Ponuky na odpredaj

Aktuálne ponukové konania pre odpredaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku formou obchodnej súťaže.

Pokračovať k ponukám
Predmet / Popis Prílohy Zverejnené
Výzva
Osobné, nákladné a špeciálne vozidlá

VLM SR, š.p., G.R. Pliešovce týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku štátu: Zetor Forterra 120, Valtra C130, Tatra T815, Man TGA 33.440 6x6, Kamaz B2130, Lada Niva 1.7i

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Horný Tisovník

VLM SR, š.p., SL Pliešovce vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok o vymere 644m2 v k.ú. Horný Tisovník, okres Detva.

- - -
Výzva
Osobné, nákladné a špeciálne vozidlá

VLM SR, š.p., G.R. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku štátu: Zetor Forterra 120, Valtra C130, Tatra T815, Man TGA 33.440 6x6, Kamaz B2130, Lada Niva 1.7i

- - -
Výzva
Nehnuteľnosti v k.ú. Ľubica

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: nehnuteľnosti v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Ľubica

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Ľubica

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Horný Tisovník

VLM SR, š.p., SL Pliešovce vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok k.ú. Horný Tisovník, okres Detva.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Mikulášov

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu - pozemky v k.ú. Mikulášov.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Malacky

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu - pozemky v k.ú. Malacky.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Spišská Bela a Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Spišská Bela a Tichý Potok.

- - -
Výzva
Administratívna budova

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného

- - -
Výzva
Nehnuteľnosti v k.ú. Ľubica - zrušené dňa 3.3.2023

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: nehnuteľnosti v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Pliešovce

VLM SR, š.p., SL Pliešovce vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok o výmere 436m2

- - -
Výzva
Administratívna budova

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Administratívna budova, Malacky.

- - -
Výzva
Manipulačná hala Horný Tisovník

VLM SR, š.p., SL Pliešovce vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: manulačná hala Horný Tisovník, okres Detva.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Lomnička a Spišská Belá

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Lomnička a Spišská Belá.

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Horný Tisovník

VLM SR, š.p., SL Pliešovce vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok k.ú. Horný Tisovník, okres Detva.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Tichý Potok, obec Tichý Potok

- - -
Výzva
Budova a pozemky v k.ú. Malacky

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu: budova s príslušenstvom a pozemky v k.ú. Malacky.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Sklené

VLM SR, š.p., SL Pliešovce týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu – pozemky KN registra „C“ na parcelách č.: 1647/5, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 ostatná plocha a 1647/12 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Sklené.

- - -
Výzva
Poľovné zariadenie Hájenka Lesanka

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Poľovné zariadenie š.č. 1156 a parcela 6566 + 6567

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Ľubica

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Ľubica

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Ľubica, Tichý Potok, Lomnička

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu: pozemky v k.ú. Ľubica, Tichý Potok, Lomnička.

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Kežmarok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok na parcele KN C č. 3374/8 z LV č. 222 v k.ú. Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Kežmarok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok na parcele KN C č. 3735 ZPaN v k.ú. Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Veľké Leváre

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Veľké Leváre.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Vozidlo Renault Master 2.5dCi L2H2

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Vinné

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Vinné z LV č. 1432.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Kamenica nad Cirochou

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Kamenica nad Cirochou z LV č. 487 a 1934.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Sklené

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: parcely k.ú. Sklené zapísané na LV č. 738

Prílohy (ZIP)
Výzva
Pozemky v k.ú. Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 7 k.ú. Tichý Potok, okres Sabinov.

- - -
Výzva
Poľovné zariadenie Hájenka Lesanka

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Poľovné zariadenie š.č. 1156

Prílohy (ZIP)
Výzva
Pozemky v k.ú. Tichý Potok

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 7 a č. 697 k.ú. Tichý Potok, okres Sabinov.

- - -
Výzva
Vozidlo Renault Master 2.5dCi L2H2

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Vinné

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu: parc. KN č. 1302/107, č. 1302/108 a č. 1302/377 na LV č. 1432.

- - -
Výzva
Pozemok v k.ú. Kaluža

Výberové konanie na predaj nehnuteľného majetku štátu: parc. KN C č. 974/10 - ostatné plochy o výmere 321 m2.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Sklené

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 738 k.ú. Sklené, okres Turčianské Telice.

