Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k nim v súlade s ustanoveniami § 34e ods. 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Military Forests and Estates of the SR, SOE

Branch Office Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
  • ID: 31577920
  • TAX: 2020475479
  • VAT ID: SK2020475479

GPS coordinates: 49°15’12.5"N 20°31’47.98"E

How to reach us?
B.O. Kežmarok
Ing. Michal Dudák
Ing. Michal Dudák

Director

Oľga Petrasová
Oľga Petrasová

Secretariat of the Director

Marián Pisarčík
Marián Pisarčík

Economics Department

Eduard Kriššák
Eduard Kriššák

Forest Management Ľubica

Ing. Igor Pogran
Ing. Igor Pogran

Department of Forestry

Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Department of Forest Production

Ing. Pavol Tomala
Ing. Pavol Tomala

Forest Management Tichý Potok

Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

You can donate any amount to a transparent account for earmarked support and thus contribute to beekeeping in Slovakia, for which we seek the best conditions.