Register vydaných faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
1010500121 Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 30. 9. 2014 1,280,00 € 15. 10. 2014
1010500119 Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 30. 9. 2014 1,017,00 € 30. 9. 2014
1010500116 Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 29. 9. 2014 1,665,00 € 29. 9. 2014
1010500118 Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 29. 9. 2014 1,315,00 € 29. 9. 2014
3010500063 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; dvetisícsedemdesiatpäť €; 26. 9. 2014 2,075,00 € 10. 10. 2014
3010500062 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; 26. 9. 2014 2,253,00 € 10. 10. 2014
3010500064 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; dvetisíctristoštyridsaťosem € 14/100; 26. 9. 2014 2,348,14 € 10. 10. 2014
3010500061 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; dvetisícšesťstodeväťdesiatosem € 54/100; 26. 9. 2014 2,698,54 € 10. 10. 2014
3010500065 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; zverina diviačia; *** súčet za mj; *** súčet za mj; tritisícdvestodeväťdesiatšesť € 40/100; 26. 9. 2014 3,296,40 € 10. 10. 2014
5010500069 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; výkony prác a služ.v poľovníctve; 26. 9. 2014 19,612,00 € 10. 10. 2014
1010500115 Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 25. 9. 2014 1,290,00 € 10. 10. 2014
5010500065 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 24. 9. 2014 2,812,00 € 8. 10. 2014
1010500113 Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 24. 9. 2014 1,305,00 € 24. 9. 2014
5010500066 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; 24. 9. 2014 2,121,98 € 8. 10. 2014
5010500064 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 23. 9. 2014 2,044,99 € 8. 10. 2014
1010500110 Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 23. 9. 2014 1,390,00 € 23. 9. 2014
1010500108 Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 23. 9. 2014 1,300,60 € 23. 9. 2014
1010500106 Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 22. 9. 2014 720,00 € 7. 10. 2014
1010500104 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 22. 9. 2014 1,735,00 € 7. 10. 2014
3010500059 Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; poplatkový lov zveri - postrielanie; zverina jelenia; *** súčet za mj; *** súčet za mj; tritisícosemstopäťdesiat € 02/100; 19. 9. 2014 3,850,02 € 3. 10. 2014
1010500102 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 18. 9. 2014 2,790,00 € 3. 10. 2014
1010500100 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 18. 9. 2014 830,00 € 3. 10. 2014
3010500058 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnost 17. 9. 2014 3,754,20 € 1. 10. 2014
5010500061 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; *** súčet za mj; prijatá platba; 17. 9. 2014 518,40 € 1. 10. 2014
5010500060 Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; 16. 9. 2014 8,178,79 € 30. 9. 2014
1010500097 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 10. 9. 2014 958,00 € 25. 9. 2014
1010500078 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 8. 8. 2014 220,00 € 23. 8. 2014
5010500039 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; 8. 7. 2014 450,00 € 22. 7. 2014
4010500058 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; 3. 7. 2014 140,00 € 17. 7. 2014
4010500059 Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; *** súčet za mj; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový 3. 7. 2014 1,821,60 € 17. 7. 2014
4010500053 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; odstrelový poplatok dh 70213904; odstrelový poplatok dh 70213905; 11. 6. 2014 472,00 € 25. 6. 2014
1010500048 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 23. 5. 2014 960,00 € 6. 6. 2014
4010500045 Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelový poplatok-obora dh 70213874; odstrelový poplatok-obora dh 70213875; odstrelový poplatok-obora dh 70213876; 28. 3. 2014 299,99 € 11. 4. 2014
4010500036 Organizačný poplatok-obora dh 70225775; odstrelovy poplatok-obora dh 70225775; organizačný poplatok-obora dh 70225774; organizačný poplatok-obora dh 70225775; odstrelovy poplatok-obora dh 70225774; odstrelovy poplatok-obora dh 70225775; organizačný p 28. 2. 2014 840,00 € 15. 3. 2014
1010500031 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko 4. 2. 2014 470,00 € 19. 2. 2014
1010500253 Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; 24. 1. 2014 360,00 € 24. 1. 2014
1010500021 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prijatá platba; 24. 1. 2014 1,180,00 € 8. 2. 2014
1010500020 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 23. 1. 2014 1,450,00 € 23. 1. 2014
1010500019 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; 23. 1. 2014 1,460,00 € 23. 1. 2014
4010500013 Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70225765; odstrelovy poplatok-obora dh 70225766; odstrelovy poplatok-obora dh 70225763; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-o 22. 1. 2014 796,00 € 5. 2. 2014
4010500012 Odstrelovy poplatok-obora cs 70288527; odstrelovy poplatok-obora cs 70288533; odstrelovy poplatok-obora cs 70288708; odstrelovy poplatok-obora cs 70290410; denny poplatok pre polovnika; 21. 1. 2014 3,410,00 € 5. 2. 2014
4010500007 Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213898; 16. 1. 2014 140,00 € 30. 1. 2014
4010500002 Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok dh 70213895; 15. 1. 2014 140,00 € 29. 1. 2014
1010500251 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko 7. 1. 2014 1,240,00 € 22. 1. 2014
1010500031 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko 4. 1. 2014 470,00 € 19. 1. 2014
4010500177 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; odstrelovy poplatok-obora dh 70213853; 2. 1. 2014 180,00 € 17. 1. 2014

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou