Vyhlášky ÚVZ SR č. 97, 98, 99

zo dňa 04. 03. 2021

ktorými sa nariaďujú opatrenia k izolácií a karanténe osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 128

zo dňa 04. 03. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123

zo dňa 01. 03. 2021

k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 118

zo dňa 25. 02. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

VYHLÁŠKA ÚVZ SR č. 64

zo dňa 15. 02. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Zobraziť dokument (PDF)

Príkazný list generálneho riaditeľa VLM SR, š.p.

zo dňa 12. 02. 2021

k ponuke bytov na pridelenie Bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany č. BARMO-Práv-3/2021 z 25.01.2021

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády č. 83

zo dňa 12. 02. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Príkazný list

zo dňa 10. 02. 2021

Príkazný list generálneho riaditeľa VLM SR, š.p. č. 5/2021 zo dňa 10. 02. 2021 v súvislosti s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 z 05. 05. 2021.

Zobraziť dokument (PDF)

VYHLÁŠKY ÚVZ SR č. 41, 42,45,47

zo dňa 08. 02. 2021

ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády č. 77

zo dňa 08. 02. 2021

Uznesenie vlády o predĺžení zákazu vychádzania s výnimkami

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlášky UVZ SR č. 36

zo dňa 04. 02. 2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlášky UVZ SR č. 13,14

zo dňa 22. 01. 2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 30 a 44

zo dňa 21. 01. 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu.

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlášky UVZ SR č. 2,3,4,7

zo dňa 11. 01. 2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 808

zo dňa 04. 01. 2021

k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. 12. 2020.

Zobraziť dokument (PDF)
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.