Register objednávok

Zverejnenie objednávok v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo objednávky Dodávateľ / Predmet Dátum vystaveniaČíslo objednávky Dodávateľ / Predmet Dátum vystavenia
1800083 Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
Veľkoplošný pútač 1x o rozmere 250x150cm k projektu "Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa"
28. 05. 2018 PDF
1800060 Pavol Mikulášik - EMPIRE Kežmarok
Veľkoplošný pútač 1x o rozmere 250x150cm k projektu "Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice"
10. 04. 2018 PDF

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou