265.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500087 10.07.2019 10.07.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500092 17.07.2019 17.07.2019 120.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500096 05.08.2019 05.08.2019 120.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
3010500047 16.08.2019 16.08.2019 1,408.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; PRENÁJOM MIESTNOSTI S DPH; ZVERINA JELENIA; *** Súčet za MJ;
4010500074 14.08.2019 14.08.2019 293.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
4010500077 28.08.2019 28.08.2019 480.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA;
4010500079 02.09.2019 02.09.2019 428.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; NÁJOM PREVÁDZ.ZARIADENIA - BUDOVY LS;
4010500081 03.09.2019 03.09.2019 254.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK-OBORA; POPLATKOVÝ LOV ZVERI-OBORA; ZVERINA DIVIAČIA /OBORA/;
4010500082 03.09.2019 03.09.2019 4,500.00 STANOVIŠTNÝ POPLATOK-OBORA;
4010500088 04.09.2019 04.09.2019 430.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE-OBORA;
5010500103 14.08.2019 14.08.2019 270.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500108 21.08.2019 21.08.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500109 21.08.2019 21.08.2019 236.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
5010500111 28.08.2019 28.08.2019 300.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE;
5010500113 28.08.2019 28.08.2019 200.00 ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI;
1010500095 11.09.2019 11.09.2019 2,857.00 SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ORGANIZAČNÝ POPLATOK; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; POPLATKOVÝ LOV ZVERI; SLUŽBY A VÝKONY PRÁC V POĽOVNÍCTVE; ZVERINA DANIELIA; ZVERINA DIVIAČIA; NÁJOM PREV
4010500093 10.09.2019 10.09.2019 4,000.00 STANOVIŠTNÝ POPLATOK-OBORA;

Výročné správy a účtovné zavierky sú zverejnené v registri účtovných závierok MF SR .


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.