Restitution proceedings

As of 1st of January 2018, the Department of Restitutions of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, was transferred to the competence of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic, District Office Kežmarok, Land and Forestry Department, Permanent Office Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

Known owners

The information on the restitution process is provided by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, District Office Kežmarok, Land and Forestry Department, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok.

All contacts
Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.