Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

zo dňa 02. 11. 2023

Portál TRANSPAREX udelil štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky ocenenie "Zodpovedný obstarávateľ 2022" za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Zobraziť dokument (PDF)

Voľné pracovné miesto

zo dňa 28. 08. 2023

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu samostatný referent ekonomického oddelenia. Všetky potrebné informácie sa dočítate v priloženom PDF dokumente.

Zobraziť dokument (PDF)

Tento rok sa nevydávajú povolenky na rybolov

zo dňa 15. 03. 2023

Z dôvodu revitalizácie rybárskeho revíru č. 1-0580-1-1 Rašeliny Prievaly nebudú v rybárskej sezóne 2023 vydávané povolenia na lov rýb. Z tohto dôvodu sa rušia aj plánované jarné brigády. Predpokladaný termín predaja rybárskych povolení je rok 2024.

Otvorené dáta

zo dňa 06. 02. 2023

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. od <strong>01. 02. 2023</strong> poskytujú prístup k informáciám z evidencie vyťaženého dreva. Zverejnené informácie majú informatívny charakter

Deň Sv. Huberta v Pliešovciach

zo dňa 19. 09. 2022

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. si Vás dovoľujú pozvať na XVII. ročník Dňa svätého Huberta, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2022 v obci Pliešovce. Tešíme sa na Vás.

Zobraziť dokument (PDF)

Poľovníctvo a príroda

zo dňa 18. 07. 2022

Slovenská poľovnícka komora usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 poľovnícku výstavu „Poľovníctvo a príroda“ 2022, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre.

Zobraziť dokument (PDF)

Povolenia na rybolov

zo dňa 26. 04. 2022

na OZ Malacky sa vydávajú v dňoch utorok a štvrtok

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlásenie ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“

zo dňa 11. 04. 2022

Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica, vyhlasuje 14. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili, alebo zasluhujú, o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva.

Zobraziť dokument (PDF)

Začiatok hniezdenia - Javorina I

zo dňa 06. 04. 2022

Vtáčie búdky slúžia pre spevavce ako vhodná náhrada dutín stromov a sú bezpečným miestom pre ich hniezdenie. Búdky majú najväčšie využitie najmä na jar a jedna z monitorovaných búdok, už má svojho "nájomcu". Ten už usilovne pracuje na vytvorení hniezda.

Pokračovať na video

Vyhlásenie termínov brigád na rybníkoch Rašeliny- Prievaly

zo dňa 05. 04. 2022

Brigáda na rybníkoch Rašeliny -Prievaly sa uskutoční v dňoch 23.4.2022 a 30.4.2022

Zobraziť dokument (PDF)

Odovzdávanie vianočných stromčekov

zo dňa 13. 12. 2021

Zamestnanci O.Z. Kamenica odovzdali vianočné stromčeky v centrách pre deti a rodiny v Snine, Michalovciach, Medzilaborciach, Sečovciach, Vranove nad Topľou, Remetských Hámroch v Repejove a Svidníku. Veríme, že aspoň takto im spríjemníme vianočné sviatky.

Otvoriť fotoalbum Pokračovať na video

Vyhláška ÚVZ SR č. 290

zo dňa 10. 12. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 289

zo dňa 10. 12. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 264

zo dňa 25. 11. 2021

ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 262

zo dňa 25. 11. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Zobraziť dokument (PDF)
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou