Holzverkauf

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú, okrem iných služieb, aj predaj dreva v rôznych akostiach. Obchodne sa zameriavajú na územie regiónov Slovenskej republiky (všetky o.z.), ale aj na zahraničie (o.z. Pliešovce).

Weiter zu Preislisten
Holzverkauf
Ing. Jozef Ivanič
Ing. Jozef Ivanič

Verkaufs und Marketings Abteilung

Ing. Ján Slúka
Ing. Ján Slúka

Verkaufsbüro

Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Verkaufsabtailung

Lukáš Šrámek
Lukáš Šrámek

Verkaufsbüro

Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Wald-Produktion

Ing. Ľubomír Pisarčík
Ing. Ľubomír Pisarčík

Verkaufsbüro

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Verkaufs und Marketings Abteilung

PhDr. Zuzana Alexovičová
PhDr. Zuzana Alexovičová

Verkaufsbüro

Celkový prehľad štruktúry surového ihličnatého a listnatého dreva dodávok v tuzemsku, v zahraničí a za účelom spotreby za predchádzajúce obdobie z pohľadu akostných tried.

Inländisch Export Verbrauch Summe
Abschnitt klasse I. 0 0 - 0,00% 0
Abschnitt klasse II. 55 0 - 0,03% 55
Abschnitt klasse III. 69 075 900 547 39,66% 70 522
Pole 3 786 0 113 2,19% 3 899
Bergbau 1 078 0 - 0,61% 1 078
Fiber 72 368 16 450 - 49,95% 88 818
Brennstoff 6 122 0 936 3,97% 7 058
Der Verkäufe auf dem Stumpf 6 373 0 - 3,58% 6 373
Summe 158 857 17 350 1 596 100% 177 803
Inländisch Export Verbrauch Summe
Abschnitt klasse I. 114 0 0 0,09% 114
Abschnitt klasse II. 625 0 0 0,047% 625
Abschnitt klasse III. 28 263 0 195 21,48% 28 458
Fiber 86 821 8 440 0 71,91% 95 261
Brennstoff 2 770 0 548 2,50% 3 318
Der Verkäufe auf dem Stumpf 4 697 0 0 3,55% 4 697
Summe 123 290 8 440 743 100% 132 473
Chránime budúcnosť

Wir kümmern uns um unsere Zukunft. Die Haupttätigkeit der Militärwälder und -vermögen der Slowakischen Republik (VLM SR) ist die Bewirtschaftung von Wildtieren und Wäldern.

Militärwälder
und Vermögen der SR, s.u.

Das Unternehmen wurde gegründet, um den Bedarf an effizienter und ökologischer Wald- und Agrarlandbewirtschaftung in den militärischen Ausbildungsgebieten in der Slowakei zu decken. Das staatliche Unternehmen besteht aus einer Generaldirektion und drei Niederlassungen in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou.

Mehr über Staatsunternehmen
G.D. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
N.L. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
N.L. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
N.L. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.