Register vydaných faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
5010500186 Poplatkový lov zveri; stravovanie poľov.hostí; 29. 12. 2016 6,513,00 € 29. 12. 2016
5010500182 Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; 29. 12. 2016 440,80 € 29. 12. 2016
5010500183 Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; 29. 12. 2016 311,20 € 29. 12. 2016
1010500229 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia obora 1; 20. 12. 2016 306,00 € 20. 12. 2016
1010500222 Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; 19. 12. 2016 9,000,00 € 19. 12. 2016
4010500166 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 14. 12. 2016 3,306,00 € 14. 12. 2016
1010500216 Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; 13. 12. 2016 8,000,00 € 13. 12. 2016
5010500166 Poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; 12. 12. 2016 12,432,00 € 12. 12. 2016
5010500156 Poplatkový lov zveri; 9. 12. 2016 600,00 € 9. 12. 2016
4010500154 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 8. 12. 2016 1,704,00 € 8. 12. 2016
4010500153 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 8. 12. 2016 3,936,00 € 8. 12. 2016
4010500156 Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 8. 12. 2016 408,00 € 8. 12. 2016
4010500155 Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; 8. 12. 2016 1,327,20 € 8. 12. 2016
5010500153 Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; stravovanie poľov.hostí; 5. 12. 2016 4,989,97 € 5. 12. 2016
5010500154 Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; stravovanie poľov.hostí; 5. 12. 2016 4,989,97 € 5. 12. 2016
1010500193 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; prijatá platba; 5. 12. 2016 1,483,00 € 5. 12. 2016
5010500140 Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; 28. 11. 2016 357,98 € 28. 11. 2016
5010500134 Zabezpečenie a organizácia poľovačky; 25. 11. 2016 4,750,00 € 25. 11. 2016
4010500131 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 21. 11. 2016 103,20 € 21. 11. 2016
4010500133 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 21. 11. 2016 210,00 € 21. 11. 2016
1010500164 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 21. 11. 2016 4,250,00 € 21. 11. 2016
5010500124 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; 16. 11. 2016 2,014,69 € 16. 11. 2016
4010500130 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 14. 11. 2016 3,420,00 € 14. 11. 2016
4010500129 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 14. 11. 2016 516,00 € 14. 11. 2016
1010500157 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 14. 11. 2016 4,100,00 € 14. 11. 2016
4010500124 Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov z 8. 11. 2016 888,00 € 8. 11. 2016
1010500146 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prijatá platba; 3. 11. 2016 4,100,00 € 3. 11. 2016
1010500145 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 2. 11. 2016 750,00 € 2. 11. 2016
1010500140 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 31. 10. 2016 1,250,00 € 31. 10. 2016
1010500138 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; 28. 10. 2016 2,160,00 € 28. 10. 2016
1010500136 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 27. 10. 2016 1,250,00 € 27. 10. 2016
5010500109 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina danielia /obora/; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614b 26. 10. 2016 4,830,80 € 26. 10. 2016
4010500122 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; 21. 10. 2016 1,787,00 € 21. 10. 2016
4010500121 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zľava z ceny; služby a výkony prác v poľovníctve; 21. 10. 2016 346,46 € 21. 10. 2016
5010500107 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 20. 10. 2016 4,987,00 € 20. 10. 2016
5010500106 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; 20. 10. 2016 523,58 € 20. 10. 2016
1010500126 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 20. 10. 2016 1,630,00 € 20. 10. 2016
1010500122 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 12. 10. 2016 2,500,00 € 12. 10. 2016
5010500097 Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./dacia dus zv205cn/; 7. 10. 2016 5,375,72 € 7. 10. 2016
4010500116 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; poľovný lístok-obora; 6. 10. 2016 1,054,00 € 6. 10. 2016
4010500115 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 6. 10. 2016 2,126,00 € 6. 10. 2016
3010500056 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 5. 10. 2016 2,200,00 € 5. 10. 2016
3010500055 Organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; 5. 10. 2016 2,500,20 € 5. 10. 2016
5010500093 Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./lada niva zv 4. 10. 2016 21,867,41 € 4. 10. 2016
1010500117 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prijatá platba; 4. 10. 2016 2,140,00 € 4. 10. 2016
5010500094 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 4. 10. 2016 584,00 € 4. 10. 2016
1010500116 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 4. 10. 2016 1,290,00 € 4. 10. 2016
3010500052 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; 3. 10. 2016 2,262,00 € 3. 10. 2016
3010500051 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 3. 10. 2016 5,328,00 € 3. 10. 2016
3010500053 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; 3. 10. 2016 2,160,50 € 3. 10. 2016
5010500091 Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; zverina jelenia; 3. 10. 2016 11,308,28 € 3. 10. 2016
3010500050 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 3. 10. 2016 3,525,80 € 3. 10. 2016
5010500089 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 30. 9. 2016 1,814,00 € 30. 9. 2016
5010500088 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 30. 9. 2016 3,214,00 € 30. 9. 2016
5010500087 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 30. 9. 2016 1,290,00 € 30. 9. 2016
3010500049 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organ 30. 9. 2016 15,236,50 € 30. 9. 2016
4010500114 Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; poľovný lístok-obora; 30. 9. 2016 1,344,00 € 30. 9. 2016
4010500113 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; 30. 9. 2016 4,601,00 € 30. 9. 2016
5010500085 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 29. 9. 2016 856,00 € 29. 9. 2016
5010500084 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 29. 9. 2016 1,616,00 € 29. 9. 2016
3010500048 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 28. 9. 2016 1,126,00 € 28. 9. 2016
1010500113 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 28. 9. 2016 600,00 € 28. 9. 2016
3010500047 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 28. 9. 2016 1,072,00 € 28. 9. 2016
3010500041 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 2,097,00 € 27. 9. 2016
