Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Odštepný závod Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
  • IČO: 31577920
  • DIČ: 2020475479
  • IČ-DPH: SK2020475479

GPS súradnice: 49°15’12.5"N 20°31’47.98"E

Ako sa k nám dostanete?
O.Z. Kežmarok
Ing. Michal Dudák
Ing. Michal Dudák

Riaditeľ odšt. závodu

Oľga Petrasová
Oľga Petrasová

Sekretariát riaditeľa

Marián Pisarčík
Marián Pisarčík

Ekonomické oddelenie

Eduard Kriššák
Eduard Kriššák

Lesná správa Ľubica

Ing. Igor Pogran
Ing. Igor Pogran

Oddelenie HÚL

Ing. Ľudovít Zvalený
Ing. Ľudovít Zvalený

Oddelenie lesnej výroby

Ing. Pavol Tomala
Ing. Pavol Tomala

Lesná správa Tichý Potok

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou