Military Forests and Estates of the SR, SOE

Branch Office Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
  • ID: 31577920
  • TAX: 2020475479
  • VAT ID: SK2020475479

GPS coordinates: 48°26’14.55"N 17°1’20.91"E

How to reach us?
B.O. Malacky
Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Director

Jana Piteková
Jana Piteková

Secretariat of the Director

Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Sales selections

Ing. Alica Pápayová
Ing. Alica Pápayová

Economics Department

Ing. Juraj Laco
Ing. Juraj Laco

Department of Forest Production

Ing. Ivan Schlosser
Ing. Ivan Schlosser

Forest Management Jablonove

Ing. Matúš Fekete
Ing. Matúš Fekete

Forest Management Riadok

Ing. Peter Cintula
Ing. Peter Cintula

Forest Management Mikulášov

Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.