4010500106 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 2,986,80 € 27. 9. 2016
3010500044 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 2,250,00 € 27. 9. 2016
1010500106 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 27. 9. 2016 1,260,00 € 27. 9. 2016
4010500109 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 2,276,00 € 27. 9. 2016
4010500108 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 992,20 € 27. 9. 2016
4010500110 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 460,00 € 27. 9. 2016
3010500040 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 3,938,00 € 27. 9. 2016
4010500105 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 4,714,80 € 27. 9. 2016
1010500111 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 27. 9. 2016 2,550,00 € 27. 9. 2016
3010500042 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 3,588,00 € 27. 9. 2016
3010500043 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 2,666,00 € 27. 9. 2016
1010500107 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 27. 9. 2016 4,150,00 € 27. 9. 2016
3010500046 Zverina diviačia 3.tr.; zverina srnčia 2.tr.; zverina srnčia 3.tr.; zverina jelenia 1.tr; zverina jelenia 2.tr.; zverina jelenia 3.tr.; *** súčet za mj; zverina jelenia 1.tr.; zverina jelenia 2.tr.; zverina jelenia 3.tr.; *** súčet za mj; zverina jel 27. 9. 2016 6,652,14 € 27. 9. 2016
3010500045 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľov 27. 9. 2016 7,070,20 € 27. 9. 2016
4010500107 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 3,749,00 € 27. 9. 2016
4010500111 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 27. 9. 2016 1,260,00 € 27. 9. 2016
3010500039 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; 27. 9. 2016 4,232,00 € 27. 9. 2016
5010500081 Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; služby osob.autodop 27. 9. 2016 14,710,58 € 27. 9. 2016
1010500105 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 26. 9. 2016 1,260,00 € 26. 9. 2016
5010500080 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 23. 9. 2016 1,516,00 € 23. 9. 2016
4010500100 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 23. 9. 2016 1,231,20 € 23. 9. 2016
4010500102 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 23. 9. 2016 1,000,00 € 23. 9. 2016
5010500078 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 23. 9. 2016 2,746,00 € 23. 9. 2016
5010500079 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; 23. 9. 2016 3,526,00 € 23. 9. 2016
1010500103 Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 22. 9. 2016 1,305,00 € 22. 9. 2016
3010500038 Poľovný lístok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet z 22. 9. 2016 4,839,49 € 22. 9. 2016
1010500101 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 21. 9. 2016 1,780,00 € 21. 9. 2016
4010500095 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 21. 9. 2016 162,00 € 21. 9. 2016
1010500100 Zverina jelenia; zverina srnčia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina 20. 9. 2016 3,149,04 € 20. 9. 2016
1010500098 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 16. 9. 2016 1,995,00 € 16. 9. 2016
1010500095 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 14. 9. 2016 1,540,00 € 14. 9. 2016
1010500093 Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 13. 9. 2016 9,725,00 € 13. 9. 2016
4010500094 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 13. 9. 2016 144,00 € 13. 9. 2016
5010500075 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 13. 9. 2016 5,623,00 € 13. 9. 2016
1010500078 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 24. 8. 2016 1,120,00 € 24. 8. 2016
1010500080 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 24. 8. 2016 1,230,00 € 24. 8. 2016
4010500091 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 12. 8. 2016 513,20 € 12. 8. 2016
4010500086 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 1. 8. 2016 472,00 € 1. 8. 2016
5010500054 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; 29. 7. 2016 497,81 € 29. 7. 2016
5010500055 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 29. 7. 2016 546,00 € 29. 7. 2016
4010500075 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; 22. 7. 2016 1,665,50 € 22. 7. 2016
4010500056 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 20. 6. 2016 332,00 € 20. 6. 2016
4010500055 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 20. 6. 2016 484,00 € 20. 6. 2016
5010500051 Organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; zverina diviačia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby n 13. 6. 2016 5,287,85 € 13. 6. 2016
1010500058 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 2. 6. 2016 220,00 € 2. 6. 2016
5010500048 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; 31. 5. 2016 266,00 € 31. 5. 2016
4010500044 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; 31. 5. 2016 484,00 € 31. 5. 2016
4010500035 Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; 30. 3. 2016 72,00 € 30. 3. 2016
1010500051 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 1. 3. 2016 1,010,00 € 1. 3. 2016
1010500039 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prijatá platba; 3. 2. 2016 5,170,00 € 18. 2. 2016
5010500034 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; organizačný poplat 1. 2. 2016 2,669,46 € 15. 2. 2016
5010500035 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; 1. 2. 2016 2,294,40 € 15. 2. 2016
3010500001 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; 31. 1. 2016 807,20 € 16. 2. 2016
5010500023 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; služby nákl.a 26. 1. 2016 925,98 € 10. 2. 2016
5010500014 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina danielia; zverina muflónia; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 21. 1. 2016 2,380,19 € 4. 2. 2016
4010500009 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; 21. 1. 2016 1,534,00 € 4. 2. 2016
1010500011 Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov 14. 1. 2016 18,820,00 € 29. 1. 2016
5010500003 Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; 12. 1. 2016 1,929,05 € 26. 1. 2016
5010500002 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 12. 1. 2016 2,947,00 € 26. 1. 2016
5010500004 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 12. 1. 2016 4,153,00 € 26. 1. 2016
1010500239 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prijatá platba; 5. 1. 2016 220,00 € 20. 1. 2016
4010500178 Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; 4. 1. 2016 126,00 € 18. 1. 2016
5010500160 Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; 4. 1. 2016 2,195,00 € 18. 1. 2016
4010500168 Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; 18. 12. 2015 1,884,00 € 1. 1. 2016

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou