Platné cenníky

Prehľad aktuálne platných cenníkov k predaju dreva, poľovníctvu a rybárstvu, či iným službám štátneho podniku.

Pokračovať k cenníkom

Predaj dreva

Aktuálne platné cenníky ihličnatého a listnatého dreva rôznych akostí.

Poľovníctvo a rybárstvo

Aktuálne platné cenníky lovu pre rôzne druhy zvery, všeobecné a špecifické podmienky lovu.

Doplnkové služby

Aktuálne platné cenníky k prenájmom zariadení, či mechanizácií, poskytovaní kancelárskych služieb a predaju výrobkov.

Predaj dreva

Aktuálne platné cenníky ihličnatého a listnatého dreva rôznych akostí.

Poľovníctvo a rybárstvo

Aktuálne platné cenníky lovu pre rôzne druhy zvery, všeobecné a špecifické podmienky lovu.

Doplnkové služby

Aktuálne platné cenníky k prenájmom zariadení, či mechanizácií, poskytovaní kancelárskych služieb a predaju výrobkov.

Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Ľubovoľnou sumou môžete prispieť na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu, a tým pomôžete podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky.