Jarné práce

Začali sa jarné práce v lesnej škôlke Myslina na LS Jovsa, OZ Kamenica nad Cirochou. Na fotkách je zachytená činnosť vyzdvihovania sadeníc buka lesného.

Pokračovať na fotografie

Množstvo zachytených významných okamihov, spoločenských podujatí, momentov zo života zveri, scenérií z lesného prostredia a v neposlednom rade aj každodenných radosti, za uplynulé roky, nájdete vo fotoalbumoch v našej galérií.

Späť do galérie
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou