Včelárstvo

Vojenské lesy si uvedomujú dôležitú úlohu včiel vo fungovaní ekosystémov, preto sa rozhodli pre priamu podporu včelárov.

Memorandum s SZV
Včelárstvo

Na transparentný účet pre účelovo viazanú podporu môže prispieť ktokoľvek ľubovoľnou sumou, a tým pomôže podporiť chov včiel na Slovensku, pre ktorý sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie podmienky. Prostredníctvom Zväzu včelárov prispejete konkrétnemu včelárovi, ktorý sa rozhodol pre umiestnenie včelstiev vo vojenských lesoch.

Transparentný účet SZV

Prichádza čas Vianoc a k tomuto zimnému obdobiu sa viac než kedykoľvek počas roka viaže využívanie včelých produktov, najmä medu. Práve v tomto období je tiež nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú starostlivosť pre prezimovanie a prežitie tohto vzácneho hmyzu. Vojenské lesy si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve. Majú záujem na zvýšení spolupráce v posilnení biodiverzity a najmä v ekologickom a hospodárskom využívaní lesov. Preto sa podpisom memoranda o spolupráci medzi vojenskými lesmi a Slovenským zväzom včelárov oficiálne, dňa 23.novembra 2020, potvrdila spolupráca týchto dvoch partnerov.

Memorandum SZV

Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Vojenské lesy si uvedomujú dôležitú úlohu včiel vo fungovaní ekosystémov, preto sa rozhodli pre priamu podporu včelárov.

V spolupráci so Slovenským zväzom včelárov bol zriadený transparentný účet kde možno prispievať finančnými prostriedkami pre podporu včelárov, ktorí majú svoje včelstvá umiestnené vo vojenských lesoch, na nákup krmív, liečiv alebo potrebného materiálu.

Štátny podnik sa taktiež rozhodol prostredníctvom tohto transparentného účtu finančne sumou 10,- € na včeliu rodinu prispieť. Celkovo sa vo vojenských lesoch aktuálne nachádza 734 včelích rodín.

Už v júni 2020 Vojenské lesy nariadením generálneho riaditeľa Ing. Jána Juricu, zrušili povinnosť včelárom platiť za prenájom územia pre umiestnenie ich včelstiev. Podmienkou pre umiestnenie včelstiev na pozemkoch v správe VLM SR š.p. je registrácia včelárov v centrálnom registri hospodárskych zvierat a udelenie súhlasu zo strany vojenských lesov pre využitie danej lokality aj vzhľadom na to, že ide o územia slúžiace pre zabezpečovanie potrieb obrany štátu a tiež pre získanie prehľadu o počte včelárov a včelstiev.

Ako na umiestnenie včelstiev?

Žiadosť o umiestnenie včelstiev na pozemkoch VLM SR š.p. adresovaná miestne príslušnej organizačnej zložke VLM SR, š. p. (príslušný odštepný závod) musí obsahovať:

  • požadovanú lokalitu umiestnenia včelstiev,
  • register farmy z CEHZ,
  • protokol o skúške k bakteriologickému vyšetreniu včelstiev,
  • počet včelstiev,
  • spôsob umiestnenia včelstiev,
  • dĺžku predpokladaného obdobia umiestnenia včelstiev,
  • včelár je povinný po umiestnení včelstiev ich označiť registračnou tabuľou vydanou SZV,
  • nahlásenie motorových vozidiel a ďalších osôb pomáhajúcich pri starostlivosti o včelstvá.
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou