Vyhláška ÚVZ SR č. 187

zo dňa 20. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 186

zo dňa 20. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 203

zo dňa 19. 04. 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 176

zo dňa 16. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhláška ÚVZ SR č. 175

zo dňa 16. 04. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 199

zo dňa 16. 04. 2021

návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 185

zo dňa 08. 04. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 176

zo dňa 01. 04. 2021

k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 173

zo dňa 01. 04. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 169

zo dňa 25. 03. 2021

k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 166

zo dňa 25. 03. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)

Päť miliónov eur na protipovodňové projekty

zo dňa 23. 03. 2021

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR získal od Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 073 500,41 eur na realizáciu projektov protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a Balážov potok.

Zobraziť dokument (PDF)

Príkazný list generálneho riaditeľa VLM SR, š.p.

zo dňa 23. 03. 2021

ktorým sa vydáva zákaz vstupu, na všetky pracoviská, do všetkých objektov a priestorov v správe a užívaní VLM SR, š.p. do 28.apríla 2021

Zobraziť dokument (PDF)

Vyhlášky ÚVZ SR č. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

zo dňa 22. 03. 2021

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID 19

Zobraziť dokument (PDF)

Uznesenie vlády SR č. 156

zo dňa 18. 03. 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zobraziť dokument (PDF)
Najnovšie časopisy
Najnovšie videá
Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

You can donate any amount to a transparent account for earmarked support and thus contribute to beekeeping in Slovakia, for which we seek the best conditions.