Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Odštepný závod Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou
  • IČO: 31577920
  • DIČ: 2020475479
  • IČ-DPH: SK2020475479

GPS súradnice: 48°55’51.28"N 22°0’3.35"E

Ako sa k nám dostanete?
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Ing. Štefan Rak
Ing. Štefan Rak

Riaditeľ odšt. závodu

Ing. Gabriela Poljaková
Ing. Gabriela Poljaková

Sekretariát riaditeľa

Ing. Ondrej Hodovanec
Ing. Ondrej Hodovanec

Oddelenie obchodu a marketingu

Ing. Jozef Benej
Ing. Jozef Benej

Ekonomické oddelenie

Ing. Marián Hojdan
Ing. Marián Hojdan

Oddelenie lesnej výroby

Ing. Lukáš Vataha
Ing. Lukáš Vataha

Lesná správa Kamienka

Ing. Marek Hojdan
Ing. Marek Hojdan

Lesná správa Jovsa

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou