Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Generálne riaditeľstvo Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
  • IČO: 31577920
  • DIČ: 2020475479
  • IČ-DPH: SK2020475479

GPS súradnice: 48°25’33.09"N 19°9’11.33"E

Ako sa k nám dostanete?
G.R. Pliešovce
Ing. Ján Jurica
Ing. Ján Jurica

Generálny riaditeľ

Mgr. Zuzana Benedeková
Mgr. Zuzana Benedeková

Sekretariát riaditeľa

Ing. Ján Slúka
Ing. Ján Slúka

Oddelenie obchodu a marketingu

Ing. Peter Krpeľan
Ing. Peter Krpeľan

Ekonomické oddelenie

Ing. Zuzana Balandová
Ing. Zuzana Balandová

Oddelenie lesnej výroby

PaedDr. Miroslav Čongrády
PaedDr. Miroslav Čongrády

Oddelenie informačných technológii

Ing. Ján Chlpáň
Ing. Ján Chlpáň

Správa lesov Pliešovce

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou