Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Pavúčik

Leto bolo v plnom prúde, všade to bzukotalo, cupotalo... horúce dni striedali tie s búrkami. Zvieratká vedeli vycítiť, keď mal prísť dážď. Aj teraz sa ponáhľali ukryť. Kvety na lúke si šepotali, že zasa budú mať ťažké lupene, ale tešili sa na to, že ich zvlažia kvapky.

Netrvalo dlho a na lúku začal pršať výdatný dážď. Pozmýval všetok prach, ovlažil kvety, trávu i stromy. Ako rýchlo začalo pršať, tak to i ustalo. Zvieratká zasa začali pomaly vyliezať, včely bzukotať. Keď tu sa z jednej sedmokrásky spustilo hlasné bedákanie: „No to som zase dopadol! Vždy, keď sa niekam ponáhľam, rozprší sa! Ako teraz dôjdem domov?

Motýľ lamentoval právom. Krídelko mal celé dokmásané. Rodičia sa iste oňho už boja. Čo ak ani nebude môcť ísť domov? S jedným nefunkčným krídlom to bolo takmer nemožné. Kvetom okolo ho naozaj prišlo ľúto: „Chudáčik motýľ. Nemohol by ti niekto krídelko opraviť? Čo budeš robiť?

Motýľ veru nevedel. Ani kvety nemohli na nič prísť. Zastavila sa aj lienka, čmeliak, mravec a iné motýle. Rozhodli sa, že do večera čosi vymyslia, nech to stojí, čo to stojí. „Čo keby si šiel pešo?“ navrhli sedmokrásky. „To nejde,“ pokrútil hlavou motýľ, „kým by som došiel, prišiel by som o nožičky.“ V tom zrazu čmeliakovi skrsol v hlave skvelý nápad: „Mohol by som priniesť trocha medu a krídlo ti zalepiť!“ „Óó, to je skvelý nápad!“ radovali sa kvety aj všetci ostatní. A aj sa ihneď rozhodli vyskúšať to. Čmeliak sa vrátil aj s medom a podujal sa na tú ťažkú úlohu – zaceliť jemné motýlie krídlo. Všetci sa zhŕkli okolo motýľa a čmeliaka a s napätím čakali.

Motýlik

Tak a hotovo!“ oznámil motýľovi čmeliak. Krídlo vyzeralo byť zalepené, však sa čmeliak aj poriadne snažil. Motýľ sa z jeho pomoci tešil a dúfal, že bude môcť vzlietnuť. Skúsil pohnúť krídelkami... a nič. Skúsil to ešte dva razy... no s krídelkom sa nedalo lietať. Takí boli všetci sklamaní. Neradi videli mladého motýľa v takej situácii. Rodičia kdesi naňho čakajú a on tu sedí s poraneným krídlom. „Čo sa to tu robí?“ zvedavo sa priplietol pavúk a čmeliak mu hneď vysvetlil, ako je na tom motýľ zle. „No to ste za mnou mali prísť hneď! Ja som v splietaní predsa majster! Med je na motýlie krídelka priveľmi ťažký, preto nemôže lietať. Ale mám dobrý nápad, za pokus to stojí,“ dodal im nádej pavúk, no motýľ už akosi neveril, že sa mu krídelko napraví. „Potrebujem tri najjemnejšie lupienky z kvetu a jedno tenulinké ihličie,“ zahlásil rozhodne pavúk a všetci sa rozutekali lupene a ihličie nájsť. Za krátku chvíľu už pavúk mal všetko, čo potreboval. Zručne vyrobil jemné pavúčie vlákno, z ihličia si urobil ihlu a začal prišívať lupienok na potrhané miesto na krídelku. Vyzeralo to všelijako... až pavúk s prácou skončil, posmelil motýľa do letu. A všetci zasa napäto čakali. Motýľ sa nadýchol a ... vzlietol tak ľahko, akoby ani nemal poranené krídlo! „Úžasné!“ tlieskali všetci. Motýlik bol šťastím bez seba! Vyobjímal pavúka, všetkých pozdravil a sľúbil, že sa zastaví na povinnú kontrolu krídla. A už aj letel domov, akoby mal krídel za dvoch. Motýľ by veru neveril, že pavúky sú také priateľské a že radi pomôžu. Veď ako sa vraví, v núdzi poznáš priateľa!


Pre VLM SR, š.p. napísala Janka Kovková.


Omalovanka - V núdzi poznáš priateľa

Motýľ má už oba krídelká v poriadku a nič mu nebraní vo veselom lietaní. Neváhajte a zabavte sa vymaľovaním uzdraveného motýlik a jeho priateľov. :)

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.