- - -
Výzva
Poľovné zariadenie Hájenka Lesanka

VLM SR, š.p., O.Z. Malacky týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Poľovné zariadenie š.č. 1156

Prílohy (ZIP)
Výzva
Manipulačná hala a budova čerp. stanice

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Manipulačná hala súp. č. 207 v k.ú. Horný Tisovník a budova čerpacej stanice v k.ú. Horný Tisovník.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Ľubica

VLM SR, š.p., O.Z. Kežmarok, týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 2228 a č. 2932 k.ú. Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Porúbka

VLM SR, š.p., O.Z. Kamenica n/Cir., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: pozemky KN registra "C" z LV č. 16 k.ú. Porúbka, okres Humenné - parcela č. 123 záhrada o výmere 1303m2.

- - -
Výzva
Prevádzková budova a pozemky v k.ú. Jovsa

VLM SR, š.p., O.Z. Kamenica n/Cir., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného majetku štátu: prevádzková budova LS Jovsa č. 244 s príslušenstvom a pozemky v k.ú. Jovsa.

- - -
Výzva
Manipulačná hala súp. č. 207 na p.č. 2706/9, 2706/10 v k.ú. Horný Tisovník

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: Manipulačná hala súp. č. 207 na p.č. 2706/9, 2706/10 v k.ú. Horný Tisovník

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 445 v katastrálne územie Spišská Belá

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 445 v katastrálne územie Spišská Belá, obec Spišská Belá, okres Kežmarok

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 120 v katastrálne územie Šambron

VLM SR, š.p., OZ Kežmarok týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 120 v katastrálne územie Šambron, obec Šambron, okres Stará Ľubovňa

- - -
Výzva
Pozemky KN registra „C“ z LV č. 590 v katastrálne územie Horné Strháre

VLM SR, š.p., týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredajprebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemky KN registra „C“ z LV č. 590 v katastrálne územie Horné Strháre, obec Horné Strháre, okres Veľký Krtíš

- - -
Vyhodnotenie
Oznámenie o výsledku výberového konania

Predmetom výberového konania bol výber kupujúcich na nasledovný nehnuteľný majetok štátu v správe š. p. VLM SR Pliešovce. Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Vyhodnotenie
Oznámenie o výsledku VK

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu bola zverejnená v registratúre VLM SR š. p. Pliešovce dňa 15.05.2020 pod č.j.: OZKK-332/2020, na www stránke VLM SR š.p. od 15.05.2020 do: 21.05.2020, v regionálnom denníku „Korzár“ z 15.05.2020, na informačných tabuliach v budove VLM SR š.p., GR Pliešovce, odštepný závod Kežmarok, Kamenica nad Cirochou od 15.05.2020 do 21.05.2020.

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nákladné vozidlo NISSAN Navara DoubleCab 2.5 dCi, r.v. 2011.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok a hospodárska budova č.s. 1118 na parc.č.7880/77 a 7880/124 v k.ú. Ľubica a hospodárska budova č.s. 1119 na parc.č. 7880/81 v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Ponuka na prenajom nehnuteľného majetku

Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkajú na prenájom nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo nevyužívaný našou organizáciou.

- - -
Vyhodnotenie
Zápisnica z ponukového konania

Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkli v ponukovom konaní na prenájom nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo nevyužívaný našou organizáciou.

- - -
Výzva
Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predloženie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu uzatvorenej podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, zapísané na LV č. 1111.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Prevádzková budova LS Jovsa súp. č. 244 na parc. č. 217 k.ú. Jovsa.

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Odchovňa mladého dobytka súp. č. 1345 s pozemkami 7871/14 a 7871/270 v k.ú. Ľubica.

- - -
Výzva
Prevádzková budova a pozemky v k.ú. Kolačkov

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania v k. ú. Kolačkov

- - -
Výzva
Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Jablonové, obec Jablonové, okres Malacky, zapísané na LV č. 2791, nakladať kolesový CAT938F r.v. 1996 a nakladač kolesový CAT928F r.v. 1995.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemok z LV č. 1062 v k. ú. Šambron a pozemky z LV č. 7 v k. ú. Tichý Potok.

- - -
Výzva
Pozemky v k.ú. Rohožník

Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania: pozemky v k. ú. Rohožník zapísané na LV č. 3154.

Prílohy (ZIP)
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 235 v katastrálne územie Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemky KN registra „C“ z LV č. 2228 v katastrálne územie Ľubica, obec ĽUBICA, okres Kežmarok.

- - -
Výzva
Ponuka na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania

Pozemok na parcele číslo 7880/71 KN registra „C“ z LV č. 235 v k.ú. Ľubica.

- - -
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou