Vertragsregister

Zverejnenie zmlúv v zmysle Nariadenia vlády SR 498/2011 Z.z. z dňa 14. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 382/2011 Z.z..

Übersichtsdokumente
Int. číslo Označenie zmluvy Zmluvná strana / Predmet Dátum účinnosti IEČZ

Alle Jahresberichte und Jahresabschlüsse von Militärwälder und Vermögen der SR, s.u. werden im Register der Buchungsabschlüsse des Ministeriums für Finanzen der SR veröffentlicht.

Register der Jahresabschlüsse
Chránime budúcnosť

Wir kümmern uns um unsere Zukunft. Die Haupttätigkeit der Militärwälder und -vermögen der Slowakischen Republik (VLM SR) ist die Bewirtschaftung von Wildtieren und Wäldern.

Militärwälder
und Vermögen der SR, s.u.

Das Unternehmen wurde gegründet, um den Bedarf an effizienter und ökologischer Wald- und Agrarlandbewirtschaftung in den militärischen Ausbildungsgebieten in der Slowakei zu decken. Das staatliche Unternehmen besteht aus einer Generaldirektion und drei Niederlassungen in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou.

Mehr über Staatsunternehmen
G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
N.L. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.