• mushrooms
  • sun
  • forest

Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

zo dňa 02. 11. 2023

Portál TRANSPAREX udelil štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky ocenenie "Zodpovedný obstarávateľ 2022" za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Zobraziť dokument (PDF)

Voľné pracovné miesto

zo dňa 28. 08. 2023

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu samostatný referent ekonomického oddelenia. Všetky potrebné informácie sa dočítate v priloženom PDF dokumente.

Zobraziť dokument (PDF)

Tento rok sa nevydávajú povolenky na rybolov

zo dňa 15. 03. 2023

Z dôvodu revitalizácie rybárskeho revíru č. 1-0580-1-1 Rašeliny Prievaly nebudú v rybárskej sezóne 2023 vydávané povolenia na lov rýb. Z tohto dôvodu sa rušia aj plánované jarné brigády. Predpokladaný termín predaja rybárskych povolení je rok 2024.

Otvorené dáta

zo dňa 06. 02. 2023

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. od <strong>01. 02. 2023</strong> poskytujú prístup k informáciám z evidencie vyťaženého dreva. Zverejnené informácie majú informatívny charakter

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou