Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Odštepný závod Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
  • IČO: 31577920
  • DIČ: 2020475479
  • IČ-DPH: SK2020475479

GPS súradnice: 48°26’14.55"N 17°1’20.91"E

Ako sa k nám dostanete?
O.Z. Malacky
Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Riaditeľ odšt. závodu

Jana Piteková
Jana Piteková

Sekretariát riaditeľa

Ing. Jozef Bittara
Ing. Jozef Bittara

Oddelenie odbytu

Ing. Alica Pápayová
Ing. Alica Pápayová

Ekonomické oddelenie

Ing. Juraj Laco
Ing. Juraj Laco

Oddelenie lesnej výroby

Ing. Ivan Schlosser
Ing. Ivan Schlosser

Lesná správa Jablonove

Ing. Matúš Fekete
Ing. Matúš Fekete

Lesná správa Riadok

Ing. Peter Cintula
Ing. Peter Cintula

Lesná správa Mikulášov

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou