Lesná pedagogika Kežmarok

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. sa venujú aj činnostiam z oblasti lesnej pedagogiky. Tentokrát naši šikovní pracovníci zavítali do škôl ako prednášajúci a žiakom priniesli množstvo zaujímavých informácií a vizuálnych pomôcok.

Continue to photography

You will find a number of captured important moments, social events, and moments from the life of animals, scenery from the forest environment and, last but not least, everyday joys, in recent years, in the photo albums in our gallery.

Back to gallery
Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou