Meranie trofejí

Dňa 15.3.2022 sa na odštepnom závode Kamenica nad Cirochou uskutočnila hodnotiaca časť chovateľskej prehliadky za poľovnícku sezónu 2021/2022 za poľovný revír VLM Kamenica nad Cirochou.

Pokračovať na fotografie

Množstvo zachytených významných okamihov, spoločenských podujatí, momentov zo života zveri, scenérií z lesného prostredia a v neposlednom rade aj každodenných radosti, za uplynulé roky, nájdete vo fotoalbumoch v našej galérií.

Späť do galérie
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou