Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k nim v súlade s ustanoveniami § 34e ods. 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Military Forests and Estates of the SR, SOE

Directorate General Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
  • ID: 31577920
  • TAX: 2020475479
  • VAT ID: SK2020475479

GPS coordinates: 48°25’33.09"N 19°9’11.33"E

How to reach us?
G.R. Pliešovce
Ing. Ján Jurica
Ing. Ján Jurica

General director

Mgr. Zuzana Benedeková
Mgr. Zuzana Benedeková

Office of General Director

Ing. Ján Slúka
Ing. Ján Slúka

Sales and Marketing Department

Ing. Peter Krpeľan
Ing. Peter Krpeľan

Economics Department

Ing. Zuzana Balandová
Ing. Zuzana Balandová

Department of Forest Production

PaedDr. Miroslav Čongrády
PaedDr. Miroslav Čongrády

Department of Information Technology

Ing. Ján Chlpáň
Ing. Ján Chlpáň

Forest Management Pliešovce

Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

You can donate any amount to a transparent account for earmarked support and thus contribute to beekeeping in Slovakia, for which we seek the best conditions.