Sale of Timber

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú, okrem iných služieb, aj predaj dreva v rôznych akostiach. Obchodne sa zameriavajú na územie regiónov Slovenskej republiky (všetky o.z.), ale aj na zahraničie (o.z. Pliešovce).

Continue to price-lists
Sale of Timber
Ing. Jozef Ivanič
Ing. Jozef Ivanič

Sales and Marketing Department

Ing. Ján Slúka
Ing. Ján Slúka

Sales officer

Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Department of Forest Production

Ing. Ľubomír Pisarčík
Ing. Ľubomír Pisarčík

Sales officer

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Sales and Marketing Department

PhDr. Zuzana Alexovičová
PhDr. Zuzana Alexovičová

Sales officer

Celkový prehľad štruktúry surového ihličnatého a listnatého dreva dodávok v tuzemsku, v zahraničí a za účelom spotreby za predchádzajúce obdobie z pohľadu akostných tried.

Domestic Export Consuption Total
Cut class I. 0 0 - 0,00% 0
Cut class II. 55 0 - 0,03% 55
Cut clas III. 69 075 900 547 39,66% 70 522
Poles 3 786 0 113 2,19% 3 899
Mining 1 078 0 - 0,61% 1 078
Roughage 72 368 16 450 - 49,95% 88 818
Fuel 6 122 0 936 3,97% 7 058
Sales at stumps 6 373 0 - 3,58% 6 373
Total 158 857 17 350 1 596 100% 177 803
Domestic Export Consuption Total
Cut class I. 114 0 0 0,09% 114
Cut class II. 625 0 0 0,047% 625
Cut clas III. 28 263 0 195 21,48% 28 458
Roughage 86 821 8 440 0 71,91% 95 261
Fuel 2 770 0 548 2,50% 3 318
Sales at stumps 4 697 0 0 3,55% 4 697
Total 123 290 8 440 743 100% 132 473
Chránime budúcnosť

Caring for our future. The principal activity of Military Forests and Estates of the Slovak Republic, SOE, is the wildlife and forest management.

Military Forests
and Estates of the SR, SOE

The company was established to saturate the needs for the efficient and ecological forest and agricultural land management on the military training areas in Slovakia. The state owned enterprise consists of Directorate General and three branch offices in Malacky, Kežmarok and Kamenica nad Cirochou.

More about state enterprise
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
B.O. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
B.O. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
B.O. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.