Military Forests and Estates of the SR, SOE

Branch Office Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou
  • ID: 31577920
  • TAX: 2020475479
  • VAT ID: SK2020475479

GPS coordinates: 48°55’51.28"N 22°0’3.35"E

How to reach us?
B.O. Kamenica n/Cirochou
Ing. Štefan Rak
Ing. Štefan Rak

Director

Ing. Gabriela Poljaková
Ing. Gabriela Poljaková

Secretariat of the Director

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Sales and Marketing Department

Ing. Jozef Benej
Ing. Jozef Benej

Economics Department

Ing. Marián Hojdan
Ing. Marián Hojdan

Department of Forest Production

Ing. Lukáš Vataha
Ing. Lukáš Vataha

Forest Management Kamienka

Ing. Marek Hojdan
Ing. Marek Hojdan

Forest Management Jovsa

Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.