Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

PPo-Plies1800083

Objednávka č. 1800083
Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

SVLaM Plies18060610370

Objednávka č. 1800060
Objednávateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
PDF

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 a č. 603/2010. Zmluvy uzatvorené po 1. januári 2011 sú zverejnené v CRZ Úradu vlády Slovenskej Republiky .

S00580_2018

Zmluva o splátkovom úvere
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-3

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-2

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoZP_2017-1

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Odberateľ: Vojenské lesy a majekty SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

VUP_2008_po dodatku_4_uplne_znenie

Všeobecné úverové podmienky k úverovým zmluvám č. S00723/2017 a č. S00730/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSU_S00730_2017

Zmluva o splátkovom úvere č. S00730/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

ZoSPU_S00723_2017

Zmluva o splátkovom preklenovavacom úvere č. S00723/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Tatra banka, a.s.
PDF | TEXT PDF

SKMBT_C28017030811430

Rámcová dohoda č. OV/05/91/006/2017
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: LOM a SLUŽBY s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_043ZA010034

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043ZA010034
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
PDF

SKMBT_C28016032906430

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
PDF

ZoPS_01_2015

ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: EUREDing s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015_II
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015

ZoPNFP_136_2_1_MP_2015
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
PDF | TEXT PDF

ZoD_4_OLV_03_2011

Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o., Poprad
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 13_2009

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Vlčie jamy
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
PDF

ZoD c. 681_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia PPLC Lieskovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 682_2010

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádržky, Rekonštrukcia hrádze PPN Tančibok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF

ZoD c. 001500_059101_2010

Projektová dokumentácia poldrov
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesel s.r.o., Rozhanovce
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.9_03_TP_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.12_03_L_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.30_03_P_2009

Ozdravné opatrenia VLM SR, SL Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Obec Ihľany, Ihľany
PDF | TEXT PDF

ZoVCJ_2009

Výučba cudzích jazykov
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Akadémia vzdelávania, Zvolen
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_12_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_0V_La_9_20_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_21_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

Dodatok c. 01_OV_La_9_22_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_13_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_14_2008

Stavba protipožiarnej lesnej cesty Orlovská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 01_0V_La_9_15_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Telefónna
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoD c.01_OV_LA_9_11_2008

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Gajarská
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Nitra, a.s., Nitra
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.15_03_TP_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ľubomíra Bileková, Tichý Potok
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.18_03_L_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Polvis s.r.o.
PDF | TEXT PDF

ZoPS c.34_03_P_2008

Ozdravné opatrenia vo VLM SR, o.z. Kežmarok
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Ondrej Pavlák, Podolínec
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007dodatok

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

ZoD c. 04_OV_Bi_138_3_2007

Protipožiarna lesná cesta Sokolská - rekonštrukcia
Odberateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Dodávateľ: Lesostav Východ s.r.o., Humenné
PDF | TEXT PDF

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo vybranom období neevidujeme žiadne zverejnené faktúry zvoleného typu.

Výročné správy a účtovné zavierky sú zverejnené v registri účtovných závierok MF SR .


Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.