• beekeeping
  • primerose
  • bears

Zákaz vstupu na stavenisko VO Záhorie

zo dňa 10. 05. 2021

Vojenské lesy a majetky SR, š.p., OZ Malacky, informujú verejnosť, že začala II. etapa rekonštrukcie prístupovej komunikácie Bratislavská vo VO Záhorie, k.ú. Bažantnica

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 204

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 203

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 202

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Zobraziť dokument (PDF)
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou