• bird
  • polder
  • kimbark

Povolenia na rybolov

zo dňa 26. 04. 2022

na OZ Malacky sa vydávajú v dňoch utorok a štvrtok

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlásenie ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“

zo dňa 11. 04. 2022

Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica, vyhlasuje 14. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili, alebo zasluhujú, o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva.

Zobraziť dokument (PDF)

Začiatok hniezdenia - Javorina I

zo dňa 06. 04. 2022

Vtáčie búdky slúžia pre spevavce ako vhodná náhrada dutín stromov a sú bezpečným miestom pre ich hniezdenie. Búdky majú najväčšie využitie najmä na jar a jedna z monitorovaných búdok, už má svojho "nájomcu". Ten už usilovne pracuje na vytvorení hniezda.

Pokračovať na video

Vyhlásenie termínov brigád na rybníkoch Rašeliny- Prievaly

zo dňa 05. 04. 2022

Brigáda na rybníkoch Rašeliny -Prievaly sa uskutoční v dňoch 23.4.2022 a 30.4.2022

Zobraziť dokument (PDF)
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou