Zákaz vstupu na stavenisko VO Záhorie

zo dňa 10. 05. 2021

Vojenské lesy a majetky SR, š.p., OZ Malacky, informujú verejnosť, že začala II. etapa rekonštrukcie prístupovej komunikácie Bratislavská vo VO Záhorie, k.ú. Bažantnica

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 204

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 203

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 202

zo dňa 10. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 238

zo dňa 06. 05. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 225

zo dňa 03. 05. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 200

zo dňa 03. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 199

zo dňa 03. 05. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 229

zo dňa 03. 05. 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 197

zo dňa 29. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 196

zo dňa 29. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 215

zo dňa 28. 04. 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Zobraziť dokument (PDF)

Požiar vo Vojenskom obvode Záhorie

zo dňa 27. 04. 2021

Na území Vojenského obvodu Záhorie, časť Turecký Vrch dňa 25.4.2021 vypukol v obedňajších hodinách požiar lesných porastov. Uvedené územie je v správe Vojenských lesov a majetkov SR š.p., o.z. Malacky (LS Jablonové)

Zobraziť dokument (PDF) Pokračovať na video

Vyhláška ÚVZ SR č. 194

zo dňa 26. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 195

zo dňa 26. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Zobraziť dokument (PDF)
Najnovšie časopisy
Najnovšie videá
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou